Khả năng mở lại các đường bay quốc tế trước quý III/2020 là không khả quan

Nguồn báo cáo: MSI
Doanh nghiệp liên quan:
Ngày phát hành: 03/06/2020

Theo quan điểm của KBSV, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp hàng không trong quý II/2020 sẽ kém hơn rất nhiều so với quý I, dựa trên tổng lượt hành khách trong tháng 4 và tháng 5 lần lượt chỉ bằng 10% và 30% so với tháng 3 vốn là tháng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch Covid-19 trong quý I/2020.

Tháng 6 nhiều khả năng sẽ khả quan hơn so với tháng 5 do là cao điểm du lịch trong nước tuy nhiên sẽ không có quá nhiều đột biến do các chuyến bay quốc tế chưa được mở lại.

Bên cạnh đó, KBSV nhận định, với việc chưa có Vacxin Covid-19 và đường lối thận trọng của chính phủ Việt Nam, khả năng mở lại các đường bay quốc tế trước quý III/2020 là không khả quan.