Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2 - HOSE)

49.7 0.4 (0.8%) Cập nhật: 16:00 17/06/2024
Sàn: HOSE Tình trạng: Được GD ký quỹ
 • Mở cửa/Tham chiếu49.5 / 50.1
 • Sàn - Trần46.6 - 53.6
 • Thấp - Cao 1D49.2 - 50.3
 • Thấp - Cao 52T28.1 - 53.2
 • KLGD772,800
 • GTGD38.42
 • NN Mua/Bán (KL)28,600 / 172,400
 • NN Mua/Bán (GT)1.42 / 8.57
 • Tỉ lệ sở hữu8.59%
 • Nhóm ngành Hàng hóa chủ chốt
 • Vốn hóa3,356.05 Tỷ
 • CP Lưu hành67,526,165
 • P/E60.05
 • EPS827.6
 • P/B2.79
 • PS2.86
 • BVPS17.83
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 1/2024 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng

Lịch sử hình thành:

 • Năm 1981, thực hiện chủ trương của Nhà nước về việc xây dựng công trình nguồn điện đầu tiên ở phía Nam kể từ sau ngày thống nhất đất nước, các kỹ sư, công nhân của Bộ Năng lượng (chủ yếu là lực lượng đang tham gia xây dựng công trình thủy điện Hòa Bình) đã được điều động vào thành phố Hồ Chí Minh để triển khai công tác khảo sát và các bước nghiên cứu, thiết kế chuẩn bị khởi công xây dựng công trình trọng điểm của Quốc gia: thủy điện Trị An.
 • Đó là nguồn gốc sự ra đời của Công ty Khảo sát Thiết kế Điện 2 (PIDC2) vào tháng 7 năm 1985, một đơn vị trực thuộc Bộ Năng lượng.
 • Ngày 11/1/1999, Công ty được đổi tên thành Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) theo Quyết định số 02/1999/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và từ ngày 01/11/2007 Công ty đã chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2), trong đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nắm giữ 51% cổ phần.
 • Năm 2007 Công ty đã chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2).
 • Từ ngày 13/10/2009, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) đã chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Khảo sát địa hình, địa chất, khí tượng thủy văn, khảo sát biển để phục vụ thiết kế các giai đoạn và thực hiện các công việc liên quan khác.
 • Lập quy hoạch, báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật.
 • Thiết kế xây dựng công trình.
 • Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình.
 • Lập Hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu, cung cấp dịch vụ tư vấn thi công xây dựng, cung cấp vật tư thiết bị, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.
 • Giám sát công tác khảo sát; giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị.
 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, điều tra di dân tái định canh, định cư.
 • Tư vấn quản lý dự án.
 • Lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
 • Khoan phụt chống thấm, xử lý và gia cố nền móng công trình.
 • Kiểm định chất lượng xây dựng công trình và các dịch vụ thí nghiệm kiểm tra độ bền cơ học bê tông, kết cấu, vật liệu xây dựng.
 • Khoan thăm dò và khảo sát kỹ thuật khai thác nước ngầm, tinh chế, lọc nước phục vụ sinh hoạt và các hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Đầu tư xây dựng công trình nguồn điện, sản xuất và kinh doanh điện năng.
 • Xây lắp đường dây và trạm điện từ 35 kV trở xuống , nhà máy thủy điện nhỏ.
 • Thiết kế, chế tạo thiết bị cơ khí.
 • Sản xuất phụ kiện, dụng cụ chuyên ngành điện, gia công chế tạo và thử nghiệm cột điện các lọai.
 • Mạ kẽm nhúng nóng cột điện thép, phụ kiện điện và các sản phẩm kim lọai.
 • Kinh doanh, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị điện lực, công nghiệp và dân dụng.
 • Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản.
 • Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với qui định của Pháp luật.
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 là một trong bốn Công ty tư vấn điện hàng đầu của Việt Nam, chuyên khảo sát thiết kế lập dự án đầu tư xây dựng phát triển điện. Vị thế và uy tín của Công ty trong ngành được thể hiện qua những dự án lớn mà Công ty đã được Tập đoàn Điện lực Việt N am giao làm đơn vị tư vấn chính. Cùng với chính sách mở cửa và đa dạng hóa các nhà đầu tư trong lĩnh vực ngành điện, ngoài khách hàng chính là các đơn vị thuộc EVN , Công ty đã và đang thực hiện dịch vụ tư vấn cho các nhà đầu tư khác trong nước và cả các nhà đầu tư nước ngoài.

Lịch sử hình thành:

 • Năm 1981, thực hiện chủ trương của Nhà nước về việc xây dựng công trình nguồn điện đầu tiên ở phía Nam kể từ sau ngày thống nhất đất nước, các kỹ sư, công nhân của Bộ Năng lượng (chủ yếu là lực lượng đang tham gia xây dựng công trình thủy điện Hòa Bình) đã được điều động vào thành phố Hồ Chí Minh để triển khai công tác khảo sát và các bước nghiên cứu, thiết kế chuẩn bị khởi công xây dựng công trình trọng điểm của Quốc gia: thủy điện Trị An.
 • Đó là nguồn gốc sự ra đời của Công ty Khảo sát Thiết kế Điện 2 (PIDC2) vào tháng 7 năm 1985, một đơn vị trực thuộc Bộ Năng lượng.
 • Ngày 11/1/1999, Công ty được đổi tên thành Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) theo Quyết định số 02/1999/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và từ ngày 01/11/2007 Công ty đã chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2), trong đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nắm giữ 51% cổ phần.
 • Năm 2007 Công ty đã chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2).
 • Từ ngày 13/10/2009, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) đã chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Khảo sát địa hình, địa chất, khí tượng thủy văn, khảo sát biển để phục vụ thiết kế các giai đoạn và thực hiện các công việc liên quan khác.
 • Lập quy hoạch, báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật.
 • Thiết kế xây dựng công trình.
 • Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình.
 • Lập Hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu, cung cấp dịch vụ tư vấn thi công xây dựng, cung cấp vật tư thiết bị, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.
 • Giám sát công tác khảo sát; giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị.
 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, điều tra di dân tái định canh, định cư.
 • Tư vấn quản lý dự án.
 • Lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
 • Khoan phụt chống thấm, xử lý và gia cố nền móng công trình.
 • Kiểm định chất lượng xây dựng công trình và các dịch vụ thí nghiệm kiểm tra độ bền cơ học bê tông, kết cấu, vật liệu xây dựng.
 • Khoan thăm dò và khảo sát kỹ thuật khai thác nước ngầm, tinh chế, lọc nước phục vụ sinh hoạt và các hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Đầu tư xây dựng công trình nguồn điện, sản xuất và kinh doanh điện năng.
 • Xây lắp đường dây và trạm điện từ 35 kV trở xuống , nhà máy thủy điện nhỏ.
 • Thiết kế, chế tạo thiết bị cơ khí.
 • Sản xuất phụ kiện, dụng cụ chuyên ngành điện, gia công chế tạo và thử nghiệm cột điện các lọai.
 • Mạ kẽm nhúng nóng cột điện thép, phụ kiện điện và các sản phẩm kim lọai.
 • Kinh doanh, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị điện lực, công nghiệp và dân dụng.
 • Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản.
 • Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với qui định của Pháp luật.
 • Trụ sở: 32 Ngô Thời Nhiệm - P. Võ Thị Sáu - Q.3 - Tp. HCM
 • Điện thoại: (84.28) 2221 6468
 • Email: info@pecc2.com
 • Website: http://www.pecc2.com
 • Tổng nhân sự: 1,130
 • Mã số kinh doanh: 0300420157
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Chơn Hùng
 • Đại diện công bố thông tin: Huỳnh Văn Quang
 • Niêm yết lần đầu: 06/06/2019
 • KLCP Niêm yết: 67,526,165
 • KLCP Lưu hành: 67,526,165

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
TV2 đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
 • Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn(BSA) 3,342,609 5 21/11/2023
TV2 đang sở hữu
 • Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn(BSA) Số cổ phiếu: 3,342,609 Tỉ lệ sở hữu 5
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(1)
 • CTCP Thủy điện Yên Bình 152.88 45.86
  30
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(1)
 • CTCP Thủy điện Yên Bình Vốn điều lệ: 152.88 Vốn góp: 45.86 Tỉ lệ sở hữu: 30
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS