Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (ILS - UPCoM)

12.3 0.7 (6.03%) Cập nhật: 09:10 22/02/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu12.7 / 11.6
 • Sàn - Trần9.9 - 13.3
 • Thấp - Cao 1D12.3 - 12.7
 • Thấp - Cao 52T9.3 - 32
 • KLGD1,000
 • GTGD0.01
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Vận tải
 • Vốn hóa442.8 Tỷ
 • CP Lưu hành36,000,000
 • P/E47.09
 • EPS261.18
 • P/B1.31
 • PS2.66
 • BVPS9.4
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 4/2023 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng
 • Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Tháng 4/1980: UBND Thành phố Hà Nội quyết định thành lập Trạm tiếp nhận lao động đi nước ngoài.
 • Ngày 05/10/1985: UBND Thành phố Hà Nội ra Quyết định số 3714/QĐ-TC đổi tên và thành lập Trạm lao động họp tác quốc tế, là đơn vị sự nghiệp, được mở tài khoản và sử dụng con dấu riêng.
 • Ngày 15/8/1987: UBND Thành phố Hà Nội ra Quyết định số 3404/QĐ-UB thành lập Công ty Dịch vụ Lao động Hợp tác Quốc tế trực thuộc Sở Lao động - TBXH Thành phố Hà Nội. Là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, có tài khoản, con dấu riêng.
 • Ngày 24/12/1988: UBND Thành phố Hà Nội ra quyết định số 6599/QĐ-UB sáp nhập Trạm dịch vụ trả hàng Hợp tác lao động vào Công ty Dịch vụ Lao động Hợp tác Quốc tế. Là đơn vị kinh tế có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, có tài khoản, con dấu riêng.
 • Ngày 26/03/1993: UBND Thành phố Hà Nội ra Quyết định số 1248/QĐ-UB thành lập và bổ sung thêm chức năng nhiệm vụ cho Công ty Dịch vụ Lao động Hợp tác Quốc tế. Là doanh nghiệp nhà nước, tổ chức và hoạt động theo hình thức hạch toán kinh tế độc lập. vốn 1,053 tỷ đồng.
 • Ngày 18/6/2004: UBND Thành phố Hà Nội ra Quyết định số 3817/QĐ-UB đổi tên Công ty Dịch vụ lao động hợp tác quốc tế thành Công ty Cung ứng Nhân lực và Thương mại Quốc tế. Doanh nghiệp hoạt động theo giấy phép đăng ký kinh doanh và giấy phép hành nghề, vốn 14 tỷ đồng.
 • Ngày 13/12/2005: UBND Thành phố Hà Nội ra Quyết định số 218/2005/QĐ-UB về việc chuyển đổi Công ty Cung ứng Nhân lực và Thương mại Quốc tế Hà Nội thành Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cung ứng Nhân lực và Thương mại Quốc tế Hà Nội. Doanh nghiệp hoạt động theo giấy phép đăng ký kinh doanh và giấy phép hành nghề. Vốn 70 tỷ đồng.
 • Ngày 05/04/2010: UBND Thành phố Hà Nội ra Quyết định số 1058/QĐ-UB về việc chuyển đổi Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cung ứng Nhân lực và Thương mại Quốc tế Hà Nội thành Công ty TNHH nhà nước một thành viên Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế. 
 • Ngày 01/06/2010: UBND Thành phố Hà Nội ra Quyết định số 2417/QĐ-UB vè việc đổi tên Công ty TNHH nhà nước một thành viên Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế thành Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.
 • Ngày 26/08/2010: UBND thành phố Hà Nội ra Quyết định số 4153/QĐ-UBND về việc chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế chuyển sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. vốn điều lệ 235.000.000.000 đồng.
 • Ngày 30/09/2014: UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5016/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế INTERSERCO
 • Ngày 06/06/2016: Tổ chức thành công phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với tổng số cổ phần chào bán thành công là 9.906.700 cổ phần và giá đấu thành công bình quân là 10.102 đồng/cổ phần.
 • Ngày 30/11/2016: Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế chuyển sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần và chuyển đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100110052 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 30 tháng 11 năm 2016 với mức vốn diều lệ là: 360.000.000.000 đồng.
 • Ngày 28/02/2018: Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 10/2018/GCNCP- VSD, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là: 36.000.000 cổ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Logistics 
 • Thương mại và Đầu tư
 • Đào tạo cung ứng nguồn nhân lực
 • Xây dựng và kiến trúc
INTERSERCO có lợi thế lớn là doanh nghiệp chuyên xuất khẩu lao động, cung ứng chuyên gia, tu nghiệp sinh, lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài. Đặc biết là Công ty có lợi thế khi khai thác và cung cấp dịch vụ Logistics trọn gói sử dụng cảng cạn ICD và kho bãi nằm trong lòng Thành phố. Là 1 đơn vị cung ứng dịch vụ logistics, INTERSERCO có lợi thế về cơ sở hạ tầng, Cảng cạn ICD đóng vai trò là một mắt xích quan trọng trong chuỗi vận tải đa phương thức.
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Tháng 4/1980: UBND Thành phố Hà Nội quyết định thành lập Trạm tiếp nhận lao động đi nước ngoài.
 • Ngày 05/10/1985: UBND Thành phố Hà Nội ra Quyết định số 3714/QĐ-TC đổi tên và thành lập Trạm lao động họp tác quốc tế, là đơn vị sự nghiệp, được mở tài khoản và sử dụng con dấu riêng.
 • Ngày 15/8/1987: UBND Thành phố Hà Nội ra Quyết định số 3404/QĐ-UB thành lập Công ty Dịch vụ Lao động Hợp tác Quốc tế trực thuộc Sở Lao động - TBXH Thành phố Hà Nội. Là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, có tài khoản, con dấu riêng.
 • Ngày 24/12/1988: UBND Thành phố Hà Nội ra quyết định số 6599/QĐ-UB sáp nhập Trạm dịch vụ trả hàng Hợp tác lao động vào Công ty Dịch vụ Lao động Hợp tác Quốc tế. Là đơn vị kinh tế có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, có tài khoản, con dấu riêng.
 • Ngày 26/03/1993: UBND Thành phố Hà Nội ra Quyết định số 1248/QĐ-UB thành lập và bổ sung thêm chức năng nhiệm vụ cho Công ty Dịch vụ Lao động Hợp tác Quốc tế. Là doanh nghiệp nhà nước, tổ chức và hoạt động theo hình thức hạch toán kinh tế độc lập. vốn 1,053 tỷ đồng.
 • Ngày 18/6/2004: UBND Thành phố Hà Nội ra Quyết định số 3817/QĐ-UB đổi tên Công ty Dịch vụ lao động hợp tác quốc tế thành Công ty Cung ứng Nhân lực và Thương mại Quốc tế. Doanh nghiệp hoạt động theo giấy phép đăng ký kinh doanh và giấy phép hành nghề, vốn 14 tỷ đồng.
 • Ngày 13/12/2005: UBND Thành phố Hà Nội ra Quyết định số 218/2005/QĐ-UB về việc chuyển đổi Công ty Cung ứng Nhân lực và Thương mại Quốc tế Hà Nội thành Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cung ứng Nhân lực và Thương mại Quốc tế Hà Nội. Doanh nghiệp hoạt động theo giấy phép đăng ký kinh doanh và giấy phép hành nghề. Vốn 70 tỷ đồng.
 • Ngày 05/04/2010: UBND Thành phố Hà Nội ra Quyết định số 1058/QĐ-UB về việc chuyển đổi Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cung ứng Nhân lực và Thương mại Quốc tế Hà Nội thành Công ty TNHH nhà nước một thành viên Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế. 
 • Ngày 01/06/2010: UBND Thành phố Hà Nội ra Quyết định số 2417/QĐ-UB vè việc đổi tên Công ty TNHH nhà nước một thành viên Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế thành Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.
 • Ngày 26/08/2010: UBND thành phố Hà Nội ra Quyết định số 4153/QĐ-UBND về việc chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế chuyển sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. vốn điều lệ 235.000.000.000 đồng.
 • Ngày 30/09/2014: UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5016/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế INTERSERCO
 • Ngày 06/06/2016: Tổ chức thành công phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với tổng số cổ phần chào bán thành công là 9.906.700 cổ phần và giá đấu thành công bình quân là 10.102 đồng/cổ phần.
 • Ngày 30/11/2016: Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế chuyển sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần và chuyển đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100110052 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 30 tháng 11 năm 2016 với mức vốn diều lệ là: 360.000.000.000 đồng.
 • Ngày 28/02/2018: Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 10/2018/GCNCP- VSD, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là: 36.000.000 cổ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Logistics 
 • Thương mại và Đầu tư
 • Đào tạo cung ứng nguồn nhân lực
 • Xây dựng và kiến trúc
 • Trụ sở: Số 17 đường Phạm Hùng - P.Mỹ Đình 2 - Q.Nam Từ Liêm - Hà Nội
 • Điện thoại: (84.43) 562 0136
 • Email: contact@ils.com.vn
 • Website: https://ils.com.vn/
 • Tổng nhân sự: 76
 • Mã số kinh doanh: 0100110052
 • Đại diện pháp luật: Phùng Tiến Toàn
 • Đại diện công bố thông tin: Phùng Thúy Hoa
 • Niêm yết lần đầu: 19/03/2018
 • KLCP Niêm yết: 36,000,000
 • KLCP Lưu hành: 36,000,000

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
ILS đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
 • Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG(ASG) 709,552 0.78 30/12/2021
ILS đang sở hữu
 • Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG(ASG) Số cổ phiếu: 709,552 Tỉ lệ sở hữu 0.78
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(5)
 • CTCP INTERSERCO Mỹ Đình 30 17.61
  58.7
 • CTCP Thương mại Quốc tế INTERSERCO Việt Nam 65 33.15
  51
 • CTCP Cung ứng Nhân lực và Thưong mại Quốc tế 30 15.99
  53.31
 • CTCP Xây dựng ICC Việt Nam 10 8.16
  81.6
 • CTCP Cảng Sơn Tây 30 15.3
  51
 • Công ty liên kết(12)
 • CTCP Interserco số 19 6 1.2
  20
 • CTCP Interserco - CB 40 12.5
  31.25
 • CTCP Chuỗi cung ứng Liên hợp 20 9.8
  49
 • Công ty may liên doanh Plummy 17.35 N/A
  22.6
 • Công ty TNHH Khai thác và Chế biến đá An Bình 50 5
  10
 • CTCP Tây Tây Bắc 10 2.5
  25
 • Trường Trung cấp nghề Nhân lực Quốc tế 15 4.5
  30
 • CTCP Thương mại và Dịch vụ DIN - Interserco Việt Nam 3 1.2
  40
 • CTCP Tư vấn Xây dựng CGD Việt Nam 2.6 0.75
  29
 • Công ty TNHH Interserco Cao Bằng 8 2.32
  29
 • CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Hải phòng 6 1.8
  30
 • CTCP Đầu tư Bất động sản Quốc tế 198 63.36
  32
 • Công ty con(5)
 • CTCP INTERSERCO Mỹ Đình Vốn điều lệ: 30 Vốn góp: 17.61 Tỉ lệ sở hữu: 58.7
 • CTCP Thương mại Quốc tế INTERSERCO Việt Nam Vốn điều lệ: 65 Vốn góp: 33.15 Tỉ lệ sở hữu: 51
 • CTCP Cung ứng Nhân lực và Thưong mại Quốc tế Vốn điều lệ: 30 Vốn góp: 15.99 Tỉ lệ sở hữu: 53.31
 • CTCP Xây dựng ICC Việt Nam Vốn điều lệ: 10 Vốn góp: 8.16 Tỉ lệ sở hữu: 81.6
 • CTCP Cảng Sơn Tây Vốn điều lệ: 30 Vốn góp: 15.3 Tỉ lệ sở hữu: 51
 • Công ty liên kết(12)
 • CTCP Interserco số 19 Vốn điều lệ: 6 Vốn góp: 1.2 Tỉ lệ sở hữu: 20
 • CTCP Interserco - CB Vốn điều lệ: 40 Vốn góp: 12.5 Tỉ lệ sở hữu: 31.25
 • CTCP Chuỗi cung ứng Liên hợp Vốn điều lệ: 20 Vốn góp: 9.8 Tỉ lệ sở hữu: 49
 • Công ty may liên doanh Plummy Vốn điều lệ: 17.35 Vốn góp: N/A Tỉ lệ sở hữu: 22.6
 • Công ty TNHH Khai thác và Chế biến đá An Bình Vốn điều lệ: 50 Vốn góp: 5 Tỉ lệ sở hữu: 10
 • CTCP Tây Tây Bắc Vốn điều lệ: 10 Vốn góp: 2.5 Tỉ lệ sở hữu: 25
 • Trường Trung cấp nghề Nhân lực Quốc tế Vốn điều lệ: 15 Vốn góp: 4.5 Tỉ lệ sở hữu: 30
 • CTCP Thương mại và Dịch vụ DIN - Interserco Việt Nam Vốn điều lệ: 3 Vốn góp: 1.2 Tỉ lệ sở hữu: 40
 • CTCP Tư vấn Xây dựng CGD Việt Nam Vốn điều lệ: 2.6 Vốn góp: 0.75 Tỉ lệ sở hữu: 29
 • Công ty TNHH Interserco Cao Bằng Vốn điều lệ: 8 Vốn góp: 2.32 Tỉ lệ sở hữu: 29
 • CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Hải phòng Vốn điều lệ: 6 Vốn góp: 1.8 Tỉ lệ sở hữu: 30
 • CTCP Đầu tư Bất động sản Quốc tế Vốn điều lệ: 198 Vốn góp: 63.36 Tỉ lệ sở hữu: 32
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS