Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (PSW - HNX)

7.6 0.1 (1.3%) Cập nhật: 14:09 19/04/2024
Sàn: HNX Tình trạng: Được GD ký quỹ
 • Mở cửa/Tham chiếu7.6 / 7.7
 • Sàn - Trần6.93 - 8.47
 • Thấp - Cao 1D7.5 - 7.6
 • Thấp - Cao 52T7.2 - 12.7
 • KLGD17,669
 • GTGD0.13
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu2.14%

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng

Lịch sử hình thành

 • Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ tiền thân là trạm giao dịch tại Cần Thơ được thành lập theoQuyết định số 288/QĐ-TCHC ngày 08/07/2004 của Phó Giám đốc phụ trách Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí.Trong quá trình phát triển và để đáp ứng được nhu cầu của thị trường, Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí được đổi tên thành Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí, trạm Giao dịch chuyển đổi mô hình hoạt động thành Chi nhánh Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí tại Cần Thơ theo Quyết định số 077/QĐ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí Việt Nam ký ngày14/01/2005.
 • Ngày 27/12/2007 Chi nhánh Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí chuyển đổi thành Xí nghiệp Kinh doanh phân bón miền Tây Nam Bộ theo Quyết định số 80/QĐ- HĐQT của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí.
 • Ngày 07/08/2008 Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ được thành lập theo Quyết định số 114/QĐ-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần, trên cơ sở chuyển đổi từ Xí nghiệp Kinh doanh phân bón miền Tây Nam Bộ.
 • Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Cần Thơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 15/08/2008 và chính thức hoạt động vào ngày 01/09/2008 dưới hình thức Công ty TNHH MTV.
 • Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo) về đổi mới và phát triển doanh nghiệp, thay đổi phương thức quản trị doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh cho doanh nghiệp,đồng thời khai thác khả năng của từng doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực hoạt động, tận dụng cơ hội để phát triển thị trường và phát huy kinh nghiệm sẵn có trong lĩnh vực kinh doanh phân bón của PVFCCo-SW, ngày 24/12/2010 Hội đồng quản trị PVFCCo đã ban hành Quyết định số 273/QĐ-PBHC về việc chuyển đổi Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam bộ sang mô hình Công ty Cổ phần.
 • Công ty đã chính thức hoạt động sang mô hình Công ty Cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1800722461 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Cần Thơ cấp ngày 31/12/2010 với số vốn điều lệ là 170.000.000.000 đồng.
 • Ngày 25/03/2014, Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp giất chứng nhận đăng kí chứng khoán.
 • Ngày 30/06/2015, công ty được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ra quyết định chấp thuận niêm yết.
 • Ngày 21/07/2015, Công ty đã chính thức khai trương phiên giao dịch đầu tiên với mã cổ phiếu PSW.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Kinh doanh các loại phân bón và các sản phẩm hoá chất
 • Kinh doanh hàng nông - lâm sản; các dịch vụ kỹ thuật trong kinh doanh phân bón và các sản phẩm hoá chất liên quan (trừ hoá chất có tính độc hại mạnh)
 • Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng xe ô tô, đường thủy nội địa
 • Kinh doanh kho bãi, bất động sản
 • Bốc xếp hàng hóa
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Quảng cáo
 • Bán buôn vật tư nông nghiệp, giống, hạt giống cây trồng, con giống thủy hải sản các loại. Dịch vụ kĩ thuật trong sản xuất kinh doanh phân bón và các sản phẩm hóa chất... khác có liên quan. Xuất nhập khẩu phân bón hóa chất và các sản phẩm hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp, hàng nông lâm thủy hải sản.
Với ưu thế là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu Khí – CTCP, đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Công ty được sử dụng thương hiệu của Tập đoàn và Tổng Công ty trong hoạt động của mình nhờ đó việc xây dựng thương hiệu riêng cho PVFCCo tại Tây Nam Bộ có nhiều thuận lợi. Mặc khác sản phẩm của Công ty phân phối được mang thương hiệu phân bón Phú Mỹ đã tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường phân bón tại Việt Nam và khu vực lân cận. Đó là tiền đề vững chắc cho Công ty hướng đến mục tiêu phát triển PVFCCo-SW trở thành doanh nghiệp phân phối mạnh, hàng đầu tại khu vực Tây Nam Bộ về kinh doanh phân bón và hóa chất phục vụ ngành công nghiệp dầu khí.

Lịch sử hình thành

 • Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ tiền thân là trạm giao dịch tại Cần Thơ được thành lập theoQuyết định số 288/QĐ-TCHC ngày 08/07/2004 của Phó Giám đốc phụ trách Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí.Trong quá trình phát triển và để đáp ứng được nhu cầu của thị trường, Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí được đổi tên thành Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí, trạm Giao dịch chuyển đổi mô hình hoạt động thành Chi nhánh Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí tại Cần Thơ theo Quyết định số 077/QĐ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí Việt Nam ký ngày14/01/2005.
 • Ngày 27/12/2007 Chi nhánh Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí chuyển đổi thành Xí nghiệp Kinh doanh phân bón miền Tây Nam Bộ theo Quyết định số 80/QĐ- HĐQT của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí.
 • Ngày 07/08/2008 Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ được thành lập theo Quyết định số 114/QĐ-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần, trên cơ sở chuyển đổi từ Xí nghiệp Kinh doanh phân bón miền Tây Nam Bộ.
 • Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Cần Thơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 15/08/2008 và chính thức hoạt động vào ngày 01/09/2008 dưới hình thức Công ty TNHH MTV.
 • Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo) về đổi mới và phát triển doanh nghiệp, thay đổi phương thức quản trị doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh cho doanh nghiệp,đồng thời khai thác khả năng của từng doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực hoạt động, tận dụng cơ hội để phát triển thị trường và phát huy kinh nghiệm sẵn có trong lĩnh vực kinh doanh phân bón của PVFCCo-SW, ngày 24/12/2010 Hội đồng quản trị PVFCCo đã ban hành Quyết định số 273/QĐ-PBHC về việc chuyển đổi Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam bộ sang mô hình Công ty Cổ phần.
 • Công ty đã chính thức hoạt động sang mô hình Công ty Cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1800722461 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Cần Thơ cấp ngày 31/12/2010 với số vốn điều lệ là 170.000.000.000 đồng.
 • Ngày 25/03/2014, Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp giất chứng nhận đăng kí chứng khoán.
 • Ngày 30/06/2015, công ty được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ra quyết định chấp thuận niêm yết.
 • Ngày 21/07/2015, Công ty đã chính thức khai trương phiên giao dịch đầu tiên với mã cổ phiếu PSW.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Kinh doanh các loại phân bón và các sản phẩm hoá chất
 • Kinh doanh hàng nông - lâm sản; các dịch vụ kỹ thuật trong kinh doanh phân bón và các sản phẩm hoá chất liên quan (trừ hoá chất có tính độc hại mạnh)
 • Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng xe ô tô, đường thủy nội địa
 • Kinh doanh kho bãi, bất động sản
 • Bốc xếp hàng hóa
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Quảng cáo
 • Bán buôn vật tư nông nghiệp, giống, hạt giống cây trồng, con giống thủy hải sản các loại. Dịch vụ kĩ thuật trong sản xuất kinh doanh phân bón và các sản phẩm hóa chất... khác có liên quan. Xuất nhập khẩu phân bón hóa chất và các sản phẩm hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp, hàng nông lâm thủy hải sản.
 • Trụ sở: 151/18 Trần Hoàng Na - P.Hưng Lợi - Q.Ninh Kiều - Tp.Cần Thơ
 • Điện thoại: (84.292) 376 5079 - 376 5080
 • Email: psw@pvfcco.com.vn
 • Website: http://www.psw.vn
 • Tổng nhân sự: 51
 • Mã số kinh doanh: 1800722461
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Bằng
 • Đại diện công bố thông tin: Lê Thanh Tùng
 • Niêm yết lần đầu: 21/07/2015
 • KLCP Niêm yết: 17,000,000
 • KLCP Lưu hành: 17,000,000

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Lê Thanh Tùng

  • Người được ủy quyền công bố thông tin
  Năm sinh 1978
 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
PSW đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
PSW đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS