Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CEE - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC Tình trạng: Được GD ký quỹ
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Hàng hóa chủ chốt
 • Vốn hóaN/A
 • CP Lưu hành0
 • P/ENaN
 • EPSNaN
 • P/BNaN
 • PSN/A
 • BVPSNaN
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng
 • Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Lịch sử hình thành: 
- Năm 2000: Công ty Đầu tư & Kinh doanh Công trình Giao thông 565 được thành lập theo Quyết
định số 129/2000/QĐ-BGTVT ngày 18/01/2000 của Bộ Giao thông Vận tải.
- Năm 2005: Công ty chuyển đổi thành Công ty Cổ phần 565 theo Quyết định số 3222 ngày
31/08/2005 của Bộ Giao thông Vận tải và trong đó Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông
5 (Cienco 5) nắm giữ 30% vốn điều lệ.
- Năm 2007: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII) trở thành cổ đông lớn nhất
nắm giữ 30% vốn điều lệ của Công ty, và Công ty Cổ phần 565 bắt đầu tham gia xây dựng các
công trình giao thông, hạ tầng do CII làm chủ đầu tư.
- Năm 2009: CII tăng tỷ lệ nắm giữ lên 49% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần 565.
Năm 2013: Công ty Cổ phần 565 trở thành công ty con của CII và tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng.
Công ty chính thức đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C) tập
trung hoạt động kinh doanh chính vào xây dựng hạ tầng giao thông.
- Năm 2014: CII E&C tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng. Vào tháng 10 năm 2014,
Công ty thực hiện mua lại 99,8% cổ phần tại Công ty Cổ phần Cơ khí điện Lữ Gia từ Công ty Cổ
phần Đầu tư Cầu đường CII. Tuy nhiên, số cổ phần này sẽ được chuyển quyền sở hữu sau 3 năm
kể từ khi thanh toán mua cổ phần.
- Năm 2015: CII E&C thực hiện đầu tư mua lại 100% Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi (NQN) chuyên sản xuất vật liệu xây dựng
Năm 2016:
- Tháng 6 năm 2016, ban lãnh đạo Công ty quyết định thành lập Công ty TNHH MTV Vật liệu
Xây dựng CII E&C chuyên về kinh doanh vật liệu xây dựng. Vào tháng 8 năm 2016, CII E&C mua lại 100% Công ty TNHH Xây dựng – Công nghiệp và Thương mại Toàn Phát Thịnh, một công ty thành lập từ năm 2005 và đổi tên thành Công ty TNHH MTV Xây dựng Dân dụng CII E&C. Tháng 12 năm 2016, CII E&C tiếp tục tăng vốn điều lệ từ 400 tỷ đồng lên 415 tỷ đồng thông
qua phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên Công ty.
- Ngày 01/01/2017: Công ty đã hoàn tất thủ tục để nhận chuyển nhượng 99,81% cổ phần của Công
ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia và Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia đã chính thức trở thành
công ty con của Công ty.
- Ngày 05/04/2017: Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng theo Công văn số 1791/UBCKGSĐC
của UBCKNN ngày 05/04/2017 chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng. Tỷ lệ sở hữu
của CII tại CII E&C giảm xuống từ 99,54% còn 49,00% vốn điều lệ CII E&C.
- Ngày 12/04/2017: Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy Chứng nhận
Đăng ký Chứng khoán số 77/2017/GCNCP-VSD, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 41.500.000
cổ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh:
- Xây dựng hạ tầng
- Xây dựng dân dụng
- Lĩnh vực kinh doanh khác
CII E&C là doanh nghiệp có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngày xây dựng hạ tầng và dân dụng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Nhờ sự hỗ trợ và đồng hành của cổ đông lớn CII, CII E&C đã trở thành một công ty có lợi thế về uy tín, thương hiệu, kinh nghiệm thi công, năng lực thiết bị, thị trường và nguồn nhân lực so với các công ty khác trong cùng ngành và thị trường. Công ty luôn nằm trong số những doanh nghiệp được Bộ Giao thông Vận tải đánh giá là có uy tín trong ngành xây dựng dựa trên những tiêu chí đánh giá về tiến độ thi công và chất lượng các công trình, dự án.
Lịch sử hình thành: 
- Năm 2000: Công ty Đầu tư & Kinh doanh Công trình Giao thông 565 được thành lập theo Quyết
định số 129/2000/QĐ-BGTVT ngày 18/01/2000 của Bộ Giao thông Vận tải.
- Năm 2005: Công ty chuyển đổi thành Công ty Cổ phần 565 theo Quyết định số 3222 ngày
31/08/2005 của Bộ Giao thông Vận tải và trong đó Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông
5 (Cienco 5) nắm giữ 30% vốn điều lệ.
- Năm 2007: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII) trở thành cổ đông lớn nhất
nắm giữ 30% vốn điều lệ của Công ty, và Công ty Cổ phần 565 bắt đầu tham gia xây dựng các
công trình giao thông, hạ tầng do CII làm chủ đầu tư.
- Năm 2009: CII tăng tỷ lệ nắm giữ lên 49% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần 565.
Năm 2013: Công ty Cổ phần 565 trở thành công ty con của CII và tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng.
Công ty chính thức đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C) tập
trung hoạt động kinh doanh chính vào xây dựng hạ tầng giao thông.
- Năm 2014: CII E&C tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng. Vào tháng 10 năm 2014,
Công ty thực hiện mua lại 99,8% cổ phần tại Công ty Cổ phần Cơ khí điện Lữ Gia từ Công ty Cổ
phần Đầu tư Cầu đường CII. Tuy nhiên, số cổ phần này sẽ được chuyển quyền sở hữu sau 3 năm
kể từ khi thanh toán mua cổ phần.
- Năm 2015: CII E&C thực hiện đầu tư mua lại 100% Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi (NQN) chuyên sản xuất vật liệu xây dựng
Năm 2016:
- Tháng 6 năm 2016, ban lãnh đạo Công ty quyết định thành lập Công ty TNHH MTV Vật liệu
Xây dựng CII E&C chuyên về kinh doanh vật liệu xây dựng. Vào tháng 8 năm 2016, CII E&C mua lại 100% Công ty TNHH Xây dựng – Công nghiệp và Thương mại Toàn Phát Thịnh, một công ty thành lập từ năm 2005 và đổi tên thành Công ty TNHH MTV Xây dựng Dân dụng CII E&C. Tháng 12 năm 2016, CII E&C tiếp tục tăng vốn điều lệ từ 400 tỷ đồng lên 415 tỷ đồng thông
qua phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên Công ty.
- Ngày 01/01/2017: Công ty đã hoàn tất thủ tục để nhận chuyển nhượng 99,81% cổ phần của Công
ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia và Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia đã chính thức trở thành
công ty con của Công ty.
- Ngày 05/04/2017: Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng theo Công văn số 1791/UBCKGSĐC
của UBCKNN ngày 05/04/2017 chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng. Tỷ lệ sở hữu
của CII tại CII E&C giảm xuống từ 99,54% còn 49,00% vốn điều lệ CII E&C.
- Ngày 12/04/2017: Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy Chứng nhận
Đăng ký Chứng khoán số 77/2017/GCNCP-VSD, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 41.500.000
cổ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh:
- Xây dựng hạ tầng
- Xây dựng dân dụng
- Lĩnh vực kinh doanh khác
 • Trụ sở: Tầng 20 Toà nhà SunWah số 115 Nguyễn Huệ - P. Bến Nghé - Q. 1 - Tp. HCM
 • Điện thoại: (84.28) 3512 2712
 • Email: info@ciiec.com.vn
 • Website: https://www.ciiec.com.vn
 • Tổng nhân sự: 89
 • Mã số kinh doanh: 0304200346
 • Đại diện pháp luật: Phùng Văn Hiền
 • Đại diện công bố thông tin: Bùi Xuân Phước
 • Niêm yết lần đầu: 15/05/2017
 • KLCP Niêm yết: 41,500,000
 • KLCP Lưu hành: 0

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
CEE đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy(NBB) 12,037,100 12.02 14/12/2023
CEE đang sở hữu
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy(NBB) Số cổ phiếu: 12,037,100 Tỉ lệ sở hữu 12.02
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(1)
 • Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi 10 10
  100
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(1)
 • Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi Vốn điều lệ: 10 Vốn góp: 10 Tỉ lệ sở hữu: 100
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS