Báo cáo Kinh tế Vĩ mô: Quý 2 và tháng 6/2022

Nguồn báo cáo: IVS
Doanh nghiệp liên quan:
Ngày phát hành: 06/07/2022

Báo cáo kinh tế vĩ mô mới công bố cho thấy sức khỏe của nền kinh tế có sự hồi phục tích cực. Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng 7.72% trong quý 2, cao nhất giai đoạn 2011-2021. GDP 6 tháng tăng trưởng 6.42%, vượt ước tính của nhiều bên. Với kết quả này, UOB ngay sau đó đã có động thái điều chỉnh dự phóng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2022 lên 7% từ mức 6.5% đưa ra hồi đầu tháng 6.