Báo cáo cập nhật DNC - BÁN

Nguồn báo cáo: FTPS
Doanh nghiệp liên quan: DNC
Ngày phát hành: 06/04/2020

Bằng cách sử dụng phương pháp định giá P/E, chúng tôi xác định giá mục tiêu của 01 cổ phiếu DNC là 27.500 đồng/cp với EPS 2019 là 3.654, tương ứng với P/E trung bình ngành là 7,53 lần. Tại mức giá đóng cửa ngày 26/03/2020 là 54.000 đồng/cp, DNC đang giao dịch tại mức P/E là 14,8 lần, cao hơn 54,1% so với giá mục tiêu. Do đó, chúng tôi đưa ra khuyến nghị BÁN dựa trên những luận điểm sau: