Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPS - HNX)

10.9 0 (0%) Cập nhật: 16:00 12/04/2024
Sàn: HNX Tình trạng: Được GD ký quỹ
 • Mở cửa/Tham chiếu10.9 / 10.9
 • Sàn - Trần9.85 - 11.95
 • Thấp - Cao 1D10.9 - 10.9
 • Thấp - Cao 52T10.1 - 13.1
 • KLGD6,200
 • GTGD0.07
 • NN Mua/Bán (KL)3,000 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0.03 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu28.5%
 • Nhóm ngành Hàng hóa chủ chốt
 • Vốn hóa163.5 Tỷ
 • CP Lưu hành15,000,000
 • P/E9.23
 • EPS1,180.36
 • P/B0.87
 • PS0.54
 • BVPS12.56
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 4/2023 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng

Lịch sử hình thành:

 • Trước những yều cầu thực tế khách quan, với mục  tiêu chuyên môn hóa côngtác dịch vụ kỹ thuật thực hiện các nhiệm vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành các nhà máy điện trong và ngoài ngành Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam  xác định cần có một đơn vị chuyên nghiệp của ngành Dầu khí đảm nhận nhiệm vụ này.    
 • Ngày 16/7/2007, Hội đồng thành viên Tổng Công  ty Điện  lực Dầu khí Việt Nam (PV-Power) đã họp  và thông qua Đề cương thành  lập mới một  số công ty cổ phần trong  đó  có phương án  thành lập công  ty Cổ phần Dịch vụ kỹ  thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam. Ngày 27/11/2007, Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0103021005, đánh dấu sự ra đời của Công  ty cổ phần Dịch vụ kỹ  thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam với số vốn điều lệ  là 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
 • Nhằm tiếp cận thị trường khu vực phía Nam và mở rộng mạng lưới hoạt động của mình.Ngày 28/8/2008 PV Power Servies đã   thành  lập chi nhánh PV Power servies   tại Thành phố Hồ Chí Minh để thay mặt cho PVPower Services tổ chức, giải quyết và giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Power Services tại phía Nam.  
 • Ngày 03/8/2009, công  ty đã thành lập hai chi nhánh Nhơn Trạch và Cà Mau bước đầu thiết  lập các đơn vị sản xuất  trực  tiếp để phục vụ công  tác sửa chữa, bảo  trì tại Nhà máy điện Nhơn Trạch và Nhà máy điện Cà Mau. Đến nay, 3 chi nhánh của Công  ty đã đi vào hoạt động ổn định và đảm bảo dịch vụ sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng tại các nhà máy.
 • Ngày 28/12/2010, Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký chứng khoán số 305/2010/GCNCP-VSD chính thức chấp thuận hoạt động lưu ký chứng khoán niêm yết trên sàn giao dịch HNX.
 • Ngày 07/1/2011, chứng khoán Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam với mã giao dịch PPS chính thức chào sàn HNX với khối lượng trên 100.000 giao dịch thành công.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Dịch vụ vận hành nhà máy điện;
 • Dịch vụ kỹ thuật: bảo trì, bảo dưỡng, đại tu sửa chữa nhà máy điện bao gồm phần thiết bị nhà máy chính và các phần có liên quan;
 • Kinh doanh vật tư thiết bị máy móc và hệ  thống thiết bị dây chuyền đồng bộ phục vụ cho ngành điện, thông tin viễn thông và các ngành công nghiệp khác;
 • Tư vấn giải pháp nâng cao hiệu suất nhà máy điện, các giải pháp tiết kiệm năng lượng,năng lượng mới, năng lượng tái tạo;
 • Thi công xây lắp trạm biến áp, đường dây truyền tải và hệ thống điện, hệ thống đo lường điều khiển   tự động, hệ  thống thông tin viễn thông và hệ thống cung cấp và xử lý nước cho công trình công nghiệp và dân dụng;
 • ...
PV Power Servies được thành lập theo định hướng chiến lược của PVN và PV-Power xây dựng một Công ty Dịch vụ kỹ thuật cao, kinh doanh đa ngành trong nước và quốc tế, trong đó lấy công tác bảo trì sửa chữa Nhà máy điện là trọng tâm hàng đầu, xây dựng thương hiệu PV Power Servies có uy tín trong nước và quốc tế; phấn đấu đứng đầu về các loại hình sản phẩm dịch vụ phục vụ sản xuất điện và công nghiệp.

Lịch sử hình thành:

 • Trước những yều cầu thực tế khách quan, với mục  tiêu chuyên môn hóa côngtác dịch vụ kỹ thuật thực hiện các nhiệm vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành các nhà máy điện trong và ngoài ngành Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam  xác định cần có một đơn vị chuyên nghiệp của ngành Dầu khí đảm nhận nhiệm vụ này.    
 • Ngày 16/7/2007, Hội đồng thành viên Tổng Công  ty Điện  lực Dầu khí Việt Nam (PV-Power) đã họp  và thông qua Đề cương thành  lập mới một  số công ty cổ phần trong  đó  có phương án  thành lập công  ty Cổ phần Dịch vụ kỹ  thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam. Ngày 27/11/2007, Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0103021005, đánh dấu sự ra đời của Công  ty cổ phần Dịch vụ kỹ  thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam với số vốn điều lệ  là 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
 • Nhằm tiếp cận thị trường khu vực phía Nam và mở rộng mạng lưới hoạt động của mình.Ngày 28/8/2008 PV Power Servies đã   thành  lập chi nhánh PV Power servies   tại Thành phố Hồ Chí Minh để thay mặt cho PVPower Services tổ chức, giải quyết và giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Power Services tại phía Nam.  
 • Ngày 03/8/2009, công  ty đã thành lập hai chi nhánh Nhơn Trạch và Cà Mau bước đầu thiết  lập các đơn vị sản xuất  trực  tiếp để phục vụ công  tác sửa chữa, bảo  trì tại Nhà máy điện Nhơn Trạch và Nhà máy điện Cà Mau. Đến nay, 3 chi nhánh của Công  ty đã đi vào hoạt động ổn định và đảm bảo dịch vụ sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng tại các nhà máy.
 • Ngày 28/12/2010, Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký chứng khoán số 305/2010/GCNCP-VSD chính thức chấp thuận hoạt động lưu ký chứng khoán niêm yết trên sàn giao dịch HNX.
 • Ngày 07/1/2011, chứng khoán Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam với mã giao dịch PPS chính thức chào sàn HNX với khối lượng trên 100.000 giao dịch thành công.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Dịch vụ vận hành nhà máy điện;
 • Dịch vụ kỹ thuật: bảo trì, bảo dưỡng, đại tu sửa chữa nhà máy điện bao gồm phần thiết bị nhà máy chính và các phần có liên quan;
 • Kinh doanh vật tư thiết bị máy móc và hệ  thống thiết bị dây chuyền đồng bộ phục vụ cho ngành điện, thông tin viễn thông và các ngành công nghiệp khác;
 • Tư vấn giải pháp nâng cao hiệu suất nhà máy điện, các giải pháp tiết kiệm năng lượng,năng lượng mới, năng lượng tái tạo;
 • Thi công xây lắp trạm biến áp, đường dây truyền tải và hệ thống điện, hệ thống đo lường điều khiển   tự động, hệ  thống thông tin viễn thông và hệ thống cung cấp và xử lý nước cho công trình công nghiệp và dân dụng;
 • ...
 • Trụ sở: Tầng 7- Tòa nhà HH3 - KĐT Mỹ Đình - P. Mỹ Đình 1 - Q. Nam Từ Liêm - Hà Nội
 • Điện thoại: (84.24) 3787 8136
 • Email: contact@pvps.vn
 • Website: http://www.pvps.vn
 • Tổng nhân sự: 483
 • Mã số kinh doanh: 0102560459
 • Đại diện pháp luật: Vũ Anh Tuấn
 • Đại diện công bố thông tin: Lê Đình Thái
 • Niêm yết lần đầu: 07/01/2011
 • KLCP Niêm yết: 15,000,000
 • KLCP Lưu hành: 15,000,000

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
PPS đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
 • CTCP Công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa Dầu khí(PAI) 504,000 11.9 16/11/2023
PPS đang sở hữu
 • CTCP Công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa Dầu khí(PAI) Số cổ phiếu: 504,000 Tỉ lệ sở hữu 11.9
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS