Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan (HLT - UPCoM)

10.1 0 (0%) Cập nhật: 16:00 17/04/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu10.1 / 10.1
 • Sàn - Trần8.6 - 11.6
 • Thấp - Cao 1D10.1 - 10.1
 • Thấp - Cao 52T0 - 18.5
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Hàng tiêu dùng và trang trí
 • Vốn hóa55.55 Tỷ
 • CP Lưu hành5,500,000
 • P/E17.6
 • EPS573.9
 • P/B0.53
 • PS0.12
 • BVPS18.96
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 3/2019 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty cổ phần dệt may Hoàng Thị Loan tiền thân được thành lập từ việc sát nhập 02 DNNN: một là Nhà máy sợi Vinh - Nhà máy thành viên của Công ty Dệt May Hà Nội (Hanosimex) từ cuối năm 1993; hai là Công ty Dệt kim Hoảng Thị Loan nguyên là doanh nghiệp NN thuộc ƯBND Tình Nghệ An thành lập vào tháng 5/1990 và chuyển giao cho Tập Đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) và Hanosimex từ tháng 6/2000;
 • Ngày 24/9/2004, Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam ban hành Quyết định số 785/QĐ-HĐQT về việc tách Nhà máy sợi Vinh từ Công ty Dệt may Hà Nội, sát nhập vào Công ty Dệt May Hoàng Thị Loan và đổi tên thành Công ty Dệt May Hoàng Thị Loan.
 • Ngày 28/9/2004, Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam ban hành quyết định số 788/QĐ - HĐQT giao cho Hanosimex trực tiếp quản lý, điều hành Công ty Dệt May Hoàng Thị Loan
 • Ngày 16/11/2005, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp đã có Quyết định số 3795/BCN phè duyệt đề án cổ phẩn hóa, chuyển đổi Công ty Dệt May Hoàng Thị Loan thành công ty cổ phần.
 • Ngày 28/12/2005 Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan (Halotexco) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần đầu dã thông qua quyết định thành lập và thông qua điều lệ tổ chức hoạt động cùa Công ty cổ phần.
 • Ngày 18/01/2006, Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan được chuyển đồi và hoạt động dưới mô hình Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhộn dăng ký doanh nghiệp số 2900324811, đăng ký lẩn dầu ngày 18/01/2006 do Sở KH&DT Tỉnh Nghệ An cấp với vốn diều lệ ban đầu là 16.000.000.000 dồng, cắp thay dối lần thứ 7 ngày 05/04/2018 với vốn điều lệ là 33.600.000.000 đồng.
 • Kể từ tháng 1/2006 Công ty chính thức hoạt động theo điều lệ cùa công ty cổ phần, với vốn điều lệ ban đầu 16 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước chiếm 40%, vốn của Hanosimex chiếm 15.62%, cổ đông là người lao động chiếm 40%. Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã quyết định giao luôn phần vốn sờ hữu Nhà nước cho Hanosimex. Tổng Công ty Hanosimex chiếm 55.62%, chính thức thành Công ty mẹ trong cơ chế Công ty Mẹ - con theo quy định của Luật doanh nghiệp.
 • Tháng 5/2009: Đại hội đồng cổ đông thương niên 2009 quyết định tách khu vực may (gồm 2 nhà máy) thành lập Công ty CP may Halotexco từ tháng 5/2009, vốn điều lệ ban đầu là 2 tỷ đồng, là Công ty con cùa Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan;
 • Tháng 5/2012: Tổng Công ty mẹ Hanosimex đã đầu tư tăng vốn điều lệ của Công ty CP may Halotexco lên 3.5 tỷ đồng, chiếm vốn chi phối 53.64%. Công ty may Halotexco trở thành Công ty con trực tiếp của Công ty mẹ Hanosimex; tính đến 31/12/2018 Công ty cp dệt may Hoàng Thị Loan còn chiếm 15,71% vốn điều lệ cùa Công ty CP may Halotexco.
 • Tháng 3/2009: Sáp nhập Phòng Kinh doanh Nội địa vào Phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu; Sát nhập trạm y tế vào phòng TCHC;
 • Tháng 8/2012: Sáp nhập Trung tâm dịch vụ vào Phòng Tổ chức hành chính; Sáp nhập Trung tâm thương mại, chi nhánh Công ty tại Hà Nội vào Phòng KDXNK; Sáp nhập phòng KCS vào Phòng ĐHSX; Đổi tên nhà máy sợi, thành Nhà máy sợi 1; tách dây chuyền OE, đậu xe ra khỏi Nhà máy sợi 1 và Thành lập Nhà máy sợi 2; tách Bộ phận Cơ khí, Bộ động lực, Điện động lực ra khỏi Nhà máy sợi 1 và thành lập xưởng Cơ điện; Tổng lao động 910 người
 • Năm 2012, Công ty Cổ phàn Dệt may Hoàng Thị Lan được ủy ban Chửng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng.
 • Ngày 26/11/2019, Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 58/2019/GCNCP-VSD, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 3.360.000 cổ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Sản xuất vài dệt kim, vài đan móc và vải không dệt khác
Mặc dù khó khăn, suy thoái kinh tế tác động đến tất cả các nước, các thị trường, trong đó ngành dệt may không nằm ngoài quỹ đạo của sự ảnh hưởng suy thoái, giá nguyên vật liệu đầu vào liên tục tăng, trong khi cạnh tranh giữa các quốc gia trong khu vực và thế giới rất gay gắt, giá gia công và đơn hàng liên tục giảm. Thế nhưng với sự bền bỉ, sứa trẻ, sức bật mới, Công ty vẫn đang tìm được nhiều đơn hàng ổn định, xuất khẩu trực tiếp ngày một cao, đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao tỷ trọng sợi xuất khẩu, tăng cường độ tin cậy của khách hàng đến từ nhiều nước như Hàn Quốc, Trung Quốc....
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty cổ phần dệt may Hoàng Thị Loan tiền thân được thành lập từ việc sát nhập 02 DNNN: một là Nhà máy sợi Vinh - Nhà máy thành viên của Công ty Dệt May Hà Nội (Hanosimex) từ cuối năm 1993; hai là Công ty Dệt kim Hoảng Thị Loan nguyên là doanh nghiệp NN thuộc ƯBND Tình Nghệ An thành lập vào tháng 5/1990 và chuyển giao cho Tập Đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) và Hanosimex từ tháng 6/2000;
 • Ngày 24/9/2004, Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam ban hành Quyết định số 785/QĐ-HĐQT về việc tách Nhà máy sợi Vinh từ Công ty Dệt may Hà Nội, sát nhập vào Công ty Dệt May Hoàng Thị Loan và đổi tên thành Công ty Dệt May Hoàng Thị Loan.
 • Ngày 28/9/2004, Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam ban hành quyết định số 788/QĐ - HĐQT giao cho Hanosimex trực tiếp quản lý, điều hành Công ty Dệt May Hoàng Thị Loan
 • Ngày 16/11/2005, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp đã có Quyết định số 3795/BCN phè duyệt đề án cổ phẩn hóa, chuyển đổi Công ty Dệt May Hoàng Thị Loan thành công ty cổ phần.
 • Ngày 28/12/2005 Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan (Halotexco) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần đầu dã thông qua quyết định thành lập và thông qua điều lệ tổ chức hoạt động cùa Công ty cổ phần.
 • Ngày 18/01/2006, Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan được chuyển đồi và hoạt động dưới mô hình Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhộn dăng ký doanh nghiệp số 2900324811, đăng ký lẩn dầu ngày 18/01/2006 do Sở KH&DT Tỉnh Nghệ An cấp với vốn diều lệ ban đầu là 16.000.000.000 dồng, cắp thay dối lần thứ 7 ngày 05/04/2018 với vốn điều lệ là 33.600.000.000 đồng.
 • Kể từ tháng 1/2006 Công ty chính thức hoạt động theo điều lệ cùa công ty cổ phần, với vốn điều lệ ban đầu 16 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước chiếm 40%, vốn của Hanosimex chiếm 15.62%, cổ đông là người lao động chiếm 40%. Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã quyết định giao luôn phần vốn sờ hữu Nhà nước cho Hanosimex. Tổng Công ty Hanosimex chiếm 55.62%, chính thức thành Công ty mẹ trong cơ chế Công ty Mẹ - con theo quy định của Luật doanh nghiệp.
 • Tháng 5/2009: Đại hội đồng cổ đông thương niên 2009 quyết định tách khu vực may (gồm 2 nhà máy) thành lập Công ty CP may Halotexco từ tháng 5/2009, vốn điều lệ ban đầu là 2 tỷ đồng, là Công ty con cùa Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan;
 • Tháng 5/2012: Tổng Công ty mẹ Hanosimex đã đầu tư tăng vốn điều lệ của Công ty CP may Halotexco lên 3.5 tỷ đồng, chiếm vốn chi phối 53.64%. Công ty may Halotexco trở thành Công ty con trực tiếp của Công ty mẹ Hanosimex; tính đến 31/12/2018 Công ty cp dệt may Hoàng Thị Loan còn chiếm 15,71% vốn điều lệ cùa Công ty CP may Halotexco.
 • Tháng 3/2009: Sáp nhập Phòng Kinh doanh Nội địa vào Phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu; Sát nhập trạm y tế vào phòng TCHC;
 • Tháng 8/2012: Sáp nhập Trung tâm dịch vụ vào Phòng Tổ chức hành chính; Sáp nhập Trung tâm thương mại, chi nhánh Công ty tại Hà Nội vào Phòng KDXNK; Sáp nhập phòng KCS vào Phòng ĐHSX; Đổi tên nhà máy sợi, thành Nhà máy sợi 1; tách dây chuyền OE, đậu xe ra khỏi Nhà máy sợi 1 và Thành lập Nhà máy sợi 2; tách Bộ phận Cơ khí, Bộ động lực, Điện động lực ra khỏi Nhà máy sợi 1 và thành lập xưởng Cơ điện; Tổng lao động 910 người
 • Năm 2012, Công ty Cổ phàn Dệt may Hoàng Thị Lan được ủy ban Chửng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng.
 • Ngày 26/11/2019, Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 58/2019/GCNCP-VSD, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 3.360.000 cổ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Sản xuất vài dệt kim, vài đan móc và vải không dệt khác
 • Trụ sở: 33 Nguyễn Văn Trỗi - P.Bến Thủy - Tp.Vinh - T.Nghệ An
 • Điện thoại: (84.238) 385 6641 - 385 5149
 • Email: halotexco@vnn.vn
 • Website: http://halotexco.com.vn
 • Tổng nhân sự: 483
 • Mã số kinh doanh: 2900324811
 • Đại diện pháp luật: Ngô Văn Thanh
 • Đại diện công bố thông tin: Lê Thị Mỹ Linh
 • Niêm yết lần đầu: 27/12/2019
 • KLCP Niêm yết: 5,500,000
 • KLCP Lưu hành: 5,500,000

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Tên cổ đông
  Số lượng
  Tỉ lệ
 • Đào Thị Hà
  1,100,000
  20%
 • Phan Văn Trang
  857,300
  15.59%
 • 857,300
  15.59%
 • 709,400
  12.9%
 • Ngô Văn Thanh
  672,200
  12.22%
 • 672,200
  12.22%
 • Lương Trường Nam
  343,700
  6.25%
 • Nguyễn Du
  335,500
  6.1%
 • 335,500
  6.1%
 • Nguyễn Huy Quang
  327,300
  5.95%
 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
HLT đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
HLT đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS