Nguyễn Công Bằng


Nguyễn Công Bằng
 • Họ tên : Nguyễn Công Bằng
 • Năm sinh : 23/03/1963
 • Nguyên quán : Hà Nội
 • Nơi sinh : Hà Nội
 • Cư trú : Chung cư VIMECO – Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội
 • Số CMND : 012813940
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.04 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.04 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Quản trị Kinh doanh
 • Kỹ sư Chế tạo máy
Quá trình làm việc:
 • - Từ tháng 05/2014 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội
 • - Từ tháng 9/2008 đến nay: Phó Giám đốc Công ty Quản lý Bến xe Hà Nội, Công ty TNHH MTV Bến xe Hà Nội (nay là Công ty CP Bến xe Hà Nội), Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội.
 • - Từ tháng 4/2005 đến 8/2008: Phó Phòng KHĐT, Phó GĐ Xí nghiệp QLBX Phía Nam, Trưởng Phòng KHĐT Công ty Quản lý Bến xe Hà Nội (nay là Công ty CP Bến xe Hà Nội).
 • - Từ tháng 4/2003 đến 3/2005: Phó Giám đốc Cty CP phát triển kinh tế hỗ trợ tài năng trẻ VN
 • - Từ tháng 6/2001 đến 3/2003: Giám đốc Công ty Liên doanh Bắc Phong
 • - Từ tháng 02/2001 đến 5/2001: Phó Giám đốc Cty CP phát triển kinh tế hỗ trợ tài năng trẻ VN
 • - Từ tháng 5/1998 đến 01/2001: Trưởng Phòng Kế hoạch, Phó Giám đốc Mỏ than Tây Bắc Đá Mài,
 • - Từ tháng 10/1990 đến 4/1998: Cán bộ kỹ thuật, Quản đốc Phân xưởng, Phó Phòng Kế hoạch XN Than Cẩm Phả.
 • - Từ tháng 01/1986 đến 9/1990: Cán bộ kỹ thuật Nhà máy Đại tu ô tô Cẩm phả

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HNB 2,300 0.02 31/12/2021 0.04
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HNB
   2,300
   0.02%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2021
   0.04