Vũ Văn Hùng


Vũ Văn Hùng
  • Họ tên : Vũ Văn Hùng
  • Năm sinh : 12/08/1969
  • Nguyên quán : Vĩnh Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
  • Trình độ : Cử nhân Kinh tế

Quá trình học tập:
  • Cử nhân Kinh tế
Quá trình làm việc:
  • Phó giám đốc Kho bạc nhà nước Kiến An - Hải Phòng, Phó Phòng phụ trách TCHC PTSC Đình Vũ, Trưởng phòng TCHC PTSC Đình Vũ

Chức vụ hiện tại