CEO : Khuyến nghị BÁN

Nguồn báo cáo: SBS
Doanh nghiệp liên quan: CEO
Ngày phát hành: 31/12/2021

Giá đóng cửa của CEO ngày 31.12.2021 là 70,900 đồng/cp, vượt rất xa định giá (vốn được đặt trên giả định khả quan), do vậy chúng tôi đánh giá mức độ cực kì rủi ro đối với cổ phiếu này khi thị giá đang bị ảnh hưởng quá mức bởi dòng tiền đầu cơ.