Đặng Văn Tuyển


Đặng Văn Tuyển
 • Họ tên : Đặng Văn Tuyển
 • Năm sinh : 18/03/1971
 • Nguyên quán : Thái Bình
 • Trình độ : Kỹ sư Xây dựng
 • Tổng tài sản cá nhân : 22.92 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 22.92 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Xây dựng
Quá trình làm việc:
 • Từ tháng 07 năm 1990 đến tháng 03 năm 1993 : Thợ điện công ty Vĩnh sơn
 • Từ tháng 04 năm 1993 đến tháng 02 năm 2000 : Thợ điện công ty Sông đà 5
 • Từ tháng 03 năm 2000 đến tháng 12 năm 2002 : Cán bộ kĩ thuật xí nghiệp Sông Đà 501
 • Từ tháng 01 năm 2003 đến tháng 03 năm 2004 : Trưởng ban Kinh tế kĩ thuật - xí nghiệp Sông Đà 505
 • Từ tháng 04 năm 2004 đến tháng 08 năm 2004 : Phó giám đốc xí nghiệp Sông Đà 505
 • Từ tháng 09 năm 2004 : Phó giám đốc công ty cổ phần Sông Đà 505

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 S55 472,560 4.73 12/11/2021 22.92
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   S55
   472,560
   4.73%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 12/11/2021
   22.92

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua S55 04/11/2021 - 02/12/2021 200,000 11/11/2021 185,360
 • Đã mua S55 21/04/2019 - 16/05/2019 100,000 22/04/2019 100,000
 • Đã bán S55 09/10/2017 - 07/11/2017 116,000 06/11/2017 116,000
 • Đã bán S55 03/02/2015 - 01/03/2015 50,000 01/03/2015 30,000
 • Đã mua S55 26/12/2013 - 23/01/2014 50,000 23/01/2014 50,000
 • Đã mua S55 10/05/2012 - 08/07/2012 30,000 09/07/2012 24,500
 • Đã mua S55 22/09/2008 - 22/10/2008 10,000 07/10/2008 10,000