Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện Lực 3 (DRL - HOSE)

66 1.1 (1.64%) Cập nhật: 13:57 19/04/2024
Sàn: HOSE Tình trạng: Được GD ký quỹ
 • Mở cửa/Tham chiếu67.1 / 67.1
 • Sàn - Trần62.5 - 71.7
 • Thấp - Cao 1D66 - 67.1
 • Thấp - Cao 52T58.8 - 69.7
 • KLGD7,800
 • GTGD0.52
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu2.95%
 • Nhóm ngành Dịch vụ tiện ích
 • Vốn hóa627 Tỷ
 • CP Lưu hành9,500,000
 • P/E11.75
 • EPS5,618.68
 • P/B4.92
 • PS6.31
 • BVPS13.42
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 1/2024 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng

Lịch sử hình thành:

 • Công ty Cổ   phần Thủy   điện –   Đ iện lự c 3   đượ c thành l ập và hoạt   động theo Giấy chứng nhận   đăng ký kinh doanh số   3203000163 do Sở   Kế hoạch và Đầu tư   thành phố    Đà Nẵng c ấp ngày 20/11/2003 với số   vốn   điều lệ   đăng ký là 95 tỷ   đồng,   để   tiếp tục thực hiện đầu tư   công trình Thủy   điện   Đrây H’Linh 2 do Công ty Điện lực 3 chuyển giao.
 • Sau hơn 04 năm chính thứ c khai thác kinh doanh Nhà máy Thủy đ iện   Đrây H’Linh 2 đạt   được thành tựu: sản lượng điện thương phẩm đạt 95 triệu kWh năm 2009, 75 triệu kWh năm 2010, và 86,69 triệu kWh năm 2011; doanh thu bán   đ iện năm 2009 là 52,4 tỷ đồng, năm 2010 là 41,2 tỷ đồng, năm 2011 là 55,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế năm 2009 đạt 31,2 t ỷ   đồng, năm 2010 đạ t 20,3 tỷ   đồng, và năm 2011 đạ t 30,6 tỷ   đồng.
 • Ngày 11/04/2012, Cổ phiếu của công ty chính thức được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh với mã cổ phiếu là: DRL.
 • Ngày 17/06/2014, Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.
Ngành nghề kinh doanh
 • Xây dng các công trình đường dây, trm biến thế điện;  
 • Đầu tư xây dựng các dự án điện; 
 • Sn xuất và kinh doanh điện năng;
 • Xây dng các công trình thy li, công trình dân dng, công nghip;
 • Đầu tư xây dựng các dán thủy điện;
 • Tư vấn các công trình điện.  
Địa bàn kinh doanh: tại tỉnh Đăk Nông và tỉnh Đăk Lăk.
Công ty Cố phần Thủy điện – Điện lực 3 có Nhà máy Thủy điện Đrây H’Linh 2 đang vận hành khai thác với tổng công suất lắp đặt 16 MW (02 tổ máy 8 MW), sản lượng điện thương phẩm trung bình hàng năm 85 triệu KWh như công suất thiết kế, thì sản lượng điện do Công ty cung cấp chiếm một thị phần rất nhỏ trong hệ thống sản xuất nguồn điện quốc gia.Do đặc thù của ngành điện, giữa các công ty sản xuất điện không có sự cạnh tranh về thị trường tiêu thụ.

Lịch sử hình thành:

 • Công ty Cổ   phần Thủy   điện –   Đ iện lự c 3   đượ c thành l ập và hoạt   động theo Giấy chứng nhận   đăng ký kinh doanh số   3203000163 do Sở   Kế hoạch và Đầu tư   thành phố    Đà Nẵng c ấp ngày 20/11/2003 với số   vốn   điều lệ   đăng ký là 95 tỷ   đồng,   để   tiếp tục thực hiện đầu tư   công trình Thủy   điện   Đrây H’Linh 2 do Công ty Điện lực 3 chuyển giao.
 • Sau hơn 04 năm chính thứ c khai thác kinh doanh Nhà máy Thủy đ iện   Đrây H’Linh 2 đạt   được thành tựu: sản lượng điện thương phẩm đạt 95 triệu kWh năm 2009, 75 triệu kWh năm 2010, và 86,69 triệu kWh năm 2011; doanh thu bán   đ iện năm 2009 là 52,4 tỷ đồng, năm 2010 là 41,2 tỷ đồng, năm 2011 là 55,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế năm 2009 đạt 31,2 t ỷ   đồng, năm 2010 đạ t 20,3 tỷ   đồng, và năm 2011 đạ t 30,6 tỷ   đồng.
 • Ngày 11/04/2012, Cổ phiếu của công ty chính thức được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh với mã cổ phiếu là: DRL.
 • Ngày 17/06/2014, Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.
Ngành nghề kinh doanh
 • Xây dng các công trình đường dây, trm biến thế điện;  
 • Đầu tư xây dựng các dự án điện; 
 • Sn xuất và kinh doanh điện năng;
 • Xây dng các công trình thy li, công trình dân dng, công nghip;
 • Đầu tư xây dựng các dán thủy điện;
 • Tư vấn các công trình điện.  
Địa bàn kinh doanh: tại tỉnh Đăk Nông và tỉnh Đăk Lăk.
 • Trụ sở: Xã EaPô - Huyện CưJút - Tỉnh ĐắkNông
 • Điện thoại: (84.261) 368 4888
 • Email: thuydiendl3@gmail.com
 • Website: https://www.pc3hp.com.vn
 • Tổng nhân sự: 34
 • Mã số kinh doanh: 0400456277
 • Đại diện pháp luật: Phan Thanh Sơn
 • Đại diện công bố thông tin: Phan Thanh Sơn
 • Niêm yết lần đầu: 11/04/2012
 • KLCP Niêm yết: 9,500,000
 • KLCP Lưu hành: 9,500,000

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
DRL đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
DRL đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS