Công ty Cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội (HSP - UPCoM)

13.5 0 (0%) Cập nhật: 16:00 17/04/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu13.5 / 13.5
 • Sàn - Trần11.5 - 15.5
 • Thấp - Cao 1D13.5 - 13.5
 • Thấp - Cao 52T0 - 14.5
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu2.93%

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành:
 • CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội tiền thân là Nhà máy Sơn mực in Hà Nội được thành lập ngày 01/09/1970, sau đó đôi thảnh Nhà máy Sơn mực in Tổng hợp Hà Nội - là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng cục Hóa chât Việt Nam - Bộ Công nghiệp (Bộ Công thương hiện nay).
 • Từ năm 1993 công ty đôi tên gọi là CICP Sơn Tông hợp Hà Nội và hoạt động theo mô hình doanh nghiệp Nhà nước, là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Hỏa chất Việt Nam (Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hiện nay).
 • Ngày 01/01/2006 Công ty được cổ phần hóa với tên gọi Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội (Theo quyết định số 3294/ỌĐ-BCN ngày 10/10/2005 cùa Bộ Công nghiệp). Trong suốt quá xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội với thương hiệu Sơn Đại Bàng liên tục phát triển và đã cung cấp hàng chục vạn tấn sơn và mực in các loại cho nhiều ngành trong nền  kinh tế quốc dân, góp phần vào sự phát ừiển chung của đất nước.
 • Ngày 25 tháng 4 năm 2008, Hiệp hội Sơn - Mực in Việt Nam thành lập tại TP. Hồ Chí Minh. Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội là một trong những thành viên đầu tiên cùa hiệp hội. 
 • Ngày 14/08/2007, Công ty cổ phần Sơn Tổng họp Hà Nội được ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận ừờ thành Công ty đại chúng.
 • Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán sổ 53/2019/GCNCP-VSD ngày 13/11/2019, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 12.027.086 cổ phiếu.
 • Từ khi chuyển đổi thành công ty cổ phần đến nay, Công ty đã cỏ 05 lần tăng vốn điều lệ và vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 120.270.860.000 đồng.
 • Theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100103619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/12/2005, vốn điều lệ của công ty là: 23.000.000.000 đồng.
Ngành nghề kinh doanh chính:
 • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Gồm có: Sản xuất sơn, mực in, véc ni và chất phủ bề mặt, vật tư,nguyên liệu, máy móc, thiết bị liên quan ngành sơn, mực in, véc ni và chất phủ bề mặt;
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Gồm có: Kinh doanh sơn, mực in, véc ni và chất phủ bề mặt, vật tư, nguyên liệu, máy móc, thiết bị liên quan ngành sơn, mực in, véc ni và chất phù bề mặt;
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Gồm có: Xuất nhập khẩu sơn, mực in, véc ni và chất phù bề mặt, vật tư, nguyên liệu, máy móc, thiết bị liên quan ngành sơn, mực in, vec ni và chất phù bề mặt;
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Gồm có: Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tư vấn, gia công, dịch vụ kỹ thuật liên quan ngành sơn, mực in, véc ni và chất phủ bề mặt;
 • Vận tải hàng hóa bàng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bàng xe ô tô
 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Bán buôn dầu thô Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan
CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội được cổ phần hóa từ ngày 01/01/2006 trên cơ sở CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội thuộc Tổng công ty Hóa chất Việt Nam - Bộ Công nghiệp, vốn là một Công ty sản xuất sơn đầu ngành của VN thành lập từ năm 1970. Từ khi ra đời đến nay, Công ty với thương hiệu Sơn Đại Bàng liên tục phát triển và đã cung cấp hàng chục vạn tấn sơn, mực in các loại cho nhiều ngành trong nền kinh tế quốc dân, góp phần vào sự nghiệp chung của đất nước.
Quá trình hình thành:
 • CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội tiền thân là Nhà máy Sơn mực in Hà Nội được thành lập ngày 01/09/1970, sau đó đôi thảnh Nhà máy Sơn mực in Tổng hợp Hà Nội - là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng cục Hóa chât Việt Nam - Bộ Công nghiệp (Bộ Công thương hiện nay).
 • Từ năm 1993 công ty đôi tên gọi là CICP Sơn Tông hợp Hà Nội và hoạt động theo mô hình doanh nghiệp Nhà nước, là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Hỏa chất Việt Nam (Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hiện nay).
 • Ngày 01/01/2006 Công ty được cổ phần hóa với tên gọi Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội (Theo quyết định số 3294/ỌĐ-BCN ngày 10/10/2005 cùa Bộ Công nghiệp). Trong suốt quá xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội với thương hiệu Sơn Đại Bàng liên tục phát triển và đã cung cấp hàng chục vạn tấn sơn và mực in các loại cho nhiều ngành trong nền  kinh tế quốc dân, góp phần vào sự phát ừiển chung của đất nước.
 • Ngày 25 tháng 4 năm 2008, Hiệp hội Sơn - Mực in Việt Nam thành lập tại TP. Hồ Chí Minh. Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội là một trong những thành viên đầu tiên cùa hiệp hội. 
 • Ngày 14/08/2007, Công ty cổ phần Sơn Tổng họp Hà Nội được ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận ừờ thành Công ty đại chúng.
 • Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán sổ 53/2019/GCNCP-VSD ngày 13/11/2019, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 12.027.086 cổ phiếu.
 • Từ khi chuyển đổi thành công ty cổ phần đến nay, Công ty đã cỏ 05 lần tăng vốn điều lệ và vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 120.270.860.000 đồng.
 • Theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100103619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/12/2005, vốn điều lệ của công ty là: 23.000.000.000 đồng.
Ngành nghề kinh doanh chính:
 • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Gồm có: Sản xuất sơn, mực in, véc ni và chất phủ bề mặt, vật tư,nguyên liệu, máy móc, thiết bị liên quan ngành sơn, mực in, véc ni và chất phủ bề mặt;
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Gồm có: Kinh doanh sơn, mực in, véc ni và chất phủ bề mặt, vật tư, nguyên liệu, máy móc, thiết bị liên quan ngành sơn, mực in, véc ni và chất phù bề mặt;
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Gồm có: Xuất nhập khẩu sơn, mực in, véc ni và chất phù bề mặt, vật tư, nguyên liệu, máy móc, thiết bị liên quan ngành sơn, mực in, vec ni và chất phù bề mặt;
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Gồm có: Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tư vấn, gia công, dịch vụ kỹ thuật liên quan ngành sơn, mực in, véc ni và chất phủ bề mặt;
 • Vận tải hàng hóa bàng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bàng xe ô tô
 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Bán buôn dầu thô Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan
 • Trụ sở: Thanh Liệt - H.Thanh Trì - Tp.Hà Nội
 • Điện thoại: (84.24) 3688 0086
 • Email: sondaibang@vnn.vn
 • Website: https://sondaibang.com.vn
 • Tổng nhân sự: 260
 • Mã số kinh doanh:
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Thiện Ái
 • Đại diện công bố thông tin: NULL
 • Niêm yết lần đầu: 30/03/2020
 • KLCP Niêm yết: 12,027,086
 • KLCP Lưu hành: 12,027,086

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
HSP đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
HSP đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS