Chỉ báo Klinger Oscillator

Chỉ báo Klinger Oscillator là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đo lường dòng tiền và đánh giá xu hướng giá của tài sản. Nó được phát triển bởi Stephen Klinger và xuất bản lần đầu vào năm 1997.

Klinger Oscillator dựa trên việc so sánh giữa hai đường EMA của giá đóng cửa, một đường EMA ngắn hơn và một đường EMA dài hơn. Chỉ báo này sử dụng khối lượng giao dịch và sự khác biệt giữa hai đường EMA để tạo ra một biểu đồ dao động quanh 0.

Khi đường Klinger Oscillator chuyển từ âm sang dương, điều này cho thấy xu hướng tăng giá của tài sản đang được tăng cường bởi dòng tiền tích cực. Tương tự, khi đường Klinger Oscillator chuyển từ dương sang âm, điều này cho thấy xu hướng giảm giá của tài sản đang được tăng cường bởi dòng tiền tiêu cực.

Klinger Oscillator cũng có thể được sử dụng để xác định các điểm đảo chiều của xu hướng giá của tài sản. Nó cũng có thể được sử dụng để xác định các điểm mua vào và bán ra của tài sản. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần phải kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để đánh giá và xác nhận tín hiệu này trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.