Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (ARM - HNX)

26.7 0 (0%) Cập nhật: 16:00 12/04/2024
Sàn: HNX Tình trạng: Được GD ký quỹ
 • Mở cửa/Tham chiếu26.7 / 26.7
 • Sàn - Trần24.05 - 29.35
 • Thấp - Cao 1D26.7 - 26.7
 • Thấp - Cao 52T0 - 45
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0.11%
 • Nhóm ngành Hàng hóa chủ chốt
 • Vốn hóa83.07 Tỷ
 • CP Lưu hành3,111,283
 • P/E20.62
 • EPS1,294.95
 • P/B2.26
 • PS0.41
 • BVPS11.79
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 4/2023 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Lịch sử hoạt động của Công ty
 • Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không được thành lập theo Quyết định số 1173/QĐ/TCCB/LĐ ngày 30/07/1994 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106000496 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 27/09/1994 cùng các lần sửa đổi bổ sung
 • Công ty Xuất nhập khẩu Hàng không được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không theo Quyết định số 3892/QĐ-BGTVT ngày 17/10/2005 của Bộ Giao thông vận tải và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103012269 ngày 18/05/2006 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 5 ngày 07/07/2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, vốn điều lệ Công ty: 20 tỷ đồng.
 • Tháng 04/2009 vốn điều lệ Công ty tăng lên là: 25.927.400.000 đồng.
 • Căn cứ theo quyết định số 617/QĐ-SGDHN ngày 31/08/2010 của Sở giao dịch chứng khoán Hà nội về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hàng không . Căn cứ Giấy chứng nhận niêm yết cổ phiếu số 92/GCN-SGDHN ngày 06/10/2010 của Sở giao dịch chứng khoán Hà nội về việc chứng nhận Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hàng không có mã chứng khoán ARM được niêm yết cổ phiếu phổ thông tại Sở giao dịch chứng khoán Hà nội kể từ ngày 31/08/2010.

 

Ngành nghề kinh doanh
 • Kinh doanh máy bay, động cơ, dụng cụ, thiết bị, phụ tùng và vật tư máy bay
 • Kinh doanh phương tiện, thiết bị dụng cụ, vật tư, và phụ tùng cho ngành hàng không
 • Đại lý vé, giữ chỗ hàng không trong nước và quốc tế;
 • Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở, nhà xưởng, kho bãi, kho ngoại quan;
 • Dịch vụ ủy thác, xuất nhập khẩu kê khai hải quan;
 • Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hoá;
 • Xuất nhập khẩu các sản phẩm, hàng hoá Công ty kinh doanh;
 • Kinh doanh các thiết bị điện, thiết bị giàn khoan...
Địa bàn kinh doanh
 • Thành phố Hà Nội
 • Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Hàng Không là một Công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nhưng lại trực thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam, do đó hầu như trong lĩnh vực kinh doanh hiện tại của mình Airimex chưa bị áp lực cạnh tranh từ đơn vị nào trong ngành hàng không.
Lịch sử hoạt động của Công ty
 • Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không được thành lập theo Quyết định số 1173/QĐ/TCCB/LĐ ngày 30/07/1994 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106000496 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 27/09/1994 cùng các lần sửa đổi bổ sung
 • Công ty Xuất nhập khẩu Hàng không được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không theo Quyết định số 3892/QĐ-BGTVT ngày 17/10/2005 của Bộ Giao thông vận tải và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103012269 ngày 18/05/2006 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 5 ngày 07/07/2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, vốn điều lệ Công ty: 20 tỷ đồng.
 • Tháng 04/2009 vốn điều lệ Công ty tăng lên là: 25.927.400.000 đồng.
 • Căn cứ theo quyết định số 617/QĐ-SGDHN ngày 31/08/2010 của Sở giao dịch chứng khoán Hà nội về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hàng không . Căn cứ Giấy chứng nhận niêm yết cổ phiếu số 92/GCN-SGDHN ngày 06/10/2010 của Sở giao dịch chứng khoán Hà nội về việc chứng nhận Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hàng không có mã chứng khoán ARM được niêm yết cổ phiếu phổ thông tại Sở giao dịch chứng khoán Hà nội kể từ ngày 31/08/2010.

 

Ngành nghề kinh doanh
 • Kinh doanh máy bay, động cơ, dụng cụ, thiết bị, phụ tùng và vật tư máy bay
 • Kinh doanh phương tiện, thiết bị dụng cụ, vật tư, và phụ tùng cho ngành hàng không
 • Đại lý vé, giữ chỗ hàng không trong nước và quốc tế;
 • Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở, nhà xưởng, kho bãi, kho ngoại quan;
 • Dịch vụ ủy thác, xuất nhập khẩu kê khai hải quan;
 • Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hoá;
 • Xuất nhập khẩu các sản phẩm, hàng hoá Công ty kinh doanh;
 • Kinh doanh các thiết bị điện, thiết bị giàn khoan...
Địa bàn kinh doanh
 • Thành phố Hà Nội
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trụ sở: Số 414 Nguyễn Văn Cừ - P. Bồ Đề - Q. Long Biên - Tp. Hà Nội
 • Điện thoại: (84.24) 3827 1939
 • Email: contact@airimex.vn
 • Website: http://airimex.vn
 • Tổng nhân sự: 98
 • Mã số kinh doanh: 0100107934
 • Đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Tùng
 • Đại diện công bố thông tin: Đinh Ngọc Tùng
 • Niêm yết lần đầu: 26/10/2010
 • KLCP Niêm yết: 3,111,283
 • KLCP Lưu hành: 3,111,283

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
ARM đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
ARM đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS