Thoái vốn

Thoái vốn (Divestment) là quá trình mà một công ty hay một tổ chức giảm bớt số lượng cổ phần nắm giữ trong một công ty khác hoặc rút vốn hoàn toàn khỏi công ty đó. Điều này có thể được thực hiện vì nhiều lý do khác nhau, bao gồm chuyển đổi chiến lược kinh doanh, cần thiết tiết kiệm chi phí hoặc tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính của công ty. Thoái vốn thường được thực hiện thông qua việc bán các cổ phần đó trên thị trường chứng khoán hoặc thông qua các thỏa thuận khác.

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.