Công ty Cổ phần Licogi 13 (LIG - HNX)

4.4 0.1 (2.33%) Cập nhật: 11:13 22/02/2024
Sàn: HNX Tình trạng: Được GD ký quỹ
 • Mở cửa/Tham chiếu4.3 / 4.3
 • Sàn - Trần3.87 - 4.73
 • Thấp - Cao 1D4.3 - 4.5
 • Thấp - Cao 52T3.4 - 6.8
 • KLGD790,674
 • GTGD3.47
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Hàng hóa chủ chốt
 • Vốn hóa414.57 Tỷ
 • CP Lưu hành94,220,661
 • P/E56.63
 • EPS77.7
 • P/B0.3
 • PS0.12
 • BVPS14.91
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 4/2023 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng
 • Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng

Lịch sử hình thành:

 • Công ty Cổ phần LICOGI13 (Tên giao dịch: LICOGI 13) có tiền thân là Đội thi công cơ giới số 57, đến năm 1960, đội thi công cơ giới 57 được sáp nhập với Đoàn thi công cơ giới thuộc Bộ Kiến trúc và năm 1973 được chuyển thành Công trường Cơ giới 57.
 • Ngày 08 tháng 3 năm 1980, Bộ Xây dựng có quyết định thành lập Xí nghiệp Thi công cơ giới số 13 trên cơ sở Công trường Cơ giới 57, trực thuộc Liên hiệp các xí nghiệp Thi công cơ giới. Từ đây, LICOGI 13 chính thức hoạt động theo mô hình doanh nghiệp Nhà nước.
 • Năm 1990, Xí nghiệp Thi công cơ giới số 13 được Bộ Xây dựng đổi tên thành Xí nghiệp Cơ giới và Xây lắp số 13 thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp Thi công cơ giới.
 • Năm 1996, Thủ tướng Chính phủ có QĐ 90/TTg về việc thành lập các Tổng Công ty nhà nước, Liên hiệp các Xí nghiệp thi công cơ giới được chuyển thành Tổng công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng. Cùng với đó, Xí nghiệp Cơ giới và Xây lắp số 13 được đổi tên thành Công ty cơ giới và xây lắp số 13, trực thuộc Tổng công ty.
 • Năm 2004, thực hiện chủ trương đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước, Công ty Cơ giới và Xây lắp số 13 được cổ phần hoá theo Quyết định số 2088/QĐ-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng với hình thức hoạt động là Công ty cổ phần theo qui định của Luật Doanh nghiệp.
 • Ngày 25/02/2008: Công ty CP LICOGI 13 trở thành Công ty đại chứng với số vốn điều lệ là 60 tỷ đồng
 • Ngày 30/03/2010: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) có quyết định số 179/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết 6.000.000 cổ phiếu của LICOGI 13 tại sàn HNX
 • Ngày 22/04/2010: Ngày đầu tiên cổ phiếu niêm yết với mã chứng khoán LIG tiền hành giao dịch trên sàn HNX
 • Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2012: 120 tỷ đồng.

   2.     Ngành nghề kinh doanh

 • Đầu tư kinh doanh bất động sản; 
 • Thi công xây lắp bằng cơ giới nền móng và hạ tầng kỹ thuật các loại công trình dân dụng, công nghiệp, công cộng, thủy lợi, khu đô thị, khu công nghiệp, các dự án thủy điện vừa và nhỏ.

   3.    Những thành tích đạt được  hoặc ban lãnh đạo trong các năm

Kế thừa truyền thống, tích lũy kinh nghiệm trong quá trình hình thành và phát triển, Công ty cổ phần Licogi 13 đã khẳng định được thế mạnh của một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực nền móng, xây dựng, đầu tư, kinh doanh bất động sản và sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản.

Qua hơn 50 năm phát triển, Công ty đã đạt được nhiều bằng khen, huân chương lao động của Chính phủ, Chủ tịch nước và Bộ Xây dựng trao tặng.

Năm

Hình thức khen thưởng

Quyết định khen thưởng, cơ quan ban hành quyết định

1986

Huân chương lao động hạng Ba

- Số 408KT/HĐNN ngày 12/9/1986 của Hội đồng Nhà nước tặng.

1996

- Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng

- Số 699BXD/VP ngày 26/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng.

2001

- Bằng khen của TP Hà Nội

Số 623/QĐ-UB ngày 22/01/2002 của UBND TP HN tặng

2004

- Bằng khen của Bộ Xây dựng.

- Số 434/QĐ- BXD ngày 2/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2005

- Bằng khen của Bộ Xây dựng.

- Bằng khen của Tổng liên đoàn LĐVN.

- Số 450/QĐ- BXD ngày 16/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Số 179/QĐ-TLĐ ngày 19/01/2006 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng.

2006

- Huân chương lao động hạng Ba

- Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng

- Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐVN

- Số 364/2007/QĐ-CTN ngày 30/3/2007 của Chủ tịch nước tặng.

- Số 24BXD/VP ngày 05/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng.

- Số 124/QĐ-TLĐ ngày 23/01/2007 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng.

2007

- Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ.

- Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐVN

- Số 40/QĐ-TTg ngày 08/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ tặng.

- Số 283/QĐ-TLĐ ngày 19/02/2008 của Tổng Liên đoàn lao động Việt nam tặng.

2008

- Huân chương lao động hạng Nhì.

- Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng.

- Số 1049/QĐ-CTN ngày 11/8/2008 của Chủ tịch nước tặng.                                                                                         

- Số 26BXD/VP ngày 08/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng.

2009

- Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng

- Bằng khen của Tổng liên đoàn LĐVN.

- Số 1119BXD/VP ngày 22/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng.

- Số 154/QĐ-TLĐ ngày 18/01/2010 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng.

2010

- Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ

- Số 17/QĐ-TTg ngày 05/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ tặng.

2011

- Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng

- Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐVN

- Cờ thi đua xuất sắc của CĐ Ngành XD

- Bằng khen của Công đoàn Ngành XD

- Số 1127/QĐ-BXD ngày 23/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Số 1352/QĐ-TLĐ ngày 28/12/2011 của Tổng Liên đoàn lao động VN tặng.

- Số 01/QĐ-CĐXD ngày 02/01/2012 của CĐ Ngành XD tặng Cty LICOGI 13 - FC.

- Số 02/QĐ-CĐXD ngày 02/01/2012 của CĐ Ngành XD tặng Cty LICOGI 13 – CMC.

2012

- Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng

- Số 11/QĐ - BXD 0ngày 07/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2013

Bằng khen của Bộ Công thương

- Số 8331/QĐ-BCT ngày 17/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

   

   4.     Sự kiện biến động lớn trong năm 2014: Không có

    5.     Vị thế của doanh nghiệp: Top 500 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam( theo xếp hạng VNR500-VietNam Report)

    6.     Chiến lược phát triển và đầu tư của doanh nghiệp trong tương lai:

Licogi 13 sẽ phát triển dựa trên 3 trụ cột: Xây dựng (bao gồm cả VLXD); Đầu tư, kinh doanh bất động sản (bao gồm cả dịch vụ bất động sản); Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng (bao gồm cả các hình thức theo mô hình đối tác công - tư).

Chủ động hội nhập và phát triển bền vững, xác định các giá trị cốt lõi của Licogi 13 để gìn giữ, bồi đắp và tiếp tục tạo dựng bao gồm:

 • Môi trường nội bộ doanh nghiệp: kỷ cương, trách nhiệm, hợp tác và hài hòa;
 • Nguồn nhân lực có nghề, yêu nghề và trách nhiệm, trong đó, đội ngũ cán bộ chủ chốt đặc biệt là cán bộ lãnh đạo có khát vọng, có bản lĩnh, tri thức kinh doanh và trách nhiệm cao;
 • Lấy chất lượng của thiết bị, công nghệ và vật liệu cùng bộ máy nhân sự và hệ thống quản lý làm nền tảng để cung cấp các sản phẩm tốt nhất cho xã hội.
LICOGI 13 là một trong số ít Công ty xây lắp của Tổng công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng có truyền thống, có đội ngũ công nhân kỹ thuật cao, đủ năng lực thi công các công trình trọng điểm của đất nước.

Lịch sử hình thành:

 • Công ty Cổ phần LICOGI13 (Tên giao dịch: LICOGI 13) có tiền thân là Đội thi công cơ giới số 57, đến năm 1960, đội thi công cơ giới 57 được sáp nhập với Đoàn thi công cơ giới thuộc Bộ Kiến trúc và năm 1973 được chuyển thành Công trường Cơ giới 57.
 • Ngày 08 tháng 3 năm 1980, Bộ Xây dựng có quyết định thành lập Xí nghiệp Thi công cơ giới số 13 trên cơ sở Công trường Cơ giới 57, trực thuộc Liên hiệp các xí nghiệp Thi công cơ giới. Từ đây, LICOGI 13 chính thức hoạt động theo mô hình doanh nghiệp Nhà nước.
 • Năm 1990, Xí nghiệp Thi công cơ giới số 13 được Bộ Xây dựng đổi tên thành Xí nghiệp Cơ giới và Xây lắp số 13 thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp Thi công cơ giới.
 • Năm 1996, Thủ tướng Chính phủ có QĐ 90/TTg về việc thành lập các Tổng Công ty nhà nước, Liên hiệp các Xí nghiệp thi công cơ giới được chuyển thành Tổng công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng. Cùng với đó, Xí nghiệp Cơ giới và Xây lắp số 13 được đổi tên thành Công ty cơ giới và xây lắp số 13, trực thuộc Tổng công ty.
 • Năm 2004, thực hiện chủ trương đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước, Công ty Cơ giới và Xây lắp số 13 được cổ phần hoá theo Quyết định số 2088/QĐ-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng với hình thức hoạt động là Công ty cổ phần theo qui định của Luật Doanh nghiệp.
 • Ngày 25/02/2008: Công ty CP LICOGI 13 trở thành Công ty đại chứng với số vốn điều lệ là 60 tỷ đồng
 • Ngày 30/03/2010: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) có quyết định số 179/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết 6.000.000 cổ phiếu của LICOGI 13 tại sàn HNX
 • Ngày 22/04/2010: Ngày đầu tiên cổ phiếu niêm yết với mã chứng khoán LIG tiền hành giao dịch trên sàn HNX
 • Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2012: 120 tỷ đồng.

   2.     Ngành nghề kinh doanh

 • Đầu tư kinh doanh bất động sản; 
 • Thi công xây lắp bằng cơ giới nền móng và hạ tầng kỹ thuật các loại công trình dân dụng, công nghiệp, công cộng, thủy lợi, khu đô thị, khu công nghiệp, các dự án thủy điện vừa và nhỏ.

   3.    Những thành tích đạt được  hoặc ban lãnh đạo trong các năm

Kế thừa truyền thống, tích lũy kinh nghiệm trong quá trình hình thành và phát triển, Công ty cổ phần Licogi 13 đã khẳng định được thế mạnh của một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực nền móng, xây dựng, đầu tư, kinh doanh bất động sản và sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản.

Qua hơn 50 năm phát triển, Công ty đã đạt được nhiều bằng khen, huân chương lao động của Chính phủ, Chủ tịch nước và Bộ Xây dựng trao tặng.

Năm

Hình thức khen thưởng

Quyết định khen thưởng, cơ quan ban hành quyết định

1986

Huân chương lao động hạng Ba

- Số 408KT/HĐNN ngày 12/9/1986 của Hội đồng Nhà nước tặng.

1996

- Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng

- Số 699BXD/VP ngày 26/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng.

2001

- Bằng khen của TP Hà Nội

Số 623/QĐ-UB ngày 22/01/2002 của UBND TP HN tặng

2004

- Bằng khen của Bộ Xây dựng.

- Số 434/QĐ- BXD ngày 2/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2005

- Bằng khen của Bộ Xây dựng.

- Bằng khen của Tổng liên đoàn LĐVN.

- Số 450/QĐ- BXD ngày 16/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Số 179/QĐ-TLĐ ngày 19/01/2006 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng.

2006

- Huân chương lao động hạng Ba

- Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng

- Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐVN

- Số 364/2007/QĐ-CTN ngày 30/3/2007 của Chủ tịch nước tặng.

- Số 24BXD/VP ngày 05/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng.

- Số 124/QĐ-TLĐ ngày 23/01/2007 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng.

2007

- Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ.

- Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐVN

- Số 40/QĐ-TTg ngày 08/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ tặng.

- Số 283/QĐ-TLĐ ngày 19/02/2008 của Tổng Liên đoàn lao động Việt nam tặng.

2008

- Huân chương lao động hạng Nhì.

- Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng.

- Số 1049/QĐ-CTN ngày 11/8/2008 của Chủ tịch nước tặng.                                                                                         

- Số 26BXD/VP ngày 08/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng.

2009

- Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng

- Bằng khen của Tổng liên đoàn LĐVN.

- Số 1119BXD/VP ngày 22/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng.

- Số 154/QĐ-TLĐ ngày 18/01/2010 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng.

2010

- Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ

- Số 17/QĐ-TTg ngày 05/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ tặng.

2011

- Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng

- Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐVN

- Cờ thi đua xuất sắc của CĐ Ngành XD

- Bằng khen của Công đoàn Ngành XD

- Số 1127/QĐ-BXD ngày 23/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Số 1352/QĐ-TLĐ ngày 28/12/2011 của Tổng Liên đoàn lao động VN tặng.

- Số 01/QĐ-CĐXD ngày 02/01/2012 của CĐ Ngành XD tặng Cty LICOGI 13 - FC.

- Số 02/QĐ-CĐXD ngày 02/01/2012 của CĐ Ngành XD tặng Cty LICOGI 13 – CMC.

2012

- Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng

- Số 11/QĐ - BXD 0ngày 07/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2013

Bằng khen của Bộ Công thương

- Số 8331/QĐ-BCT ngày 17/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

   

   4.     Sự kiện biến động lớn trong năm 2014: Không có

    5.     Vị thế của doanh nghiệp: Top 500 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam( theo xếp hạng VNR500-VietNam Report)

    6.     Chiến lược phát triển và đầu tư của doanh nghiệp trong tương lai:

Licogi 13 sẽ phát triển dựa trên 3 trụ cột: Xây dựng (bao gồm cả VLXD); Đầu tư, kinh doanh bất động sản (bao gồm cả dịch vụ bất động sản); Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng (bao gồm cả các hình thức theo mô hình đối tác công - tư).

Chủ động hội nhập và phát triển bền vững, xác định các giá trị cốt lõi của Licogi 13 để gìn giữ, bồi đắp và tiếp tục tạo dựng bao gồm:

 • Môi trường nội bộ doanh nghiệp: kỷ cương, trách nhiệm, hợp tác và hài hòa;
 • Nguồn nhân lực có nghề, yêu nghề và trách nhiệm, trong đó, đội ngũ cán bộ chủ chốt đặc biệt là cán bộ lãnh đạo có khát vọng, có bản lĩnh, tri thức kinh doanh và trách nhiệm cao;
 • Lấy chất lượng của thiết bị, công nghệ và vật liệu cùng bộ máy nhân sự và hệ thống quản lý làm nền tảng để cung cấp các sản phẩm tốt nhất cho xã hội.
 • Trụ sở: Tầng 4 - Licogi 13 tower - Số 164 - Đường Khuất Duy Tiến - P. Nhân Chính - Q. Thanh Xuân - Tp. Hà Nội
 • Điện thoại: (84.24) 3854 4623
 • Email: banbientap@licogi13.com.vn
 • Website: https://licogi13.com.vn/
 • Tổng nhân sự: 599
 • Mã số kinh doanh: 0100106426
 • Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thăng
 • Đại diện công bố thông tin: Trần Thị Vân Anh
 • Niêm yết lần đầu: 22/04/2010
 • KLCP Niêm yết: 95,084,569
 • KLCP Lưu hành: 94,220,661

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
LIG đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
LIG đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(12)
 • Công ty cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt 60 31.2
  52
 • CTCP Licogi 13 - Cơ giới hạ tầng IMC 33.2 20.84
  62.8
 • CTCP LICOGI13 - Vật liệu xây dựng CMC 34.54 21.29
  61.65
 • CTCP Sông Nhiệm 3 165 105.6
  64
 • CTCP LICOGI13- Nền móng Xây dựng FC 160 81.6
  51
 • Công ty TNHH MTV điện mặt trời Quảng Trị 241.9 241.9
  100
 • CTCP Năng lượng Dầu khí Toàn Cầu 300 261.3
  87.1
 • Công ty Cổ phần LIG Hướng Hóa 2 360 324
  90
 • CTCP Licogi 13 - Đầu tư xây dựng và hạ tầng 90 84.6
  94
 • Công ty cổ phần Địa ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước 95 58.42
  61.5
 • Công ty Cổ phần LIG Hướng Hóa 1 360 324
  90
 • Công ty TNHH MTV Trường trung cấp nghề công trình 1 10.4 10.4
  100
 • Công ty liên kết(4)
 • Công ty TNHH Trung Chính 70 21
  30
 • CTCP Công nghệ và Vật liệu chuyên dụng Licogi13 13.97 2.72
  19.5
 • CTCP Năng lượng tái tạo Licogi 13 75 30
  40
 • CTCP Hà Thái Vina Thái Bình 20 9.8
  49
 • Công ty con(12)
 • Công ty cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt Vốn điều lệ: 60 Vốn góp: 31.2 Tỉ lệ sở hữu: 52
 • CTCP Licogi 13 - Cơ giới hạ tầng IMC Vốn điều lệ: 33.2 Vốn góp: 20.84 Tỉ lệ sở hữu: 62.8
 • CTCP LICOGI13 - Vật liệu xây dựng CMC Vốn điều lệ: 34.54 Vốn góp: 21.29 Tỉ lệ sở hữu: 61.65
 • CTCP Sông Nhiệm 3 Vốn điều lệ: 165 Vốn góp: 105.6 Tỉ lệ sở hữu: 64
 • CTCP LICOGI13- Nền móng Xây dựng FC Vốn điều lệ: 160 Vốn góp: 81.6 Tỉ lệ sở hữu: 51
 • Công ty TNHH MTV điện mặt trời Quảng Trị Vốn điều lệ: 241.9 Vốn góp: 241.9 Tỉ lệ sở hữu: 100
 • CTCP Năng lượng Dầu khí Toàn Cầu Vốn điều lệ: 300 Vốn góp: 261.3 Tỉ lệ sở hữu: 87.1
 • Công ty Cổ phần LIG Hướng Hóa 2 Vốn điều lệ: 360 Vốn góp: 324 Tỉ lệ sở hữu: 90
 • CTCP Licogi 13 - Đầu tư xây dựng và hạ tầng Vốn điều lệ: 90 Vốn góp: 84.6 Tỉ lệ sở hữu: 94
 • Công ty cổ phần Địa ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước Vốn điều lệ: 95 Vốn góp: 58.42 Tỉ lệ sở hữu: 61.5
 • Công ty Cổ phần LIG Hướng Hóa 1 Vốn điều lệ: 360 Vốn góp: 324 Tỉ lệ sở hữu: 90
 • Công ty TNHH MTV Trường trung cấp nghề công trình 1 Vốn điều lệ: 10.4 Vốn góp: 10.4 Tỉ lệ sở hữu: 100
 • Công ty liên kết(4)
 • Công ty TNHH Trung Chính Vốn điều lệ: 70 Vốn góp: 21 Tỉ lệ sở hữu: 30
 • CTCP Công nghệ và Vật liệu chuyên dụng Licogi13 Vốn điều lệ: 13.97 Vốn góp: 2.72 Tỉ lệ sở hữu: 19.5
 • CTCP Năng lượng tái tạo Licogi 13 Vốn điều lệ: 75 Vốn góp: 30 Tỉ lệ sở hữu: 40
 • CTCP Hà Thái Vina Thái Bình Vốn điều lệ: 20 Vốn góp: 9.8 Tỉ lệ sở hữu: 49
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS