DPM : Khuyến nghị NẮM GIỮ với giá mục tiêu 49,100 đồng/ cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MSI
Doanh nghiệp liên quan: DPM
Ngày phát hành: 23/02/2022

Khuyến nghị NẮM GIỮ, giá mục tiêu 49,100 VND/cp Dựa trên kết quả định giá, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các yếu tố rủi ro có thể phát sinh, KBSV khuyến nghị NẮM GIỮ đối với cổ phiếu DPM. Giá mục tiêu là 49,100 VND/cp, cao hơn 3.6% so với giá đóng cửa tại ngày 22/02/2022.