Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí (PWA - UPCoM)

3.6 0 (0%) Cập nhật: 16:00 12/04/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu3.6 / 3.6
 • Sàn - Trần3.06 - 4.14
 • Thấp - Cao 1D3.5 - 3.6
 • Thấp - Cao 52T3.5 - 5.5
 • KLGD16,700
 • GTGD0.06
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu2.31%
 • Nhóm ngành Bất động sản
 • Vốn hóa36 Tỷ
 • CP Lưu hành10,000,000
 • P/EN/A
 • EPSN/A
 • P/B0.43
 • PSN/A
 • BVPS8.36
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Ngày 25/08/2006, Công ty được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103013617 đăng ký lần đầu ngày 25/08/2006 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp với vốn điều lệ là 30.000.000.0000 đồng. Bao gồm các cổ đông sáng lập: Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam sở hữu 40%, Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng cấp thoát nước Môi trường Việt Nam 40% và 2 cá nhân: Nguyễn Văn Lai sở hữu 10%, Trần Công Luận sở hữu 10%. Đăng ký thay đổi lần thứ 8 theo Giấy đăng ký kinh doanh số 0102025250 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 30/06/2014 với vốn điều lệ là 100.000.000.000 đồng.
 • Tháng 4/2008, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập.
 • Ngày 29/10/2009, Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng theo Công văn số 2340/UBCK-QLPH của UBCKNN.
 • Ngày 01/10/2018, Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 83/2018/GCNCP-VSD, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 10.000.000 cổ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở dụng hoặc đi thuê
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Công ty đang phát triển nhanh chóng có thương hiệu lớn trong thị trường đầu tư kinh doanh bất động sản trong thời gian tới. Công ty đang trở thành một trong những đơn vị có lãnh thổ khai thác về mảng kinh doanh bất động sản trải rộng hàng đầu tại Việt Nam, phát triển lớn mạnh trên nhiều lĩnh vực hoạt động nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu tiêu dùng của khách hàng qua hình thức cung cấp các gói sản phẩm, dịch vụ mới. Công ty huy động được nhiều nguồn vốn với nhiều hình thức khác nhau trên thị trường vốn trong và ngoài nước để đảm bảo cho chiến lược phát triển mở rộng lĩnh vực hoạt động của mình, đảm bảo về khả năng sinh lời trên vốn cao trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Ngày 25/08/2006, Công ty được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103013617 đăng ký lần đầu ngày 25/08/2006 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp với vốn điều lệ là 30.000.000.0000 đồng. Bao gồm các cổ đông sáng lập: Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam sở hữu 40%, Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng cấp thoát nước Môi trường Việt Nam 40% và 2 cá nhân: Nguyễn Văn Lai sở hữu 10%, Trần Công Luận sở hữu 10%. Đăng ký thay đổi lần thứ 8 theo Giấy đăng ký kinh doanh số 0102025250 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 30/06/2014 với vốn điều lệ là 100.000.000.000 đồng.
 • Tháng 4/2008, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập.
 • Ngày 29/10/2009, Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng theo Công văn số 2340/UBCK-QLPH của UBCKNN.
 • Ngày 01/10/2018, Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 83/2018/GCNCP-VSD, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 10.000.000 cổ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở dụng hoặc đi thuê
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
 • Trụ sở: VP3 - Khu văn phòng - Tầng 5B - Tòa nhà C1 Thành Công - Phố Thành Công - P. Thành Công - Q. Ba Đình - Tp. Hà Nội
 • Điện thoại: (84.24) 3747 4510
 • Email: bdsdaukhi.pw@gmail.com
 • Website: https://www.petrowaco.vn
 • Tổng nhân sự: 28
 • Mã số kinh doanh: 0102025250
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Hoàng
 • Đại diện công bố thông tin: Dương Thị Lệ
 • Niêm yết lần đầu: 11/06/2019
 • KLCP Niêm yết: 10,000,000
 • KLCP Lưu hành: 10,000,000

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
PWA đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
PWA đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS