Phan Minh Đức


Phan Minh Đức
 • Họ tên : Phan Minh Đức
 • Tổng tài sản cá nhân : 6.24 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 6.24 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HLT 709,400 12.9 31/12/2022 6.24
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HLT
   709,400
   12.9%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   6.24

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Phan Văn Trang

Cha HLT 857,300 31/12/2022 7.54

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua HLT 24/03/2022 - 14/04/2022 209,400 28/03/2022 209,400
 • Đã mua HLT - 0 02/08/2021 500,000