Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (PDT - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Bán lẻ
 • Vốn hóaN/A
 • CP Lưu hành0
 • P/ENaN
 • EPSNaN
 • P/BNaN
 • PSN/A
 • BVPSNaN
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát trỉển:
 • Công ty TNHH một thành viên Thương Mại Dầu khí Đồng Tháp ( PETIMEX ) là Doanh nghiệp Nhà Nước trực thuộc ƯBND tinh Đồng Tháp, tiền thân là Công ty Vật Tư Xuất Nhập Khẩu Đồng Tháp được thành lập theo Quyết định sổ: 133/QĐ.TL ngày 11/12/1992 của UBND tỉnh Đồng Tháp được đổi tên theo Quyết định sổ: 111/QĐ.UB ngày 24/8/1998 và được chuyển đổi mô hình công ty mẹ - công ty con theo Quyết định số: 79/QĐ.UBND-TL ngày 25/6/2007 của' ƯBND tinh Đồng Tháp. Giấy chứng nhận đãng ký kinh doanh số: 5106000001 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư tỉnh Đồng Tháp cấp lại ngày 20/4/2006.
 • Thực hiện theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước năm 2003, Luật Doanh nghiệp 2005 và Nghị định 25/2010/NĐCP ngày 19/03/2010 của Chính phủ về việc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thảnh viên do nhà nước ĩàm chủ sờ hữu, ngày 29/06/2010 Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp được chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp theo Quyết định sổ: 68/QĐ-UBND-TL của UBND tỉnh Đồng Tháp. Giấy chứng nhận kỉnh doanh số: 1400147351 do Sở Kế Hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 02/07/2010.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí vả các sàn phẩm liên quan. Chi tiết: kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu; mua bán nhiên liệu khí và các sản phẩm của chúng; mua bán các chất bôi tron; chiết nạp gas; xuất nhập khẩu gas (LPG).
 • Kho bãi và lưu trữ hàng hóa. Chi tiết: dịch vụ kho ngoại quan cho thuê kho bãi; cho thuê cầu cảng.
 • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Hoạt động nghệ thuật sân. khấu, hoạt động karaoke; kinh doanh Vui chơi giải trí.
 • Bán buôn thực phẩm.
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu, Chi tiết: mua bán, xuất nhập khẩu phân bón.
 • Trồng cây cà phê.
 • Trồng cây hồ tiêu.
 • Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác. Chi tiết: trồng cây lương thực.
 • Vận tải hàng hóa bàng đường bộ. Chi tiết: kinh doanh vận tải đường bộ.
PETIMEX là đầu mối nhập khẩu xăng dầu đứng vị trí thứ 5/30 trong danh sách các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu tại Việt Nam. Kinh doanh xăng dầu là lĩnh vực trong trọng tâm phát triển của PETIMEX. PETIMEX luôn quan tâm xây dựng, gìn giữ sự tín nhiệm và quan hệ hợp tác với các đối tác và khách hàng. Mối quan hệ hợp tác này sẽ tiếp dục phát triển bền vững và tiến xa hơn nữa.
Quá trình hình thành và phát trỉển:
 • Công ty TNHH một thành viên Thương Mại Dầu khí Đồng Tháp ( PETIMEX ) là Doanh nghiệp Nhà Nước trực thuộc ƯBND tinh Đồng Tháp, tiền thân là Công ty Vật Tư Xuất Nhập Khẩu Đồng Tháp được thành lập theo Quyết định sổ: 133/QĐ.TL ngày 11/12/1992 của UBND tỉnh Đồng Tháp được đổi tên theo Quyết định sổ: 111/QĐ.UB ngày 24/8/1998 và được chuyển đổi mô hình công ty mẹ - công ty con theo Quyết định số: 79/QĐ.UBND-TL ngày 25/6/2007 của' ƯBND tinh Đồng Tháp. Giấy chứng nhận đãng ký kinh doanh số: 5106000001 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư tỉnh Đồng Tháp cấp lại ngày 20/4/2006.
 • Thực hiện theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước năm 2003, Luật Doanh nghiệp 2005 và Nghị định 25/2010/NĐCP ngày 19/03/2010 của Chính phủ về việc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thảnh viên do nhà nước ĩàm chủ sờ hữu, ngày 29/06/2010 Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp được chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp theo Quyết định sổ: 68/QĐ-UBND-TL của UBND tỉnh Đồng Tháp. Giấy chứng nhận kỉnh doanh số: 1400147351 do Sở Kế Hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 02/07/2010.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí vả các sàn phẩm liên quan. Chi tiết: kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu; mua bán nhiên liệu khí và các sản phẩm của chúng; mua bán các chất bôi tron; chiết nạp gas; xuất nhập khẩu gas (LPG).
 • Kho bãi và lưu trữ hàng hóa. Chi tiết: dịch vụ kho ngoại quan cho thuê kho bãi; cho thuê cầu cảng.
 • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Hoạt động nghệ thuật sân. khấu, hoạt động karaoke; kinh doanh Vui chơi giải trí.
 • Bán buôn thực phẩm.
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu, Chi tiết: mua bán, xuất nhập khẩu phân bón.
 • Trồng cây cà phê.
 • Trồng cây hồ tiêu.
 • Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác. Chi tiết: trồng cây lương thực.
 • Vận tải hàng hóa bàng đường bộ. Chi tiết: kinh doanh vận tải đường bộ.
 • Trụ sở: 140 Quốc lộ 30 - P. Mỹ Phú - Tp. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp
 • Điện thoại: (84.277) 3852 856
 • Email: info@petimex.com.vn
 • Website: https://petimex.com.vn/Website/
 • Tổng nhân sự: 260
 • Mã số kinh doanh: 1400147351
 • Đại diện pháp luật: Lê Thanh Mân
 • Đại diện công bố thông tin:
 • Niêm yết lần đầu: 22/11/2018
 • KLCP Niêm yết: 773,526
 • KLCP Lưu hành: N/A

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
PDT đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
 • CTCP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà(MTC) 926,175 51.51 31/12/2022
PDT đang sở hữu
 • CTCP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà(MTC) Số cổ phiếu: 926,175 Tỉ lệ sở hữu 51.51
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(5)
 • CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp(DOP) 47.2 22.29
  47.23
 • CTCP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà(MTC) 52 9.26
  50.52
 • Công ty cổ phần Nhiên liệu Tây Đô 25 12.75
  51
 • CTCP Nhiên liệu Đồng Tháp 92.57 47.21
  51
 • CTCP thương mại Dầu khí Cửu Long 36 17.64
  49
 • Công ty liên kết(2)
 • CTCP Cơ khí Xây dựng 3 0.9
  30
 • CTCP Khí hóa lỏng Đồng Tháp 57.57 20.4
  35.43
 • Công ty con(5)
 • CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp(DOP) Vốn điều lệ: 47.2 Vốn góp: 22.29 Tỉ lệ sở hữu: 47.23
 • CTCP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà(MTC) Vốn điều lệ: 52 Vốn góp: 9.26 Tỉ lệ sở hữu: 50.52
 • Công ty cổ phần Nhiên liệu Tây Đô Vốn điều lệ: 25 Vốn góp: 12.75 Tỉ lệ sở hữu: 51
 • CTCP Nhiên liệu Đồng Tháp Vốn điều lệ: 92.57 Vốn góp: 47.21 Tỉ lệ sở hữu: 51
 • CTCP thương mại Dầu khí Cửu Long Vốn điều lệ: 36 Vốn góp: 17.64 Tỉ lệ sở hữu: 49
 • Công ty liên kết(2)
 • CTCP Cơ khí Xây dựng Vốn điều lệ: 3 Vốn góp: 0.9 Tỉ lệ sở hữu: 30
 • CTCP Khí hóa lỏng Đồng Tháp Vốn điều lệ: 57.57 Vốn góp: 20.4 Tỉ lệ sở hữu: 35.43
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS