NLG : Báo cáo lần đầu - Khuyến nghị Mua

Nguồn báo cáo: MSI
Doanh nghiệp liên quan: NLG
Ngày phát hành: 28/05/2019
Dựa trên kết quả định giá và triển vọng kinh doanh trong thời gian tới, KBSV đưa ra khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu NLG với giá mục tiêu là 36,500VND/cổ phiếu, cao hơn 18% so với giá đóng cửa ngày 27/05/2019.