Hà Thị Thu Nga


Hà Thị Thu Nga
 • Họ tên : Hà Thị Thu Nga
 • Năm sinh : 30/03/1980
 • Trình độ : Thạc sỹ
 • Tổng tài sản cá nhân : 19.74 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 41.46 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
Quá trình làm việc:
 • + Từ 5/2016 đến nay: Kiêm thành viên HĐQT Công ty NASCO
 • + 8/2015 đến nay: Trưởng phòng dịch vụ mặt đất - Ban dịch vụ thị trường -Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
 • + 01/2014-7/2015: Trưởng phòng dịch vụ mặt đất - Ban dịch vụ thị trường -Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • + 6/2011 - 12/2013: Phó phòng dịch vụ mặt đất - Ban dịch vụ thị trường - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • + 11/2010-5/2011: Tổ trưởng Tổ miền trung và Châu âu - Phòng dịch vụ mặt đất - Ban dịch vụ thị trường - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • 3/2002- 10/2010: Chuyên viên Ban Dịch vụ thị trường - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 NAS 771,120 9.27 31/12/2018 19.74
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   NAS
   771,120
   9.27%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2018
   19.74

Cổ phiếu đại diện sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 NAS 848,232 10.2% 02/2017 21.71
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   NAS
   848,232
   10.2%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 02/2017
   21.71