Tín dụng tiêu dùng

Định nghĩa

Tín dụng tiêu dùng (tiếng Anh: Consumer credit) là hình thức cấp tín dụng cho mục đích tiêu dùng của cá nhân bằng nghiệp vụ cho vay bao gồm cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng và phát hành thẻ tín dụng.

(Theo khoản 6 Điều 3 Nghị định 39/2014/NĐ-CP)

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.