Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long (CLP - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng

Lịch sử hình thành:

 • Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long tiền thân là Công ty Hải sản tỉnh Cửu Long. Qua nhiều lần đổi tên như Công ty Thu mua-Chế biến-Xuất nhập khẩu Cửu Long, Liên hiệp các xí nghiệp Thủy sản Cửu Long;  đến năm 1992, được chuyển thành Công ty Thủy sản Cửu Long tỉnh Trà Vinh theo quyết định số 423/QĐ-UBT ngày 22/10/1992 của UBND  tỉnh Trà Vinh.
 • Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tháng 7/2003 Công ty đã tiến hành cổ phần hóa. Đầu năm 2005,  Công ty hoàn tất quá trình cổ phần hóa và được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 5803000019 ngày 22/02/2005 với số vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng. Sau 3 lần tăng vốn đến nay vốn điều lệ của Công ty hiện nay là 80 tỷ đồng.

Lĩnh vực hoạt động:

 • Chế biến, thu mua các mặt hàng thủy hải sản và nông súc sản;
 • Sản xuất thức ăn thủy sản;
 • Kinh doanh các loại giống thủy sản, thức ăn thủy sản;
 • Nuôi trồng các mặt hàng thủy hải sản và nông súc sản;
 • Sản xuất các loại giống thủy sản;
 • Kinh doanh trong và ngoài nước các mặt hàng thủy hải sản, nông súc sản;
 • Nhâp khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị, hóa chất, phụ gia và thức ăn tôm
 • cá phục vụ nuôi trồng, chế biến hàng xuất khẩu và tiêu thụ trong nước;
 • Kinh doanh dịch vụ cho thuê xe tải và kho bãi, dịch vụ kiểm nghiệm và các dịch vụ khác.
Cuulongseapro là công ty có quy mô và thị phần trung bình so với các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu tôm trong nước, Kim ngạch xuất khẩu của Cuulongseapro khoảng 50 triệu USD/năm. Cuulongseapro là một thương hiệu có uy tín đối với các thị trường truyền thống như Mỹ, EU, Nhật.. Cuulongseapro có các khách hàng truyền thống tiêu thụ các sản phẩm chủ lực, đảm bảo cho doanh nghiệp có đầu ra ổn định và ngày càng phát triển. Mặt khác, công ty luôn tìm những mặt hàng và thị trường tiêu thụ phù hợp nhằm đảm bảo hoàng thành kế hoạch và doanh thu đề ra. Hơn nữa, do kiểm soát tốt về chất lượng nên các sản phẩm của Công ty dễ dàng đến được các thị trường lớn và khó tính nhất trên thế giới.

Lịch sử hình thành:

 • Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long tiền thân là Công ty Hải sản tỉnh Cửu Long. Qua nhiều lần đổi tên như Công ty Thu mua-Chế biến-Xuất nhập khẩu Cửu Long, Liên hiệp các xí nghiệp Thủy sản Cửu Long;  đến năm 1992, được chuyển thành Công ty Thủy sản Cửu Long tỉnh Trà Vinh theo quyết định số 423/QĐ-UBT ngày 22/10/1992 của UBND  tỉnh Trà Vinh.
 • Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tháng 7/2003 Công ty đã tiến hành cổ phần hóa. Đầu năm 2005,  Công ty hoàn tất quá trình cổ phần hóa và được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 5803000019 ngày 22/02/2005 với số vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng. Sau 3 lần tăng vốn đến nay vốn điều lệ của Công ty hiện nay là 80 tỷ đồng.

Lĩnh vực hoạt động:

 • Chế biến, thu mua các mặt hàng thủy hải sản và nông súc sản;
 • Sản xuất thức ăn thủy sản;
 • Kinh doanh các loại giống thủy sản, thức ăn thủy sản;
 • Nuôi trồng các mặt hàng thủy hải sản và nông súc sản;
 • Sản xuất các loại giống thủy sản;
 • Kinh doanh trong và ngoài nước các mặt hàng thủy hải sản, nông súc sản;
 • Nhâp khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị, hóa chất, phụ gia và thức ăn tôm
 • cá phục vụ nuôi trồng, chế biến hàng xuất khẩu và tiêu thụ trong nước;
 • Kinh doanh dịch vụ cho thuê xe tải và kho bãi, dịch vụ kiểm nghiệm và các dịch vụ khác.
 • Trụ sở: 36 Bạch Đằng - P.4 - Tp.Trà Vinh - T.Trà Vinh
 • Điện thoại: (84.294) 385 2321 - 385 2236 - 385 2052 - 385 3390
 • Email: ctythuysancuulong@hcm.vnn.vn
 • Website: https://cuulongseapro.vn
 • Tổng nhân sự: 810
 • Mã số kinh doanh: 2100307704
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bang
 • Đại diện công bố thông tin: Lê Thị Thanh Ngân
 • Niêm yết lần đầu: 15/11/2012
 • KLCP Niêm yết: 8,000,000
 • KLCP Lưu hành: 0

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
CLP đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
CLP đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(1)
 • Công ty TNHH MTV Mỹ Long Nam 2 2
  100
 • Công ty liên kết(1)
 • CTCP Thủy sản Sao Biển 30 10.5
  35
 • Công ty con(1)
 • Công ty TNHH MTV Mỹ Long Nam Vốn điều lệ: 2 Vốn góp: 2 Tỉ lệ sở hữu: 100
 • Công ty liên kết(1)
 • CTCP Thủy sản Sao Biển Vốn điều lệ: 30 Vốn góp: 10.5 Tỉ lệ sở hữu: 35
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS