Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LVS - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Chứng khoán
 • Vốn hóaN/A
 • CP Lưu hành0
 • P/ENaN
 • EPSNaN
 • P/BNaN
 • PSN/A
 • BVPSNaN
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng
 • Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Lịch sử hình thành
Được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 104/ UBCK-GP ngày 12/02/2009, Quyết định 309/UBCK-GP cấp 10/3/2010 và Quyết định chấp thuận điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động số: 316/UBCK-GP ngày 20/4/2010 và 367/UBCK-GP ngày 16/11/2010

Chi nhánh Hà Nội – Công ty Cổ phần chứng khoán Liên Việt được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-UBCK do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 03 tháng 08 năm 2010 và các Quyết định điều chỉnh số 622/QĐ-UBCKngày 24/08/2011, QĐ số 185/QĐ –UBCK ngày 16/02/2011, QĐ số 462/QĐ-UBCK  ngày 06/08/2013.

Nghiệp vụ kinh doanh:
 • Môi giới chứng khoán
 • Lưu ký chứng khoán
 • Tự doanh chứng khoán
Lịch sử hình thành
Được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 104/ UBCK-GP ngày 12/02/2009, Quyết định 309/UBCK-GP cấp 10/3/2010 và Quyết định chấp thuận điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động số: 316/UBCK-GP ngày 20/4/2010 và 367/UBCK-GP ngày 16/11/2010

Chi nhánh Hà Nội – Công ty Cổ phần chứng khoán Liên Việt được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-UBCK do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 03 tháng 08 năm 2010 và các Quyết định điều chỉnh số 622/QĐ-UBCKngày 24/08/2011, QĐ số 185/QĐ –UBCK ngày 16/02/2011, QĐ số 462/QĐ-UBCK  ngày 06/08/2013.

Nghiệp vụ kinh doanh:
 • Môi giới chứng khoán
 • Lưu ký chứng khoán
 • Tự doanh chứng khoán
 • Trụ sở: Lầu 2 - Tòa nhà HimLam - Số 234 Ngô Tất Tố - P. 22 - Q. Bình Thạnh - Tp. HCM
 • Điện thoại: (84.28) 7309 8198
 • Email: congtycophanchungkhoanlienviet@lvs.com.vn
 • Website: http://www.lvs.com.vn
 • Tổng nhân sự: N/A
 • Mã số kinh doanh:
 • Đại diện pháp luật: Dương Công Minh
 • Đại diện công bố thông tin: Nguyễn Thị Bích Hồng
 • Niêm yết lần đầu: 01/01/1900
 • KLCP Niêm yết: 12,500,000
 • KLCP Lưu hành: 0

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

 • Tên cổ đông
  Số lượng
  Tỉ lệ
 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
LVS đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
 • Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng(DIG) 2,583,096 0.42 21/07/2022
 • Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt(LPB) 553,425 0.02 27/10/2023
 • Công ty cổ phần Chứng khoán Liên Việt 136,600 30/12/2013
LVS đang sở hữu
 • Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng(DIG) Số cổ phiếu: 2,583,096 Tỉ lệ sở hữu 0.42
 • Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt(LPB) Số cổ phiếu: 553,425 Tỉ lệ sở hữu 0.02
 • Công ty cổ phần Chứng khoán Liên Việt Số cổ phiếu: 136,600 Tỉ lệ sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS