Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS - KHÁC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: KHÁC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Chứng khoán
 • Vốn hóaN/A
 • CP Lưu hành0
 • P/ENaN
 • EPSNaN
 • P/BNaN
 • PSN/A
 • BVPSNaN
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Giới thiệu chung
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN được thành lập theo Quyết định số 27/QĐ-HĐQT ngày 07/01/2002 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. VCBS tự hào là một trong những công ty đầu tiên tham gia trên thị trường chứng khoán Việt Nam và đã tạo dựng được thương hiệu và uy tín là một trong những công ty dẫn đầu trên thị trường trong nhiều năm
Ngành nghề kinh doanh
 • Môi giới Chứng khoán;
 • Tư vấn đầu tư Chứng khoán;
 • Tự doanh;
 • Lưu ký Chứng khoán;
 • Bảo lãnh Phát hành;
 • Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp.
Giới thiệu chung
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN được thành lập theo Quyết định số 27/QĐ-HĐQT ngày 07/01/2002 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. VCBS tự hào là một trong những công ty đầu tiên tham gia trên thị trường chứng khoán Việt Nam và đã tạo dựng được thương hiệu và uy tín là một trong những công ty dẫn đầu trên thị trường trong nhiều năm
Ngành nghề kinh doanh
 • Môi giới Chứng khoán;
 • Tư vấn đầu tư Chứng khoán;
 • Tự doanh;
 • Lưu ký Chứng khoán;
 • Bảo lãnh Phát hành;
 • Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp.
 • Trụ sở: Tầng 12-17 - Toà nhà Vietcombank Tower - Số198 Trần Quang Khải - Q. Hoàn Kiếm - Tp. Hà Nội
 • Điện thoại: (84.24) 3936 6426 - 3936 6990
 • Email: vcbs@vcbs.com.vn
 • Website: http://vcbs.com.vn
 • Tổng nhân sự: N/A
 • Mã số kinh doanh:
 • Đại diện pháp luật: Vũ Quang Đông
 • Đại diện công bố thông tin: Lê Việt Hà
 • Niêm yết lần đầu: 01/01/1900
 • KLCP Niêm yết: 70,000,000
 • KLCP Lưu hành: N/A

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Tên cổ đông
  Số lượng
  Tỉ lệ
 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
VCBS đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
 • Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí Thái Bình Dương(PVP) 5,615,000 5.96 28/08/2023
 • Công ty Cổ phần Lilama 18(LM8) 759,810 8.09 27/09/2017
 • Công ty Cổ phần Lilama 69-1(L61) 72,821 0.96 30/01/2018
 • Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam(VNE) 10 31/12/2018
 • Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí(PVD) 6,590,000 1.19 17/07/2023
VCBS đang sở hữu
 • Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí Thái Bình Dương(PVP) Số cổ phiếu: 5,615,000 Tỉ lệ sở hữu 5.96
 • Công ty Cổ phần Lilama 18(LM8) Số cổ phiếu: 759,810 Tỉ lệ sở hữu 8.09
 • Công ty Cổ phần Lilama 69-1(L61) Số cổ phiếu: 72,821 Tỉ lệ sở hữu 0.96
 • Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam(VNE) Số cổ phiếu: 10 Tỉ lệ sở hữu
 • Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí(PVD) Số cổ phiếu: 6,590,000 Tỉ lệ sở hữu 1.19
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS