Báo cáo cập nhật SKG - BÁN

Nguồn báo cáo: FTPS
Doanh nghiệp liên quan: SKG
Ngày phát hành: 14/07/2020

Với P/E trung bình của nhóm Công ty được so sánh là 9,3x và EPS forward 2020 của SKG là 718 đồng/cp, chúng tôi xác định giá mục tiêu của SKG là 6.700 đồng/cp (thấp hơn 37% so với giá đóng cửa ngày 13/07/2020). Chúng tôi đưa ra khuyến nghị BÁN đối với cổ phiếu SKG dựa vào các luận điểm sau: