Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai (DVW - UPCoM)

15.1 0 (0%) Cập nhật: 16:00 23/02/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu15.1 / 15.1
 • Sàn - Trần12.85 - 17.35
 • Thấp - Cao 1D15.1 - 15.1
 • Thấp - Cao 52T0 - 15.1
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Hàng hóa chủ chốt
 • Vốn hóa35.41 Tỷ
 • CP Lưu hành2,345,000
 • P/EN/A
 • EPSN/A
 • P/B0.7
 • PSN/A
 • BVPS21.6
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng
 • Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai tiền thân là Xí nghiệp Thiết kế Xây dựng – là một đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai.
 • Công ty được chuyển đổi thành công ty cổ phần theo Quyết định số 3058QĐ/UBND ngày 24/09/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600978879, cấp lần đầu ngày 18/02/2008 với vốn điều lệ ban đầu là 5 tỷ đồng, cấp thay đổi lần thứ nhất với vốn điều lệ là 6,75 tỷ đồng, cấp thay đổi lần thứ hai với vốn điều lệ là 6,75 tỷ đồng, cấp thay đổi lần thứ ba với vốn điều lệ là 16,75 tỷ đồng, cấp thay đổi lần thứ tư với vốn điều lệ là 16,75 tỷ đồng, cấp thay đổi lần thứ năm với vốn điều lệ là 16,75 tỷ đồng và cấp thay đổi lần thứ sáu với vốn điều lệ là 16,75 tỷ đồng.
 • Ngày 16/01/2008, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập.
 • Ngày 12/10/2017, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 6848/UBCK-GSDC chấp thuận cho Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai trở thành công ty đại chúng.
 • Ngày 29/12/2017, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký lưu ký chứng khoán số 241/2017/GCNCP-VSD, số lượng chứng khoán đăng ký lưu ký là 1.675.000 cổ phiếu cho Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Xây dựng công trình đường ống cấp thoát nước, trạm bơm, công trình dân dụng, công nghiệp;
 • Lắp đặt ống cấp nước, thoát nước, bơm nước;
 • Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công trình cấp nước. Giám sát thi công lắp đặt thiết bị công trình, xây dựng và hoàn thiện công trình cấp nước; Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng;
 • Khai thác, xử lý và phân phối nước sạch. Khai thác nước phục vụ sinh hoạt đô thị và công nghiệp;
 • Sản xuất sản phẩm kim loại ngành xây dựng (không sản xuất tại trụ sở);
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai có năng lực sản xuất tương đối tốt và ngày càng được hoàn thiện. Trong quá trình hình thành và phát triển, Công ty không ngừng học hỏi và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, với các hoạt động kinh doanh chính như lắp đặt đường ống, sản xuất và cung cấp nước, Công ty ngày càng khẳng định năng lực của mình. Trong năm 2016, Công ty đã được Công ty mẹ là Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai chuyển giao hệ thống phân phối cấp nước của 04 phường xã: Hóa An, Tân Hạnh, Bửu Hòa, Tân Vạn để vận hành và quản lý, qua đó đã khẳng định năng lực hoạt động của Công ty
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai tiền thân là Xí nghiệp Thiết kế Xây dựng – là một đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai.
 • Công ty được chuyển đổi thành công ty cổ phần theo Quyết định số 3058QĐ/UBND ngày 24/09/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600978879, cấp lần đầu ngày 18/02/2008 với vốn điều lệ ban đầu là 5 tỷ đồng, cấp thay đổi lần thứ nhất với vốn điều lệ là 6,75 tỷ đồng, cấp thay đổi lần thứ hai với vốn điều lệ là 6,75 tỷ đồng, cấp thay đổi lần thứ ba với vốn điều lệ là 16,75 tỷ đồng, cấp thay đổi lần thứ tư với vốn điều lệ là 16,75 tỷ đồng, cấp thay đổi lần thứ năm với vốn điều lệ là 16,75 tỷ đồng và cấp thay đổi lần thứ sáu với vốn điều lệ là 16,75 tỷ đồng.
 • Ngày 16/01/2008, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập.
 • Ngày 12/10/2017, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 6848/UBCK-GSDC chấp thuận cho Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai trở thành công ty đại chúng.
 • Ngày 29/12/2017, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký lưu ký chứng khoán số 241/2017/GCNCP-VSD, số lượng chứng khoán đăng ký lưu ký là 1.675.000 cổ phiếu cho Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Xây dựng công trình đường ống cấp thoát nước, trạm bơm, công trình dân dụng, công nghiệp;
 • Lắp đặt ống cấp nước, thoát nước, bơm nước;
 • Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công trình cấp nước. Giám sát thi công lắp đặt thiết bị công trình, xây dựng và hoàn thiện công trình cấp nước; Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng;
 • Khai thác, xử lý và phân phối nước sạch. Khai thác nước phục vụ sinh hoạt đô thị và công nghiệp;
 • Sản xuất sản phẩm kim loại ngành xây dựng (không sản xuất tại trụ sở);
 • Trụ sở: Số 52 - Đường Cách Mạng Tháng 8 - P. Quyết Thắng - Tp. Biên Hòa - T. Đồng Nai
 • Điện thoại: (84.251) 3941 679 - (84.251) 384 7241
 • Email: dvxdcn@yahoo.com.vn
 • Website: https://www.dvxdcn.com
 • Tổng nhân sự: 101
 • Mã số kinh doanh: 3600978879
 • Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Tú
 • Đại diện công bố thông tin: Lê Chí Nguyên Thăng
 • Niêm yết lần đầu: 06/06/2018
 • KLCP Niêm yết: 2,345,000
 • KLCP Lưu hành: 2,345,000

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
DVW đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
DVW đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(1)
 • Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai(DNW) 1,200 36
  3
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(1)
 • Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai(DNW) Vốn điều lệ: 1,200 Vốn góp: 36 Tỉ lệ sở hữu: 3
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS