Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PSP - UPCoM)

9.2 0.1 (1.1%) Cập nhật: 16:00 12/04/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu9 / 9.1
 • Sàn - Trần7.74 - 10.46
 • Thấp - Cao 1D9 - 9.2
 • Thấp - Cao 52T5.5 - 9.4
 • KLGD7,300
 • GTGD0.07
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0.08%
 • Nhóm ngành Vận tải
 • Vốn hóa368 Tỷ
 • CP Lưu hành40,000,000
 • P/E42.38
 • EPS217.1
 • P/B0.8
 • PS1.51
 • BVPS11.52
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 4/2023 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng

Lịch sử thành lập:

 • Ngày 27/7/2007, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí ra Nghị quyết số 209/NQ-DVKT-HĐQT thông qua việc thành lập Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ với số vốn điều lệ ban đầu là 200 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ vốn góp của công ty như sau: Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí 46%, các cổ đông khác 54%.
 • Ngày 11/10/2008, Nghị quyết số 69/NQ-PTSCĐV-ĐHĐCĐBT của Đại hội đồng cổ đông CTCP PTSC Đình Vũ thông qua phương án tăng vốn điều lệ của công ty từ 200 tỷ lên 225 tỷ theo hình thức phát hành riêng lẻ cho cổ đông là Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí. Như vậy, sau khi tăng vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí tại CTCP PTSC Đình Vũ là 52%.
 • Ngày 13/06/2011: vốn điều lệ tăng tư 225 tỷ đồng lên 330 tỷ đồng bằng hình thức phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.
 • Ngày 10/11/2009: cổ phiếu của CTCP Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ chính thức giao dịch lần đầu tiên với mã cổ phiếu PSP

Lĩnh v ực kinh doanh:

 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
 • Vận tải đường thủy;
 • Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải;
 • Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu: kinh doanh cảng biển;
 • Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);
 • Cho thuê xe có động cơ;
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu: cầu, tàu lai dắt, xe nâng;
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu: vận hành, khai thác cụm cảng container và các dịch vụ căn cứ hậu cần phục vụ hoạt động dầu khí;
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên: dịch vụ hỗ trợ sinh hoạt dầu khí;
CTCP PTSC Đình Vũ là Công ty con trực thuộc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí nên ngay từ khi mới thành lập PTSC Đình Vũ luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ và chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Tổng Công ty PTSC,sự giúp đỡ, hỗ trợ tích cực hiệu quả của các đơn vị thành viên trong Tổng Công ty cũng như các đơn vị cùng ngành thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Mặc dù mới được thành lập chưa lâu nhưng Công ty được thừa hưởng những thuận lợi về mặt uy tín thương hiệu cũng như mối quan hệ đối tác của Tổng Công ty PTSC trên thị trường cả trong và ngoài nước.

Lịch sử thành lập:

 • Ngày 27/7/2007, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí ra Nghị quyết số 209/NQ-DVKT-HĐQT thông qua việc thành lập Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ với số vốn điều lệ ban đầu là 200 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ vốn góp của công ty như sau: Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí 46%, các cổ đông khác 54%.
 • Ngày 11/10/2008, Nghị quyết số 69/NQ-PTSCĐV-ĐHĐCĐBT của Đại hội đồng cổ đông CTCP PTSC Đình Vũ thông qua phương án tăng vốn điều lệ của công ty từ 200 tỷ lên 225 tỷ theo hình thức phát hành riêng lẻ cho cổ đông là Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí. Như vậy, sau khi tăng vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí tại CTCP PTSC Đình Vũ là 52%.
 • Ngày 13/06/2011: vốn điều lệ tăng tư 225 tỷ đồng lên 330 tỷ đồng bằng hình thức phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.
 • Ngày 10/11/2009: cổ phiếu của CTCP Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ chính thức giao dịch lần đầu tiên với mã cổ phiếu PSP

Lĩnh v ực kinh doanh:

 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
 • Vận tải đường thủy;
 • Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải;
 • Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu: kinh doanh cảng biển;
 • Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);
 • Cho thuê xe có động cơ;
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu: cầu, tàu lai dắt, xe nâng;
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu: vận hành, khai thác cụm cảng container và các dịch vụ căn cứ hậu cần phục vụ hoạt động dầu khí;
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên: dịch vụ hỗ trợ sinh hoạt dầu khí;
 • Trụ sở: Lô CN2.1 - KCN Đình Vũ - P.Đông Hải II - Q.Hải An - Tp.Hải Phòng
 • Điện thoại: (84.225) 397 9710
 • Email: ptscdv@ptscdinhvu.com.vn
 • Website: https://www.ptscdinhvu.com.vn
 • Tổng nhân sự: 247
 • Mã số kinh doanh: 0200754420
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Bằng
 • Đại diện công bố thông tin: Đặng Kiến Nghiệp
 • Niêm yết lần đầu: 10/11/2009
 • KLCP Niêm yết: 40,000,000
 • KLCP Lưu hành: 40,000,000

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Tên cổ đông
  Số lượng
  Tỉ lệ
 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
PSP đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
PSP đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS