Báo cáo định giá lần đầu cổ phiếu BTS

Nguồn báo cáo: FTPS
Doanh nghiệp liên quan: BTS
Ngày phát hành: 07/11/2019

FPTS tiến hành định giá lần đầu cổ phiếu BTS – CTCP Xi măng Bút Sơn, niêm yết trên sàn HNX. Bằng cách sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền và so sánh, FPTS xác định giá mục tiêu cổ phiếu BTS là 3.500 đồng/cp, thấp hơn 20% so với mức giá hiện tại.