Công ty Cổ phần Dịch vụ Hạ tầng Mạng (NIS - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Dịch vụ viễn thông
 • Vốn hóaN/A
 • CP Lưu hành0
 • P/ENaN
 • EPSNaN
 • P/BNaN
 • PSN/A
 • BVPSNaN
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng
 • Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng

Lịch sử hình thành

 • Việc thành lập: Công ty cổ phần du lịch hạ tầng mạng được thành lập Giấy phép đăng kí kinh doanh

0103012994 đăng ký lần đầu được sở KHĐT Hà nội cấp ngày 29 tháng 06 năm 2006.

 • Ngày 23/08/2010 Công ty chính thức cấp phép đăng ký giao dịch chứng khoán trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội theo QĐ 594/QĐ-SGDHN
 • Ngày 16/09/2010 Công ty chính thức niêm yết giao dịch chứng khoán trên Trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hà nội theo giấy chứng nhận đăng ký lưu ký chứng khoán số 205/2010/GCNCP-VSD ngày 20/08/2010 của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
 • Quý 4 năm 2012 Công ty đã thực hiện tái tổ chức lại bộ máy, đồng thời chuyển đổi mô hình hoạt động mảng Hạ tầng bằng việc chính thức thành lập Công ty TNHH Viễn Thông NISCO ngày 18/11/2012 nhằm trở thành một tổ chức linh hoạt hơn đồng thời tập trung, tăng mạnh việc khai thác dịch vụ các nhà khai thác thứ 2,3. Tập trung đẩy mạnh kinh doanh các lĩnh vực mới: dịch vụ VAS và Dự án hạ tầng CNTT

Ngành nghề kinh doanh

 • Cho thuê cơ sở hạ tầng thiết bị viễn thông
 • Mua bán , lắp đặt và sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin và các thiết bị chống sét
 • Xây dựng các công trình viễn thông cột ăng ten
 • Dịch vụ kĩ thuật đo chất lượng thiết bị mạng và chất lượng dịch vụ viễn thông tin học
 • Quảng cáo thương mại
Tuy là một Công ty trẻ, mới thành lập được gần 4 năm nhưng Công ty Cổ phần Dịch vụ hạ tầng mạng đã xây dựng được đội ngũ cán bộ có trình độ quản lý, chuyên môn khoa học kỹ thuật chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm.Sản phẩm và dịch vụ của Công ty hiện nay đang có mặt ở trên 30 tỉnh thành trong cả nước.Công ty cũng đã được các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu Việt Nam và các Tập đoàn có vốn đầu tư nước ngoài lớn ký hợp đồng hợp tác dài hạn. Điều đó chứng tỏ vị thế tương đối vững chắc của Công ty trong ngành.

Lịch sử hình thành

 • Việc thành lập: Công ty cổ phần du lịch hạ tầng mạng được thành lập Giấy phép đăng kí kinh doanh

0103012994 đăng ký lần đầu được sở KHĐT Hà nội cấp ngày 29 tháng 06 năm 2006.

 • Ngày 23/08/2010 Công ty chính thức cấp phép đăng ký giao dịch chứng khoán trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội theo QĐ 594/QĐ-SGDHN
 • Ngày 16/09/2010 Công ty chính thức niêm yết giao dịch chứng khoán trên Trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hà nội theo giấy chứng nhận đăng ký lưu ký chứng khoán số 205/2010/GCNCP-VSD ngày 20/08/2010 của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
 • Quý 4 năm 2012 Công ty đã thực hiện tái tổ chức lại bộ máy, đồng thời chuyển đổi mô hình hoạt động mảng Hạ tầng bằng việc chính thức thành lập Công ty TNHH Viễn Thông NISCO ngày 18/11/2012 nhằm trở thành một tổ chức linh hoạt hơn đồng thời tập trung, tăng mạnh việc khai thác dịch vụ các nhà khai thác thứ 2,3. Tập trung đẩy mạnh kinh doanh các lĩnh vực mới: dịch vụ VAS và Dự án hạ tầng CNTT

Ngành nghề kinh doanh

 • Cho thuê cơ sở hạ tầng thiết bị viễn thông
 • Mua bán , lắp đặt và sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin và các thiết bị chống sét
 • Xây dựng các công trình viễn thông cột ăng ten
 • Dịch vụ kĩ thuật đo chất lượng thiết bị mạng và chất lượng dịch vụ viễn thông tin học
 • Quảng cáo thương mại
 • Trụ sở: P.901 - Tầng 9 - Khách sạn Thể thao - H.Thanh Xuân - TP.Hà Nội
 • Điện thoại: (84.24) 3785 4291 - 3785 4264
 • Email: sales@nisco.vn
 • Website: http://www.nisco.vn
 • Tổng nhân sự: 37
 • Mã số kinh doanh: 1001985025
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Đức
 • Đại diện công bố thông tin: Đặng Hùng
 • Niêm yết lần đầu: 16/09/2010
 • KLCP Niêm yết: 3,000,000
 • KLCP Lưu hành: 0

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
NIS đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
NIS đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(2)
 • CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG NISCO 2.68 2.68
  100
 • Công ty TNHH Phân phối và Ứng dụng Công nghệ Viễn thông Nisco - DTA 1 1
  100
 • Công ty liên kết(1)
 • Trung tâm Dịch vụ Viễn thông Đám mây 7 2.8
  40
 • Công ty con(2)
 • CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG NISCO Vốn điều lệ: 2.68 Vốn góp: 2.68 Tỉ lệ sở hữu: 100
 • Công ty TNHH Phân phối và Ứng dụng Công nghệ Viễn thông Nisco - DTA Vốn điều lệ: 1 Vốn góp: 1 Tỉ lệ sở hữu: 100
 • Công ty liên kết(1)
 • Trung tâm Dịch vụ Viễn thông Đám mây Vốn điều lệ: 7 Vốn góp: 2.8 Tỉ lệ sở hữu: 40
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS