Trần Ngọc Tuấn


Trần Ngọc Tuấn
 • Họ tên : Trần Ngọc Tuấn
 • Năm sinh : 01/10/1968
 • Trình độ : Kỹ sư
 • Tổng tài sản cá nhân : 3.75 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 3.75 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Kinh tế
Quá trình làm việc:
 • + 3/2015-Nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất
 • + 2009 - nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất
 • + 1997 - nay: Tổng quản kinh doanh Công ty Thép Vinakyoei
 • 1992- 1996: Cán bộ Trung tâm Tư vấn Kinh tế Thanh Niên

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 TNS 815,000 4.08 31/12/2022 3.75
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   TNS
   815,000
   4.08%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   3.75