Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội (HNB - UPCoM)

14.5 0 (0%) Cập nhật: 16:00 01/03/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu14.5 / 14.5
 • Sàn - Trần12.35 - 16.65
 • Thấp - Cao 1D14.5 - 14.5
 • Thấp - Cao 52T0 - 17.9
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0.19%
 • Nhóm ngành Vận tải
 • Vốn hóa137.75 Tỷ
 • CP Lưu hành9,500,000
 • P/E15.11
 • EPS959.83
 • P/B1.31
 • PS1.08
 • BVPS11.07
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 2/2017 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng
 • Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển
- Tiền thân là Xí nghiệp Vận tư giao thông vận tải trực thuộc Sở Giao thông vận tải Hà Nội
- Ngày 10/05/1988, Xí nghiệp Vận tư GTVT được đổi tên thành Xí nghiệp Dịch vụ GTVT 
- Ngày 29/04/1991, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 776 UB/QĐ về việc thành lập Bến xe Phía Nam trên cơ sở sáp nhập bến xe Kim Liên thuộc Xí nghiệp Bến xe vào Xí nghiệp dịch vụ GTVT 
- Ngày 24/02/1992, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 343 QD/UB về việc sát nhập 2 đoàn xe Kim Liên và Kim Mã vào Bến xe Phía Nam thành Công ty VTHK Phía Nam Hà Nội
- Ngày 25/05/1996, UBND TP.Hà Nội ban hành Quyết định số 1818/QĐ-UB về việc đổi tên và điều chỉnh nhiệm vụ của Công ty VTHK phía Nam Hà Nội thành Công ty Quản lý bến xe Hà Nội với vốn điều lệ là 9,800,000,000 đồng
- Ngày 14/05/2004, UBND TP.Hà Nội ban hành Quyết định số 72/2004/QĐ-UB về việc thành lập TCT Vận Tải Hà Nội và Công ty Quản lý bến xe Hà Nội được chuyển về thành công ty con trực thuộc TCT Vận tải Hà Nội
- Ngày 13/07/2010, Công ty chuyển đổi thành công ty TNHH MTV Bến xe Hà Nội với vồn điều lệ 30 tỷ đồng theo quyết định số 3458/QĐ-UBND của UBND TP.Hà Nội
- Ngày 23/01/2014, Công ty thực hiện việc đấu giá bán cổ phần tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Ngày 23/04/2014, UBND TP.Hà Nội ban hành Quyết định số 2208/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty TNHH MTV Bến xe Hà Nội thành CTCP Bến xe Hà Nội
- Ngày 05/05/2014, Công ty chính thức chuyển đổi sang hoạt động dưới hình thức CTCP với vốn điều lệ là 95.000.000.000 VNĐ.
- Ngày 04/09/2014, ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đại chúng của Công ty; ngày 01/10/2015, trung tâm lưu ký chứng khoán VN cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán, ngày 08/10/2015 Sở giao dịch chứng khoán HN chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường UPCOM.
Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Trải qua quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội là một trong những doanh nghiệp giữ vai trò chủ đạo trong lĩnh vực kinh doanh, khai thác bến xe phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân cả nước trên địa bàn Thủ đô. Trung bình mỗi ngày Công ty phục vụ hơn 5.000 lượt xe với hơn 97.000 lượt khách qua các bến xe. Với mục tiêu xây dựng bến xe văn minh, thuận tiện và phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân, trong những năm qua, Công ty không ngừng đầu tư thay đổi diện mạo các bến xe, áp dụng công nghệ tin học vào quản lý, điều hành hoạt động trên các bến xe.
Quá trình hình thành và phát triển
- Tiền thân là Xí nghiệp Vận tư giao thông vận tải trực thuộc Sở Giao thông vận tải Hà Nội
- Ngày 10/05/1988, Xí nghiệp Vận tư GTVT được đổi tên thành Xí nghiệp Dịch vụ GTVT 
- Ngày 29/04/1991, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 776 UB/QĐ về việc thành lập Bến xe Phía Nam trên cơ sở sáp nhập bến xe Kim Liên thuộc Xí nghiệp Bến xe vào Xí nghiệp dịch vụ GTVT 
- Ngày 24/02/1992, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 343 QD/UB về việc sát nhập 2 đoàn xe Kim Liên và Kim Mã vào Bến xe Phía Nam thành Công ty VTHK Phía Nam Hà Nội
- Ngày 25/05/1996, UBND TP.Hà Nội ban hành Quyết định số 1818/QĐ-UB về việc đổi tên và điều chỉnh nhiệm vụ của Công ty VTHK phía Nam Hà Nội thành Công ty Quản lý bến xe Hà Nội với vốn điều lệ là 9,800,000,000 đồng
- Ngày 14/05/2004, UBND TP.Hà Nội ban hành Quyết định số 72/2004/QĐ-UB về việc thành lập TCT Vận Tải Hà Nội và Công ty Quản lý bến xe Hà Nội được chuyển về thành công ty con trực thuộc TCT Vận tải Hà Nội
- Ngày 13/07/2010, Công ty chuyển đổi thành công ty TNHH MTV Bến xe Hà Nội với vồn điều lệ 30 tỷ đồng theo quyết định số 3458/QĐ-UBND của UBND TP.Hà Nội
- Ngày 23/01/2014, Công ty thực hiện việc đấu giá bán cổ phần tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Ngày 23/04/2014, UBND TP.Hà Nội ban hành Quyết định số 2208/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty TNHH MTV Bến xe Hà Nội thành CTCP Bến xe Hà Nội
- Ngày 05/05/2014, Công ty chính thức chuyển đổi sang hoạt động dưới hình thức CTCP với vốn điều lệ là 95.000.000.000 VNĐ.
- Ngày 04/09/2014, ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đại chúng của Công ty; ngày 01/10/2015, trung tâm lưu ký chứng khoán VN cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán, ngày 08/10/2015 Sở giao dịch chứng khoán HN chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường UPCOM.
Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
 • Trụ sở: Gác 2 - Bến xe Giáp Bát - P. Giáp Bát - Q. Hoàng Mai - Tp. Hà Nội
 • Điện thoại: (84.24) 3864 2439
 • Email: benxehanoi@benxehanoi.vn
 • Website: https://benxehanoi.vn
 • Tổng nhân sự: 390
 • Mã số kinh doanh: 0100105528
 • Đại diện pháp luật: Phạm Mạnh Hùng
 • Đại diện công bố thông tin: Thạch Thị Kim Nga
 • Niêm yết lần đầu: 22/10/2015
 • KLCP Niêm yết: 9,500,000
 • KLCP Lưu hành: 9,500,000

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
HNB đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
HNB đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS