Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn (QNP - HOSE)

31.6 0.8 (2.47%) Cập nhật: 16:00 23/04/2024
Sàn: HOSE
 • Mở cửa/Tham chiếu31.6 / 32.4
 • Sàn - Trần30.15 - 34.65
 • Thấp - Cao 1D31.5 - 31.6
 • Thấp - Cao 52T31 - 40
 • KLGD2,200
 • GTGD0.07
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Vận tải
 • Vốn hóa1,276.95 Tỷ
 • CP Lưu hành40,409,950
 • P/E10.24
 • EPS3,086.72
 • P/B1.48
 • PS1.25
 • BVPS21.29
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 1/2024 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Lịch sử hình thành:
 • Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, để phục vụ cho công cuộc khôi phục và xây dựng đất nước sau chiến tranh, ngày 19/01/1976 Bộ Giao thông Vận tải đã có Quyết định số 222/QĐ-TC về việc thành lập Cảng Quy Nhơn, giao Cục đường biển trực tiếp quản lý. Theo sự điều động của Đảng, một bộ phận cán bộ được phân công tiếp quản cảng trên cơ sở một cảng quân sự phục vụ chiến tranh của chế độ cũ để lại, trang thiết bị, kho tàng, nhà cửa, công cụ sản xuất hầu như chẳng có gì.
 • Ngày 02 tháng 7 năm 1993, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã có quyết định số 1332/QĐ-TCCB-LĐ thành lập Doanh nghiệp Nhà nước Cảng Quy Nhơn trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam. Ngày 06/07/2009, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 1936/QĐ-BGTVT về việc chuyển Cảng Quy Nhơn về làm thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Ngày 31 tháng 10 năm 2009, Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã có quyết định số 804/QĐ-HĐQT về vịêc chuyển Cảng Quy Nhơn – Công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Quy Nhơn.
 • Công ty TNHH một thành viên Cảng Quy Nhơn bắt đầu thực hiện quá trình cổ phần hóa và chuyển đổi thành công ty cổ phần được thực hiện theo quyết định số 276/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2012-2015; Quyết định số 103/QĐ-HHVN ngày 15/3/2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc phê duyệt danh sách các đơn vị thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thực hiện cổ phần hóa năm 2013.
 • Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn được chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên Cảng Quy Nhơn, với vốn điều lệ của Công ty là 404.099.500.000 đồng, trong đó Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam nắm giữ 75,01% vốn điều lệ; Số cổ phần ưu đãi của CBCNV trong công ty chiếm 4,81% vốn điều lệ; Số cổ phần của Công đoàn của Công ty chiếm 0,19% vốn điều lệ; Số cổ phần của nhà đầu tư chiến lược chiếm 12,45% vốn điều lệ; số cổ phần của cổ đông đại chúng chiếm 7,54% vốn điều lệ.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng. Dịch vụ đưa đón tàu ra vào cảng, hỗ trợ, lai dắt tàu biển;
 • Kinh doanh kho/bãi, kho ngoại quan;
 • Bốc xếp, giao nhận hàng hóa;
 • Đại lý vận tải hàng hóa, đại lý tàu biển, đại lý vận tải thủy/bộ, vận tải đa phương thức;
 • Mua bán vật tư, thiết bị phục vụ khai thác cảng và kinh doanh xuất/nhập khẩu;
 • Đại lý kinh doanh xăng dầu;
 • Sản xuất, gia công các sản phẩm cơ khí;
 • Bảo dưỡng, sửa chữa các loại động cơ, phương tiện vận tải thủy/bộ;
 • Xây dựng, sửa chữa cầu cảng; gia công lắp ghép các bộ phận của cầu và bến cảng
 • San lắp mặt bằng; Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp;
 • Sản xuất đồ gỗ;
 • Dịch vụ ăn uống, cung ứng lương thực, thực phẩm cho tàu biển.
Lịch sử hình thành:
 • Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, để phục vụ cho công cuộc khôi phục và xây dựng đất nước sau chiến tranh, ngày 19/01/1976 Bộ Giao thông Vận tải đã có Quyết định số 222/QĐ-TC về việc thành lập Cảng Quy Nhơn, giao Cục đường biển trực tiếp quản lý. Theo sự điều động của Đảng, một bộ phận cán bộ được phân công tiếp quản cảng trên cơ sở một cảng quân sự phục vụ chiến tranh của chế độ cũ để lại, trang thiết bị, kho tàng, nhà cửa, công cụ sản xuất hầu như chẳng có gì.
 • Ngày 02 tháng 7 năm 1993, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã có quyết định số 1332/QĐ-TCCB-LĐ thành lập Doanh nghiệp Nhà nước Cảng Quy Nhơn trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam. Ngày 06/07/2009, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 1936/QĐ-BGTVT về việc chuyển Cảng Quy Nhơn về làm thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Ngày 31 tháng 10 năm 2009, Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã có quyết định số 804/QĐ-HĐQT về vịêc chuyển Cảng Quy Nhơn – Công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Quy Nhơn.
 • Công ty TNHH một thành viên Cảng Quy Nhơn bắt đầu thực hiện quá trình cổ phần hóa và chuyển đổi thành công ty cổ phần được thực hiện theo quyết định số 276/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2012-2015; Quyết định số 103/QĐ-HHVN ngày 15/3/2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc phê duyệt danh sách các đơn vị thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thực hiện cổ phần hóa năm 2013.
 • Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn được chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên Cảng Quy Nhơn, với vốn điều lệ của Công ty là 404.099.500.000 đồng, trong đó Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam nắm giữ 75,01% vốn điều lệ; Số cổ phần ưu đãi của CBCNV trong công ty chiếm 4,81% vốn điều lệ; Số cổ phần của Công đoàn của Công ty chiếm 0,19% vốn điều lệ; Số cổ phần của nhà đầu tư chiến lược chiếm 12,45% vốn điều lệ; số cổ phần của cổ đông đại chúng chiếm 7,54% vốn điều lệ.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng. Dịch vụ đưa đón tàu ra vào cảng, hỗ trợ, lai dắt tàu biển;
 • Kinh doanh kho/bãi, kho ngoại quan;
 • Bốc xếp, giao nhận hàng hóa;
 • Đại lý vận tải hàng hóa, đại lý tàu biển, đại lý vận tải thủy/bộ, vận tải đa phương thức;
 • Mua bán vật tư, thiết bị phục vụ khai thác cảng và kinh doanh xuất/nhập khẩu;
 • Đại lý kinh doanh xăng dầu;
 • Sản xuất, gia công các sản phẩm cơ khí;
 • Bảo dưỡng, sửa chữa các loại động cơ, phương tiện vận tải thủy/bộ;
 • Xây dựng, sửa chữa cầu cảng; gia công lắp ghép các bộ phận của cầu và bến cảng
 • San lắp mặt bằng; Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp;
 • Sản xuất đồ gỗ;
 • Dịch vụ ăn uống, cung ứng lương thực, thực phẩm cho tàu biển.
 • Trụ sở: Số 2 Phan Chu Trinh - Tp. Quy Nhơn - T. Bình Định
 • Điện thoại: (84.256) 389 2363
 • Email: quinhonport@dng.vnn.vn
 • Website: https://www.quynhonport.vn
 • Tổng nhân sự: N/A
 • Mã số kinh doanh: 4100258793
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Phúc
 • Đại diện công bố thông tin:
 • Niêm yết lần đầu: 01/01/1900
 • KLCP Niêm yết: 40,409,950
 • KLCP Lưu hành: 40,409,950

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
QNP đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
 • Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn(QSP) 1,800,000 16.68 31/12/2022
QNP đang sở hữu
 • Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn(QSP) Số cổ phiếu: 1,800,000 Tỉ lệ sở hữu 16.68
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS