Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất (TNS - UPCoM)

4.6 0.6 (15%) Cập nhật: 16:00 21/06/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu4.2 / 4
 • Sàn - Trần3.4 - 4.6
 • Thấp - Cao 1D4.2 - 4.6
 • Thấp - Cao 52T0 - 4.6
 • KLGD120,200
 • GTGD0.55
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0.07%
 • Nhóm ngành Nguyên vật liệu
 • Vốn hóa92 Tỷ
 • CP Lưu hành20,000,000
 • P/E9.08
 • EPS506.51
 • P/B2.53
 • PS0.05
 • BVPS1.82
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 1/2024 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty Cổ phần Thép Tấm lá Thống Nhất được thành lập theo giấy chứng nhận đầu tư số 492031000061 do Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 20/09/2007.
 • Công ty Cổ phần Thép Tấm lá Thống Nhất được UBCK Nhà nước chấp thuận là Công ty đại chúng theo công văn số 1304/UBCK-QLPH ngày 07/05/2010.
 • Ngày 22/11/2016, Công ty Cổ phần Thép Tấm lá Thống Nhất được Trung tâm lưu ký Chứng khoán VN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 150/2016/GCNCP-VSD.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Sản xuất thép tấm lá cán nguội và các sản phẩm sau cán;
 • Xuất nhập khẩu máy móc thiết bị ngành thép
So với các đơn vị khác trong ngành, công suất của TNFS khá thấp, điều này đã làm giảm khả năng cạnh tranh trong việc cung cấp các hợp đồng lớn so với nhiều đơn vị khác trong cùng ngành. Bên cạnh đó, việc huy động vốn cho sản xuất kinh doanh cũng còn hạn chế do tình hình tài chính còn khó khăn, do vậy việc linh hoạt trong các chính sách khách hàng không chiếm được nhiều ưu thế vượt trội so với nhiều đơn vị lớn trong ngành. Theo đánh giá của Ban lãnh đạo Công ty, các ưu thế cạnh tranh của TNFS chỉ được thay đổi tốt hơn khi tình hình tài chính của Công ty được cải thiện tốt, điều này phụ thuộc vào vấn đề cơ cấu nguồn vốn vay cũng như vốn cổ phần của Công ty.
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty Cổ phần Thép Tấm lá Thống Nhất được thành lập theo giấy chứng nhận đầu tư số 492031000061 do Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 20/09/2007.
 • Công ty Cổ phần Thép Tấm lá Thống Nhất được UBCK Nhà nước chấp thuận là Công ty đại chúng theo công văn số 1304/UBCK-QLPH ngày 07/05/2010.
 • Ngày 22/11/2016, Công ty Cổ phần Thép Tấm lá Thống Nhất được Trung tâm lưu ký Chứng khoán VN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 150/2016/GCNCP-VSD.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Sản xuất thép tấm lá cán nguội và các sản phẩm sau cán;
 • Xuất nhập khẩu máy móc thiết bị ngành thép
 • Trụ sở: KCN Phú Mỹ I - Phường Phú Mỹ - Thị xã Phú Mỹ - T. Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Điện thoại: (84.254) 392 3636 - (84.254) 392 36367
 • Email: tnsteel@tnsteel.vn
 • Website: http://www.tnsteel.vn
 • Tổng nhân sự: 88
 • Mã số kinh doanh: 492031000061
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Thọ
 • Đại diện công bố thông tin: Nguyễn Văn Đại
 • Niêm yết lần đầu: 06/01/2017
 • KLCP Niêm yết: 20,000,000
 • KLCP Lưu hành: 20,000,000

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
TNS đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
TNS đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS