Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (DWS - UPCoM)

13.5 0 (0%) Cập nhật: 16:00 23/02/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu13.5 / 13.5
 • Sàn - Trần11.5 - 15.5
 • Thấp - Cao 1D13.5 - 13.5
 • Thấp - Cao 52T9.5 - 15
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Dịch vụ tiện ích
 • Vốn hóa349.89 Tỷ
 • CP Lưu hành25,918,130
 • P/E8.11
 • EPS1,664.19
 • P/B1
 • PS0.77
 • BVPS13.5
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 4/2023 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng
 • Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Hệ thống cấp nước của tỉnh Đồng Tháp đã có từ năm 1940, do Pháp xây dựng để phục vụ cho các quan chức người Pháp thời bấy giờ.
 • Sau 30/04/1975, Hộ thống cấp nước với hai cơ sở chính là nhà máy nước Sa Đéc và nhà máy nước Cao Lãnh trực thuộc Sở Xây dựng Tỉnh Đồng Tháp quản lý.
 • Năm 1983, Ủy ban Nhân dân Tỉnh ra quyết định nâng nhả máy nước Cao Lãnh thành Xí nghiệp cấp nước thị xã Cao Lãnh.
 • Năm 1989, ƯBND Tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 28/QĐ-TL về việc thành lập Công ty Dịch vụ cấp thoát nước Tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở nền tảng của Xí nghiệp cấp nước thị xã Cao Lãnh, Công ty có 31 cán bộ công nhân viên. Số vốn ban đầu là 10.086.000 đồng.
 • Ngày 09/12/1992 UBND Tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 132/QĐ.TL về việc thành lập doanh nghiệp nhà nước Công ty cấp nước Tỉnh Đồng Tháp gồm 03 nhà máy trực thuộc: Nhà máy nước thị xã Sa Đéc; Nhà máy nước huyện Hồng Ngự và Nhà máy nước huyện Thanh Bình.
 • Ngày 18/04/1998 UBND Tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 60/QĐUB.TL về việc chuyển Công ty cấp nước thành doanh nghiệp nhà nước hoạt dộng công ích.
 • Ngày 21/09/2006 ƯBND Tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 158/QĐ- UBND-TL về việc chuyển đổi tên Công ty cấp thoát nước và Môi trường Đô thị Tỉnh Đổng Tháp thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp.
 • Ngày 22/02/2017 Công ty dã thực hiện chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
 • Ngày 26/04/2017, Công ty hoàn thành công tác cổ phần hóa và chính thức chuyển thành công ty cổ phần theo giấy chứng nhận dăng ký kinh doanh số 1400101205 do Sở Kế hoạch và Đầu tư lỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 27/9/2006, cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 26/04/2017 với vốn điều lệ là 355.575.500.000 đồng.
 • Ngày 30/06/2018, DOWASEN thực hiện điều chỉnh vốn diều lệ và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 15 cho DOWASEN, Công ty chính thức hoạt dộng theo hình thức công ty cổ phần với vốn điều lệ mới là 259.181.300.000 đồng.
Ngành nghề kinh doanh chính:
 • Sản xuất, cung cấp nước sinh hoạt;
 • Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải;
 • Tư vấn xây dựng dân dụng và công nghiệp;
 • Xây dựng, khai thác, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng dô thị, nông thôn;
 • Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, cấp thoát nước;
 • Sản xuất và kinh doanh nước uống đóng chai và đóng bình;
Công ty hiện đang quản lý mạng lưới cấp nước và vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn tỉnh Đồng Tháp. Tại địa bàn hoạt động này, công ty không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Là Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cấp nước và vệ sinh môi trường, với sự quan tâm và hỗ trợ từ UBND tỉnh Đồng Tháp và chính quyền địa phương, tạo điều kiện cho Dowasen tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi trong và ngoài nước cho sự đầu tư công nghệ và máy móc, thiết bị phục vụ cho việc cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Cao Lãnh, Tp. Sa Đéc và các vùng lân cận.
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Hệ thống cấp nước của tỉnh Đồng Tháp đã có từ năm 1940, do Pháp xây dựng để phục vụ cho các quan chức người Pháp thời bấy giờ.
 • Sau 30/04/1975, Hộ thống cấp nước với hai cơ sở chính là nhà máy nước Sa Đéc và nhà máy nước Cao Lãnh trực thuộc Sở Xây dựng Tỉnh Đồng Tháp quản lý.
 • Năm 1983, Ủy ban Nhân dân Tỉnh ra quyết định nâng nhả máy nước Cao Lãnh thành Xí nghiệp cấp nước thị xã Cao Lãnh.
 • Năm 1989, ƯBND Tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 28/QĐ-TL về việc thành lập Công ty Dịch vụ cấp thoát nước Tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở nền tảng của Xí nghiệp cấp nước thị xã Cao Lãnh, Công ty có 31 cán bộ công nhân viên. Số vốn ban đầu là 10.086.000 đồng.
 • Ngày 09/12/1992 UBND Tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 132/QĐ.TL về việc thành lập doanh nghiệp nhà nước Công ty cấp nước Tỉnh Đồng Tháp gồm 03 nhà máy trực thuộc: Nhà máy nước thị xã Sa Đéc; Nhà máy nước huyện Hồng Ngự và Nhà máy nước huyện Thanh Bình.
 • Ngày 18/04/1998 UBND Tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 60/QĐUB.TL về việc chuyển Công ty cấp nước thành doanh nghiệp nhà nước hoạt dộng công ích.
 • Ngày 21/09/2006 ƯBND Tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 158/QĐ- UBND-TL về việc chuyển đổi tên Công ty cấp thoát nước và Môi trường Đô thị Tỉnh Đổng Tháp thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp.
 • Ngày 22/02/2017 Công ty dã thực hiện chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
 • Ngày 26/04/2017, Công ty hoàn thành công tác cổ phần hóa và chính thức chuyển thành công ty cổ phần theo giấy chứng nhận dăng ký kinh doanh số 1400101205 do Sở Kế hoạch và Đầu tư lỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 27/9/2006, cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 26/04/2017 với vốn điều lệ là 355.575.500.000 đồng.
 • Ngày 30/06/2018, DOWASEN thực hiện điều chỉnh vốn diều lệ và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 15 cho DOWASEN, Công ty chính thức hoạt dộng theo hình thức công ty cổ phần với vốn điều lệ mới là 259.181.300.000 đồng.
Ngành nghề kinh doanh chính:
 • Sản xuất, cung cấp nước sinh hoạt;
 • Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải;
 • Tư vấn xây dựng dân dụng và công nghiệp;
 • Xây dựng, khai thác, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng dô thị, nông thôn;
 • Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, cấp thoát nước;
 • Sản xuất và kinh doanh nước uống đóng chai và đóng bình;
 • Trụ sở: Số 1 Tôn Đức Thắng - P.1 - Tp. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp
 • Điện thoại: (84.277) 3853 332
 • Email: capnuocdt@dowasen.com
 • Website: http://www.dowasen.com
 • Tổng nhân sự: 745
 • Mã số kinh doanh: 1400101205
 • Đại diện pháp luật: Trần Văn Tấn
 • Đại diện công bố thông tin: Phan Văn Sang
 • Niêm yết lần đầu: 24/01/2019
 • KLCP Niêm yết: 25,918,130
 • KLCP Lưu hành: 25,918,130

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Phan Văn Sang

  • Người được ủy quyền công bố thông tin
  Năm sinh 1990
 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
DWS đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
DWS đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS