DGW: Lợi nhuận quý 3 cao kỷ lục nhờ điện thoại

Nguồn báo cáo: MSI
Doanh nghiệp liên quan: DGW
Ngày phát hành: 28/10/2020

- Lợi nhuận quý 3 tăng 48% nhờ doanh thu điện thoại - Dòng tiền lành mạnh giúp công ty vượt qua đại dịch thành công - Triển vọng 4Q20 khả quan