Công ty Cổ phần Xây dựng 565 (NSN - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Hàng hóa chủ chốt
 • Vốn hóaN/A
 • CP Lưu hành0
 • P/ENaN
 • EPSNaN
 • P/BNaN
 • PSN/A
 • BVPSNaN
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Lịch sử hình thành
 • Công ty Cổ phần Xây dựng 565 tiền thân là Đoàn 565 – Binh đoàn 12 được thành lập ngày 19/05/1965 và đã qua nhiều lần đổi tên theo yêu cầu nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng và Binh đoàn 12 giao.
 • Ngày 01/07/2005, Bộ Quốc phòng có Quyết định số 1367/QĐ-BQP về việc về việc cổ phần hóa Công ty Xây dựng 565 thuộc Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn – Bộ Quốc phòng. Căn cứ Quyết định số 3262/QĐ-BQP ngày 22/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty Xây dựng 565 – Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn thành Công ty Cổ phần Xây dựng 565, Công ty đã chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần kể từ ngày 06/02/2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 25.03.000136 (nay là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5400103880) do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp.
 • Vốn điều lệ sau khi cổ phần hóa theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 06/02/2007 là: 19.478.260.000 đồng. Đến năm 2008 Công ty đã tăng vốn điều lệ thêm 3.127.140.000 đồng, năm 2009 thêm 2.801.040.000 đồng, qua hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu. Tổng vốn điều lệ đến thời điểm 30/09/2009 là 25.406.440.000 đồng và Công ty đã thực hiện đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ hai ngày 15/07/2009. Đến ngày 31/8/2010 đã đăng ký thay đổi lần thứ tư tổng vốn điều lệ là: 29.593.140.000 đồng
Ngành nghề kinh doanh:
 • Khai thác cát, đá, sỏi, đất sét, cao lanh;
 • Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại: Sản xuất gạch nung, ngói, vôi; Sản xuất các sản phẩm từ xi măng, vữa;  
 • Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn: Sản xuất cấu kiện thép cho xây dựng và các sản phẩm kim loại cho xây dựng và kiến trúc;          
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng: Công nghiệp, giao thông (đầu tư xây dựng và kinh doanh đường giao thông), thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, đường dây và trạm điện, nước sinh hoạt, công trình ngầm dưới đất – dưới nước, đường hầm, công trình hạ tầng kỹ thuật;         
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng: San lấp mặt bằng; Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Bán buôn, bán lẻ: Vật liệu thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Vận tải hàng hóa đường bộ, Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng
 • Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê.
Mặc dù có quy mô không quá lớn nhưng Công ty Cổ phần Xây dựng 565 hiện đang giữ vị trí quan trọng trong xây dựng cá công trình giao thông đường bộ của Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn cũng như giữ vị trí quan trọng trong các công trình giao thông, thủy điện của nghành giao thông vận tải, nghành xây dựng và điện lực Việt Nam.
Lịch sử hình thành
 • Công ty Cổ phần Xây dựng 565 tiền thân là Đoàn 565 – Binh đoàn 12 được thành lập ngày 19/05/1965 và đã qua nhiều lần đổi tên theo yêu cầu nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng và Binh đoàn 12 giao.
 • Ngày 01/07/2005, Bộ Quốc phòng có Quyết định số 1367/QĐ-BQP về việc về việc cổ phần hóa Công ty Xây dựng 565 thuộc Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn – Bộ Quốc phòng. Căn cứ Quyết định số 3262/QĐ-BQP ngày 22/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty Xây dựng 565 – Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn thành Công ty Cổ phần Xây dựng 565, Công ty đã chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần kể từ ngày 06/02/2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 25.03.000136 (nay là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5400103880) do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp.
 • Vốn điều lệ sau khi cổ phần hóa theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 06/02/2007 là: 19.478.260.000 đồng. Đến năm 2008 Công ty đã tăng vốn điều lệ thêm 3.127.140.000 đồng, năm 2009 thêm 2.801.040.000 đồng, qua hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu. Tổng vốn điều lệ đến thời điểm 30/09/2009 là 25.406.440.000 đồng và Công ty đã thực hiện đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ hai ngày 15/07/2009. Đến ngày 31/8/2010 đã đăng ký thay đổi lần thứ tư tổng vốn điều lệ là: 29.593.140.000 đồng
Ngành nghề kinh doanh:
 • Khai thác cát, đá, sỏi, đất sét, cao lanh;
 • Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại: Sản xuất gạch nung, ngói, vôi; Sản xuất các sản phẩm từ xi măng, vữa;  
 • Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn: Sản xuất cấu kiện thép cho xây dựng và các sản phẩm kim loại cho xây dựng và kiến trúc;          
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng: Công nghiệp, giao thông (đầu tư xây dựng và kinh doanh đường giao thông), thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, đường dây và trạm điện, nước sinh hoạt, công trình ngầm dưới đất – dưới nước, đường hầm, công trình hạ tầng kỹ thuật;         
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng: San lấp mặt bằng; Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Bán buôn, bán lẻ: Vật liệu thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Vận tải hàng hóa đường bộ, Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng
 • Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê.
 • Trụ sở: Đường Thịnh Lang - P.Thịnh Lang - Tp.Hòa Bình - T.Hòa Bình
 • Điện thoại: (84.218) 385 4024
 • Email: hoabinh@tsc565.vn
 • Website: http://www.tsc565.vn
 • Tổng nhân sự: 264
 • Mã số kinh doanh: 5400103880
 • Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Hải
 • Đại diện công bố thông tin: Trịnh Văn Tấn
 • Niêm yết lần đầu: 20/05/2010
 • KLCP Niêm yết: 2,959,314
 • KLCP Lưu hành: N/A

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
NSN đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
NSN đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS