PGV: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 35,300 đồng/cp

Nguồn báo cáo: VCBS
Doanh nghiệp liên quan: PGV
Ngày phát hành: 31/08/2021

Với tình hình tài chính ngày càng cải thiện khi giảm nợ vay, lãi suất duy trì ở mức thấp và tỷ giá có diễn biến có lợi sẽ giúp cho PGV cải thiện tình hình kinh doanh đáng kể mặc dù thực tế là sản lượng các nhà máy nhiệt điện giảm do ưu tiên sử dụng NLTT và La Nina giúp cho các nhà máy thủy điện phát nhiều điện hơn. VCBS ước tính Doanh thu năm 2021 đạt 36,676 tỷ đồng (-9% yoy), LNST đạt 3,163 tỷ đồng (+56% yoy), EPS đạt 2,783 đồng, và hiện tại đang giao dịch ở mức P/E forward đạt 8.46 lần.