Nguyễn Xuân Cương


Nguyễn Xuân Cương
 • Họ tên : Nguyễn Xuân Cương
 • Năm sinh : 24/03/1953
 • Nơi sinh : Hà Nội
 • Cư trú : Số 8 ngách 543/68, Giải Phóng, Giáp Bát, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Số CMND : 001053006873
 • Trình độ : Kỹ sư Hóa - Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Tổng tài sản cá nhân : 1.49 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 1.49 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Đại học Bách khoa Hà Nội - Kỹ sư Hóa
Quá trình làm việc:
 • + 5/2013 - đến nay: Thành viên Hội đồng Quản trị CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội
 • + 1/2010: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Trường phòng Kỹ thuật công nghệ CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội
 • + 8/2009: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật công nghệ CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội
 • + 3/2003: Quản đốc phân xưởng CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội
 • + 12/1995 - 2/2003: Phó quản đốc Nhà máy CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội
 • + 7/1993 - 11/1995: Kỹ sư Hóa học CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội
 • + 12/1988 - 01/1993: Thực tập Sinh tại Tiệp
 • + 6/1986 - 11/1988: Phó quản đốc Nhà máy Nhà máy Sơn Tổng hợp Hà Nội
 • 12/1982 - 5/1986: Kỹ sư Hóa học Nhà máy Sơn Tổng hợp Hà Nội

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HSP 110,608 0.92 06/03/2020 1.49
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HSP
   110,608
   0.92%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 06/03/2020
   1.49

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Quản Thị Bình

Vợ HSP 51,329 06/03/2020 0.69

Nguyễn Thị Hoa

Con gái HSP 11,634 06/03/2020 0.16