Công ty Cổ phần Dược Khoa (DKP - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Ngày 24/05/2001, Công ty Dược Khoa được Thành lập theo Quyết định số 1633/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế. Công ty là Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Trường Đại học Dược Hà Nội được thành lập và hoạt động theo dăng ký kinh doanh số 113497 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 19/08/2002 với vốn điều lệ là 3,7 tỷ đồng, với ngành nghề kinh doanh chính là Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu.
 • Ngày 30/06/2010, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2334/QĐ-BYT về việc chuyển đổi Công ty Dược Khoa trực thuộc Trường Đại học Dược Hà Nội thành Công ty TNHH MTV Dược khoa - Trường Đại học Dược Hà Nội do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ với vốn điều lệ là 4 tỷ đồng.
 • Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, ngày 09/09/2014 Văn phòng Chính phù ban hành Công văn số 6930/VPCP-ĐMDN về việc điều chinh Phương án sắp xếp, đối mới Doanh nghiệp Bộ Y tế, theo dó Công ty TNHH MTV Dược Khoa - Trường Đại học Dược Hà Nội là một trong những đơn vị sẽ thực hiện cổ phần hóa chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần.
 • Ngày 01/08/2016, Công ty chính thức tồ chức họp ĐHĐCĐ lần đầu.
 • Ngày 22/08/2016, Công ty TNHH MTV Dược Khoa - Trường Đại học Dược Hà Nội chính thức hoạt động theo mô hình CTCP theo giấy ĐKKD số 0101326329 do Sở KHĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày lần đầu ngày 19/08/2002, thay đổi lần 4 ngày 22/8/2016 với vốn điều lệ 5.600.000.000 đồng.
 • Ngày 19/01/2017, Công ty tăng vốn điều lệ từ 5.600.000.000 đồng lên 25.371.100.000 đồng theo hình thức phát hành cổ phần chào bán cho các cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), và phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược, theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 - năm 2016 số 02-16/NQ-ĐHĐCĐ-DK ngày 04/10/2016.
 • Ngày 25/07/2017, Công ty tăng vốn điều lệ từ 25.371.100.000 đồng lên 30.039.100.000 đồng thông qua hình thức phát hành cổ phần chào bán cho các cổ đông hiện hữu, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 21/04/2017.
 • Hiện tại, Công ty đang hoạt động theo Giấy đăng ký doanh nghiệp m3 số 0101326329 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội cẩp lần đầu ngày 19/08/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 25/07/2017 với vốn điều lệ là 30.039.100.000 đồng.
Ngành nghề kinh doanh chủ yểu: 
 • Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu, thực phẩm chức năng, dịch vụ và làm đẹp
Điểm nổi bật của Công ty là có tiền thân và mối quan hệ với Trường ĐH Dược Hà Nội, do đó Công ty có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển hoạt động, cũng như công nghệ, kỹ thuật, quản lý. Ngoài ra, Công ty còn được Trường ĐH Dược Hà Nội phối hợp, tạo điều kiện về việc nghiên cứu khoa học, có lợi thế về danh tiếng của Trường ĐH Dược Hà Nội.
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Ngày 24/05/2001, Công ty Dược Khoa được Thành lập theo Quyết định số 1633/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế. Công ty là Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Trường Đại học Dược Hà Nội được thành lập và hoạt động theo dăng ký kinh doanh số 113497 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 19/08/2002 với vốn điều lệ là 3,7 tỷ đồng, với ngành nghề kinh doanh chính là Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu.
 • Ngày 30/06/2010, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2334/QĐ-BYT về việc chuyển đổi Công ty Dược Khoa trực thuộc Trường Đại học Dược Hà Nội thành Công ty TNHH MTV Dược khoa - Trường Đại học Dược Hà Nội do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ với vốn điều lệ là 4 tỷ đồng.
 • Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, ngày 09/09/2014 Văn phòng Chính phù ban hành Công văn số 6930/VPCP-ĐMDN về việc điều chinh Phương án sắp xếp, đối mới Doanh nghiệp Bộ Y tế, theo dó Công ty TNHH MTV Dược Khoa - Trường Đại học Dược Hà Nội là một trong những đơn vị sẽ thực hiện cổ phần hóa chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần.
 • Ngày 01/08/2016, Công ty chính thức tồ chức họp ĐHĐCĐ lần đầu.
 • Ngày 22/08/2016, Công ty TNHH MTV Dược Khoa - Trường Đại học Dược Hà Nội chính thức hoạt động theo mô hình CTCP theo giấy ĐKKD số 0101326329 do Sở KHĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày lần đầu ngày 19/08/2002, thay đổi lần 4 ngày 22/8/2016 với vốn điều lệ 5.600.000.000 đồng.
 • Ngày 19/01/2017, Công ty tăng vốn điều lệ từ 5.600.000.000 đồng lên 25.371.100.000 đồng theo hình thức phát hành cổ phần chào bán cho các cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), và phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược, theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 - năm 2016 số 02-16/NQ-ĐHĐCĐ-DK ngày 04/10/2016.
 • Ngày 25/07/2017, Công ty tăng vốn điều lệ từ 25.371.100.000 đồng lên 30.039.100.000 đồng thông qua hình thức phát hành cổ phần chào bán cho các cổ đông hiện hữu, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 21/04/2017.
 • Hiện tại, Công ty đang hoạt động theo Giấy đăng ký doanh nghiệp m3 số 0101326329 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội cẩp lần đầu ngày 19/08/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 25/07/2017 với vốn điều lệ là 30.039.100.000 đồng.
Ngành nghề kinh doanh chủ yểu: 
 • Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu, thực phẩm chức năng, dịch vụ và làm đẹp
 • Trụ sở: Số 9 Nguyễn Công Trứ - P. Phạm Đình Hổ - Q. Hai Bà Trưng - Tp. Hà Nội
 • Điện thoại: (84.24) 3933 2607
 • Email: info@dkpharma.vn
 • Website: http://www.dkpharma.vn
 • Tổng nhân sự: 103
 • Mã số kinh doanh: 0101326329
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Giang
 • Đại diện công bố thông tin: Nguyễn Trường Giang
 • Niêm yết lần đầu: 10/10/2018
 • KLCP Niêm yết: 3,003,910
 • KLCP Lưu hành: N/A

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
DKP đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
DKP đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS