Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình (NQB - UPCoM)

13.2 0 (0%) Cập nhật: 16:00 23/02/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu13.2 / 13.2
 • Sàn - Trần11.25 - 15.15
 • Thấp - Cao 1D13.2 - 13.2
 • Thấp - Cao 52T0 - 19.9
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Dịch vụ tiện ích
 • Vốn hóa227.44 Tỷ
 • CP Lưu hành17,230,204
 • P/E16.31
 • EPS809.21
 • P/B1.19
 • PS1.76
 • BVPS11.09
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 4/2023 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng
 • Lê Anh Dũng

  • Chủ tịch HĐQT
  • Phó Giám đốc
  • Người được ủy quyền công bố thông tin
 • Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 
 • Ngày 01/10/1992, công ty Cấp thoát nước Quảng Bình được thành lập trên cơ sở Xí nghiệp nước Đồng Hới
 • Ngày 28/03/2006, công ty TNHH MTV Cấp nước Quảng Bình chính thức được thành lập với số vốn điều lệ ban đầu là 38.050.000.000 đồng. Ngày 09/06/2006, đổi tên thành Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình.
 • Ngày 17/04/2006, UBND tỉnh Quảng Bình đã quyết định chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý, vận hành và bảo dưỡng hệ thống thoát nước mưa, nước thải trên địa bàn thành phố Đồng Hới từ Công ty Công trình Đô thị Quảng Bình sang Công ty TNHH MTV Cấp nước Quảng Bình.
 • Ngày 21/04/2014, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 2295/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển công ty TNHH MTV Cấp nước Quảng Bình thành CTCP.
 • Ngày 01/04/2015, Công ty chính thức chuyển đổi thành CTCP, được Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3100130287 với mức vốn điều lệ là 133.683.760.000 đồng.
 • Ngày 13/09/2016, Công ty được Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnhQuảng Bình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3100130287 thay đổi lần thứ 07 với mức vốn điều lệ là 172.302.040.000 đồng.
Ngành nghề kinh doanh chủ yếu 
Khai thác, sản xuất kinh doanh nước sạch các đô thị trên địa bàn  Quảng Bình, quản lý các dự án phát triển cấp nước, các hệ thống cấp nước đô thị.
Ngành cấp thoát nước tại Việt Nam có sự phân chia về địa bàn hoạt động khá rõ rệt. Do đó, doanh nghiệp thuộc địa phương nào sẽ là nhà cung cấp chính cho địa phương đó. Việc này cũng liên quan đến nguồn nước, giá thành vận chuyển, đặc thù dân cư sinh sống. Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình là đơn vị hoạt động chính ở địa bàn tỉnh Quảng Bình và cũng chiếm thị phần lớn nhất tại tỉnh. Sự phát triển chung của nền kinh tế xã hội và toàn tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi giúp công ty mở rộng phạm vi hoạt động và dần chiếm lĩnh toàn thị trường của tỉnh và tiềm năng vươn ra một số địa phương lân cận.
Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 
 • Ngày 01/10/1992, công ty Cấp thoát nước Quảng Bình được thành lập trên cơ sở Xí nghiệp nước Đồng Hới
 • Ngày 28/03/2006, công ty TNHH MTV Cấp nước Quảng Bình chính thức được thành lập với số vốn điều lệ ban đầu là 38.050.000.000 đồng. Ngày 09/06/2006, đổi tên thành Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình.
 • Ngày 17/04/2006, UBND tỉnh Quảng Bình đã quyết định chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý, vận hành và bảo dưỡng hệ thống thoát nước mưa, nước thải trên địa bàn thành phố Đồng Hới từ Công ty Công trình Đô thị Quảng Bình sang Công ty TNHH MTV Cấp nước Quảng Bình.
 • Ngày 21/04/2014, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 2295/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển công ty TNHH MTV Cấp nước Quảng Bình thành CTCP.
 • Ngày 01/04/2015, Công ty chính thức chuyển đổi thành CTCP, được Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3100130287 với mức vốn điều lệ là 133.683.760.000 đồng.
 • Ngày 13/09/2016, Công ty được Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnhQuảng Bình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3100130287 thay đổi lần thứ 07 với mức vốn điều lệ là 172.302.040.000 đồng.
Ngành nghề kinh doanh chủ yếu 
Khai thác, sản xuất kinh doanh nước sạch các đô thị trên địa bàn  Quảng Bình, quản lý các dự án phát triển cấp nước, các hệ thống cấp nước đô thị.
 • Trụ sở: Số 81 Lý Thường Kiệt - P.Đồng Mỹ - Tp. Đồng Hới - Quảng Bình
 • Điện thoại: (84.232) 382 2354
 • Email: capnuocqb@gmail.com
 • Website: http://capnuocquangbinh.vn
 • Tổng nhân sự: 206
 • Mã số kinh doanh: 3100130287
 • Đại diện pháp luật: Lê Anh Dũng
 • Đại diện công bố thông tin: Lê Anh Dũng
 • Niêm yết lần đầu: 16/07/2015
 • KLCP Niêm yết: 17,230,204
 • KLCP Lưu hành: 17,230,204

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Lê Anh Dũng

  • Người được ủy quyền công bố thông tin
  Năm sinh 1971
 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
NQB đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
NQB đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS