Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang (BGW - UPCoM)

16 0 (0%) Cập nhật: 16:00 23/02/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu16 / 16
 • Sàn - Trần13.6 - 18.4
 • Thấp - Cao 1D16 - 16
 • Thấp - Cao 52T0 - 20
 • KLGD6,500
 • GTGD0.1
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu49%
 • Nhóm ngành Dịch vụ tiện ích
 • Vốn hóa290.39 Tỷ
 • CP Lưu hành18,149,446
 • P/E22.59
 • EPS708.3
 • P/B1.51
 • PS1.7
 • BVPS10.6
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 4/2023 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng
 • Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang tiền thân là đội Xây dựng công trình 76 thuộc Công ty Xây dựng tỉnh Hà Bắc được thành lập ngày 18 tháng 10 năm 1976.
 • Đến năm 1978, đội Xây dựng Công trình 76 được UBND tỉnh Hà Bắc quyết định nâng cấp thành Xí nghiệp Điện nước Hà Bắc.
 • Năm 1993, Xí nghiệp Điện nước Hà Bắc được chuyển đổi thành Công ty cấp thoát nước Hà Bắc.
 • Năm 2005, Công ty cấp thoát nước Hà Bắc được chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Giang theo Quyết định số 990/QĐ- CT ngày 03/06/2005 của Chủ tịch ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang.
 • Năm 2015, ƯBND tỉnh Bắc Giang có Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 20/03/2015 phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Giang.
 • Ngày 24/09/2015, ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc Giang có Quyết định số 1763/QĐ- UBND phê duyệt quyết toán tài chính và thời điểm Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Giang chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần là từ ngày 01/07/2015.
 • Tuy nhiên, ngày 13/11/2015, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang và ngày 20/11/2015, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp dưới hình thức công ty cổ phần với vốn điều lệ là 181.494.460.000 đồng.
Ngành nghề kinh doanh:
Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Công ty là doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất vừa là nhà cung cấp trực tiếp sản phẩm nước sạch. Chất lượng các hoạt động của công ty ngày càng được cải thiện và nâng cao. Công ty ngày càng nhận được sự ủng hộ, quan tâm vừa hoạt động của các khách hàng khi sử dụng dịch vụ. Cạnh tranh trong ngành cấp nước tại TP. Bắc Giang là không đáng kể, do thời điểm hiện tại Công ty là đơn vị duy nhất đồng thời sản xuất và cung cấp nước sạch, có hệ thống phân phối trên địa bàn thành phố Bắc Giang và vùng lân cận. Bên cạnh đó, Công ty còn có khó khăn như ngành cấp nước thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng nên vốn đầu tư lớn, chủ yếu là nguồn vốn vay, trong khi đó mục tiêu của dự án chủ yếu phục vụ an sinh xã hội, thời gian thu hồi vốn kéo dài...
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang tiền thân là đội Xây dựng công trình 76 thuộc Công ty Xây dựng tỉnh Hà Bắc được thành lập ngày 18 tháng 10 năm 1976.
 • Đến năm 1978, đội Xây dựng Công trình 76 được UBND tỉnh Hà Bắc quyết định nâng cấp thành Xí nghiệp Điện nước Hà Bắc.
 • Năm 1993, Xí nghiệp Điện nước Hà Bắc được chuyển đổi thành Công ty cấp thoát nước Hà Bắc.
 • Năm 2005, Công ty cấp thoát nước Hà Bắc được chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Giang theo Quyết định số 990/QĐ- CT ngày 03/06/2005 của Chủ tịch ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang.
 • Năm 2015, ƯBND tỉnh Bắc Giang có Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 20/03/2015 phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Giang.
 • Ngày 24/09/2015, ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc Giang có Quyết định số 1763/QĐ- UBND phê duyệt quyết toán tài chính và thời điểm Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Giang chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần là từ ngày 01/07/2015.
 • Tuy nhiên, ngày 13/11/2015, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang và ngày 20/11/2015, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp dưới hình thức công ty cổ phần với vốn điều lệ là 181.494.460.000 đồng.
Ngành nghề kinh doanh:
Khai thác, xử lý và cung cấp nước
 • Trụ sở: Số 386 - Đường Xương Giang - P. Ngô Quyền - Tp. Bắc Giang - T. Bắc Giang
 • Điện thoại: (84.204) 385 5757
 • Email: capnuocbg@gmail.com
 • Website: https://bacgiangwsc.com.vn
 • Tổng nhân sự: 262
 • Mã số kinh doanh: 2400126106
 • Đại diện pháp luật: Hướng Xuân Công
 • Đại diện công bố thông tin: Trần Đăng Diều
 • Niêm yết lần đầu: 31/10/2017
 • KLCP Niêm yết: 18,149,446
 • KLCP Lưu hành: 18,149,446

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
BGW đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
BGW đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS