Công ty Cổ phần Sông Đà 505 (S55 - HNX)

50.8 5.6 (9.93%) Cập nhật: 16:00 14/06/2024
Sàn: HNX Tình trạng: Được GD ký quỹ
 • Mở cửa/Tham chiếu56.4 / 56.4
 • Sàn - Trần50.8 - 62
 • Thấp - Cao 1D50.8 - 56.4
 • Thấp - Cao 52T44.6 - 56.4
 • KLGD600
 • GTGD0.03
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0.41%
 • Nhóm ngành Hàng hóa chủ chốt
 • Vốn hóa508 Tỷ
 • CP Lưu hành10,000,000
 • P/E5.77
 • EPS8,801.88
 • P/B0.61
 • PS0.56
 • BVPS83.41
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 1/2024 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng

Lịch sử hình thành:

 •  Năm 2001: Thành lập Xí nghiệp SĐ 5.05 trên cơ sở đội ngũ cán bộ CNV thuộc Công ty Sông Đà 5 tại khu vực miền Trung, Tây nguyên.
 • Năm 2004: Thành lập Công ty CP Sông Đà 505 theo Quyết định số: 980/QĐ – BXD ngày 22/6/2004 của Bộ xây dựng, thi công các công trình thủy điện PleiKrông, Sê San 3A. Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 25/7/2004 thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Ngày 09/8/2004 được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu.
 • Ngày 22 tháng 12 năm 2006: Tham gia sàn giao dịch chứng khoán. Niêm yết cổ phiếu tại TTCK tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội với mã cổ phiếu S55.
 • Năm 2007: Triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000. Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/3/2007 thông qua Nghị quyết tăng vốn Điều lệ từ 7 tỷ lên 24,96 tỷ.
 • Năm 2008: Đăng ký thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 và chính thức được cấp chứng nhận hợp chuẩn ISO 9001:2000 số HT1905.09.28 ngày 12/01/09. Thành lập Chi nhánh 555 ngày 20/10/2008.
 • Năm 2009: Hoàn thành và duy trì hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2000, triển khai nâng cấp theo Hệ thống hợp chuẩn ISO 9001-2008.  Thành lập Chi nhánh thí nghiệm vào ngày 06/01/2009, Chi nhánh 515 vào ngày 03/4/2009 và Chi nhánh 525 vào ngày 02/12/2009.  Được cấp chứng nhận hợp chuẩn Hệ thống ISO 9001-2008 số HT1805/1.10.28 vào ngày 11/3/2010
 • Năm 2013: Thay đổi ĐKKD lần 7 vào ngày 13/9/2013. Công ty cổ phần Sông Đà 5 thực hiện việc thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Sông đà 505 với 32,6% vốn điều lệ, trong năm Công ty thực hiện mua lại cổ phiếu quĩ: 495.900 cổ phần làm giảm lượng cổ phiếu lưu hành đến 31/12/2013: 2.000.100 CP.
 • Năm 2014: Công ty bán toàn bộ 495.900, cổ phiếu với giá bình quân sau khi đã trừ phí giao dịch là: 73.856,đồng/1cp thu về giá trị thặng dư vốn: 19.843.739.765,đồng
 • Năm 2015: Công ty thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 24.960.000.000 VNĐ lên 49.920.000.000 VNĐ từ nguồn vón thặng dư của Công ty

Ngành nghề kinh doanh:

-  Xây dựng công trình thuỷ lợi

-  Khai thác cát, đá, sỏi

-  Kinh doanh bất động sản

-  Xây dựng nhà các loại

-  Mua bán vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông, cấu kiện kim loại, phụ tùng, phụ kiện phục vụ xây dựng

-  Thi công bằng phương pháp khoan, nổ mìn, xử lý công trình bằng phương pháp khoan phun, khoan phụt

-  Thí nghiệm vật liệu xây dựng, kiểm định chất lượng công trình, kiểm định hiệu chuẩn thiết bị, phương tiện đo lường và thử nghiệm.

-  Sản xuất các cấu kiện bê tông, cấu kiện kim loại

-   Sản xuất vật liệu xây dựng

Công ty Cổ phần Sông Đà 505 được thành lập trên cơ sở chuyển đổi Xí nghiệp Sông Đà 505 thuộc Công ty Sông Đà 5 - Tổng Công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/09/2004.Thị trường của Công ty là các tỉnh Miền Trung Tây Nguyên. Công ty được Tổng công ty Sông Đà giao cho thi công bê tông cốt thép tại các công trường thủy điện lớn trên khu vực Miền Trung Tây Nguyên. Một số công trình Công ty đã thi công như Thủy điện Hòa Bình, Thủy điện Yaly, Thi công cầu giao thông thủy điện Sê san 3A…Trong những năm tới Công ty sẽ tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị hiện đại phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình, phấn đấu tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 5%, cổ tức cho cổ đông tối thiểu 15%.

Lịch sử hình thành:

 •  Năm 2001: Thành lập Xí nghiệp SĐ 5.05 trên cơ sở đội ngũ cán bộ CNV thuộc Công ty Sông Đà 5 tại khu vực miền Trung, Tây nguyên.
 • Năm 2004: Thành lập Công ty CP Sông Đà 505 theo Quyết định số: 980/QĐ – BXD ngày 22/6/2004 của Bộ xây dựng, thi công các công trình thủy điện PleiKrông, Sê San 3A. Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 25/7/2004 thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Ngày 09/8/2004 được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu.
 • Ngày 22 tháng 12 năm 2006: Tham gia sàn giao dịch chứng khoán. Niêm yết cổ phiếu tại TTCK tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội với mã cổ phiếu S55.
 • Năm 2007: Triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000. Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/3/2007 thông qua Nghị quyết tăng vốn Điều lệ từ 7 tỷ lên 24,96 tỷ.
 • Năm 2008: Đăng ký thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 và chính thức được cấp chứng nhận hợp chuẩn ISO 9001:2000 số HT1905.09.28 ngày 12/01/09. Thành lập Chi nhánh 555 ngày 20/10/2008.
 • Năm 2009: Hoàn thành và duy trì hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2000, triển khai nâng cấp theo Hệ thống hợp chuẩn ISO 9001-2008.  Thành lập Chi nhánh thí nghiệm vào ngày 06/01/2009, Chi nhánh 515 vào ngày 03/4/2009 và Chi nhánh 525 vào ngày 02/12/2009.  Được cấp chứng nhận hợp chuẩn Hệ thống ISO 9001-2008 số HT1805/1.10.28 vào ngày 11/3/2010
 • Năm 2013: Thay đổi ĐKKD lần 7 vào ngày 13/9/2013. Công ty cổ phần Sông Đà 5 thực hiện việc thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Sông đà 505 với 32,6% vốn điều lệ, trong năm Công ty thực hiện mua lại cổ phiếu quĩ: 495.900 cổ phần làm giảm lượng cổ phiếu lưu hành đến 31/12/2013: 2.000.100 CP.
 • Năm 2014: Công ty bán toàn bộ 495.900, cổ phiếu với giá bình quân sau khi đã trừ phí giao dịch là: 73.856,đồng/1cp thu về giá trị thặng dư vốn: 19.843.739.765,đồng
 • Năm 2015: Công ty thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 24.960.000.000 VNĐ lên 49.920.000.000 VNĐ từ nguồn vón thặng dư của Công ty

Ngành nghề kinh doanh:

-  Xây dựng công trình thuỷ lợi

-  Khai thác cát, đá, sỏi

-  Kinh doanh bất động sản

-  Xây dựng nhà các loại

-  Mua bán vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông, cấu kiện kim loại, phụ tùng, phụ kiện phục vụ xây dựng

-  Thi công bằng phương pháp khoan, nổ mìn, xử lý công trình bằng phương pháp khoan phun, khoan phụt

-  Thí nghiệm vật liệu xây dựng, kiểm định chất lượng công trình, kiểm định hiệu chuẩn thiết bị, phương tiện đo lường và thử nghiệm.

-  Sản xuất các cấu kiện bê tông, cấu kiện kim loại

-   Sản xuất vật liệu xây dựng

 • Trụ sở: Xã IAO - H.Iagrai - T.Gia Lai
 • Điện thoại: (84.24) 6265 9505
 • Email: info@songda505.com.vn
 • Website: https://songda505.com.vn/
 • Tổng nhân sự: 91
 • Mã số kinh doanh: 5900320629
 • Đại diện pháp luật: Đặng Quang Đạt
 • Đại diện công bố thông tin: Vũ Sơn Thủy
 • Niêm yết lần đầu: 22/12/2006
 • KLCP Niêm yết: 10,000,000
 • KLCP Lưu hành: 10,000,000

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
S55 đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
 • Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà(EBA) 7,932,936 51.18 25/09/2019
S55 đang sở hữu
 • Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà(EBA) Số cổ phiếu: 7,932,936 Tỉ lệ sở hữu 51.18
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(2)
 • Công ty Cổ phần EHULA 380 372.4
  98
 • Công ty Cổ phần điện Bắc Hà 155 79.33
  51.18
 • Công ty liên kết(1)
 • Công ty CP Thủy điện Sông Ông 74 25
  33.76
 • Công ty con(2)
 • Công ty Cổ phần EHULA Vốn điều lệ: 380 Vốn góp: 372.4 Tỉ lệ sở hữu: 98
 • Công ty Cổ phần điện Bắc Hà Vốn điều lệ: 155 Vốn góp: 79.33 Tỉ lệ sở hữu: 51.18
 • Công ty liên kết(1)
 • Công ty CP Thủy điện Sông Ông Vốn điều lệ: 74 Vốn góp: 25 Tỉ lệ sở hữu: 33.76
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS