GAS: Khuyến nghị phù hợp cho cổ phiếu GAS với giá mục tiêu 95.200 đồng/CP

Nguồn báo cáo: PSI
Doanh nghiệp liên quan: PSI-GAS
Ngày phát hành: 15/06/2021
Trong quý 1/2021, doanh thu thuần đạt 17.570 tỷ đồng (+2,8% yoy) và LNST đạt 2.057 tỷ đồng (-12,5% yoy). Mặc dù giá dầu thô và giá CP phục hồi đáng kể so với cùng kỳ năm trước, lần lượt tăng tăng 71,4% và 27,8%, sản lượng tiêu thụ khí khô giảm 15,4% yoy đã ảnh hưởng đến mức tăng của giá nhiên liệu. Biên lợi nhuận gộp theo đó cũng giảm xuống còn 18,6%. Đáng chú ý trong quý 1/2021, GAS ghi nhận lợi nhuận bất thường đạt 48,6 tỷ đồng, cao gấp 11,3 lần so với cùng kỳ năm trước