Báo cáo ngành Ngân hàng 11.2021 - Tăng trưởng vượt trội và vẫn trong chu kỳ sinh lợi cao

Nguồn báo cáo: MBKE
Doanh nghiệp liên quan:
Ngày phát hành: 17/11/2021

Hầu hết các ngân hàng đang trên đà hoàn thành các mục tiêu 2021. Lũy kế 9T đầu năm, các ngân hàng đã hoàn thành bình quân 77% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2021. Riêng TCB, MBB, ACB, MSB, SHB, LPB và SSB đã hoàn thành 85-105% mục tiêu đề ra.So với dự báo của MBKE/ước tính của Bloomberg, một số ngân hàng niêm yết vẫn còn dư địa để hoàn thành và vượt mục tiêu đề ra.