Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 510 (NMK - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Hàng hóa chủ chốt
 • Vốn hóaN/A
 • CP Lưu hành0
 • P/ENaN
 • EPSNaN
 • P/BNaN
 • PSN/A
 • BVPSNaN
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển: 
 • Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 510 là một doanh nghiệp được thành lập dưới hình thức chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước: Công ty Công trình giao thông 510 (thuộc Tổng Công Ty XDCT GT 5 - Bộ Giao Thông Vận Tải) thành công ty cổ phần theo quyết định 1228/QĐ-BGTVT ngày 29/04/2004 của Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải.
 • Công ty    Cổ    phần    Xây    dựng    công trình 510 là một    Công ty có    bề dày    lịch    sử với    những bước phát triển vượt bậc trong từng thời kỳ. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển. Công ty đã ngày càng mở rộng đáp ứng được các nhu cầu của địa phương và khu vực. Đồng thời Công ty cũng đã thực hiện rất tốt và nghiêm chỉnh nghĩa vụ đối với Nhà nước.
 • Tiền thân của Công ty là Đội cầu 10 được thành lập năm 1953, là một đơn vị xây dựng cầu duy nhất ở khu vực miền Trung lúc bấy giờ. Trải qua các thời kì chiến tranh chống Pháp, Mỹ và xây dựng hòa bình, để phù hợp với thời kỳ của đất nước hiện nay. Đội cầu 10 đã thay đổi thành nhiều tên gọi khác nhau
 • Đến 08/10/2014 đổi tên thành Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 510 và đây là thời điểm Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.
 • Hiện nay Công ty đang xây dựng các công trình giao thông trên nhiều tỉnh, thành phố: Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Ninh, TP.HCM, Bạc Liêu .. .Với thiết bị và công nghệ rất tốt, đảm bảo đầy đủ điều kiện xây dựng những công trình ở trình độ cao của ngành Giao thông vận tải
Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: 
 • Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; 
 • Điều hành tua du lịch; 
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ  sở  hữu, chủ  sử  dụng hoặc đi thuê; 
 • Xây dựng nhà các loại;
 • Xây dựng công trình  đường sắt và đường bộ;
 • Xây dựng công trình kỹ  thuật dân dụng khác; 
 • Chuẩn bị mặt bằng; 
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ  thuật có liên quan; 
 • Dịch vụ  lưu trú ngắn ngày; 
 • Sữa chữa máy móc, thiết bị; 
 • Bán buôn máy móc thiết bị và các phụ  tùng máy khác; 
 • Xây dựng công trình công ích. 
Công ty có bề dày kinh nghiệm gần 60 năm trong ngành xây dựng cầu và hoạt động rất hiệu quả nên công ty tạo dựng được uy tín và mối quan hệ bền vững với các đối tác bên ngoài và được đánh giá rất cao trong Tổng Công ty Cổ phần xây dựng 5, Công ty có một đội ngũ lãnh đạo và CBCNV giàu kinh nghiệm nên công ty có khả năng tìm kiếm dự án tốt nhất nhờ có sự nhạy bén thu thập thông tin, có tầm nhìn và chiến lược ổn định lâu dài. Công ty luôn đặt chất lượng lên hàng đầu nên rất chú trọng vào tiến độ hoàn thành và chất lượng công trình sao cho nhanh nhất và tốt nhất.
Quá trình hình thành và phát triển: 
 • Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 510 là một doanh nghiệp được thành lập dưới hình thức chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước: Công ty Công trình giao thông 510 (thuộc Tổng Công Ty XDCT GT 5 - Bộ Giao Thông Vận Tải) thành công ty cổ phần theo quyết định 1228/QĐ-BGTVT ngày 29/04/2004 của Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải.
 • Công ty    Cổ    phần    Xây    dựng    công trình 510 là một    Công ty có    bề dày    lịch    sử với    những bước phát triển vượt bậc trong từng thời kỳ. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển. Công ty đã ngày càng mở rộng đáp ứng được các nhu cầu của địa phương và khu vực. Đồng thời Công ty cũng đã thực hiện rất tốt và nghiêm chỉnh nghĩa vụ đối với Nhà nước.
 • Tiền thân của Công ty là Đội cầu 10 được thành lập năm 1953, là một đơn vị xây dựng cầu duy nhất ở khu vực miền Trung lúc bấy giờ. Trải qua các thời kì chiến tranh chống Pháp, Mỹ và xây dựng hòa bình, để phù hợp với thời kỳ của đất nước hiện nay. Đội cầu 10 đã thay đổi thành nhiều tên gọi khác nhau
 • Đến 08/10/2014 đổi tên thành Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 510 và đây là thời điểm Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.
 • Hiện nay Công ty đang xây dựng các công trình giao thông trên nhiều tỉnh, thành phố: Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Ninh, TP.HCM, Bạc Liêu .. .Với thiết bị và công nghệ rất tốt, đảm bảo đầy đủ điều kiện xây dựng những công trình ở trình độ cao của ngành Giao thông vận tải
Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: 
 • Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; 
 • Điều hành tua du lịch; 
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ  sở  hữu, chủ  sử  dụng hoặc đi thuê; 
 • Xây dựng nhà các loại;
 • Xây dựng công trình  đường sắt và đường bộ;
 • Xây dựng công trình kỹ  thuật dân dụng khác; 
 • Chuẩn bị mặt bằng; 
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ  thuật có liên quan; 
 • Dịch vụ  lưu trú ngắn ngày; 
 • Sữa chữa máy móc, thiết bị; 
 • Bán buôn máy móc thiết bị và các phụ  tùng máy khác; 
 • Xây dựng công trình công ích. 
 • Trụ sở: 02 Trường Sơn - P.Vĩnh Trường - Tp.Nha Trang - T.Khánh Hòa
 • Điện thoại: (84.258) 388 1749
 • Email: congty510@510.vn
 • Website: http://510.vn
 • Tổng nhân sự: 179
 • Mã số kinh doanh: 4200237892
 • Đại diện pháp luật: Lê Bá Tố
 • Đại diện công bố thông tin: Lê Bá Tố
 • Niêm yết lần đầu: 05/03/2015
 • KLCP Niêm yết: 2,700,000
 • KLCP Lưu hành: N/A

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
NMK đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
NMK đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS